Zilhicce Ayının Önemi ve Fazileti, Zilhicce Ayının İbadetleri

Zilhicce'nin İlk On Günü

Sözlükte, "hac ayı" anlamına gelen Zilhicce, kameri ayların son ayıdır. Müfessirlerin çoğunluğu Fecr sûresinin 2. âyetinde üzerine yemin edilen on gecenin zilhicce ayının ilk on gecesi olduğu görüşündedir.

Zilhicce Ayının İbadetleri:

Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurmuştur ki;

"Allah katında ibadet edilecek -sâlih amel işlenecek- günler içinde zilhiccenin ilk on gününden daha hayırlısı yoktur";

"Allah katında Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha değerlisi yoktur; bugünlerde tesbihi çok yapın; çok hamdedin, tehlili ve tekbiri çok söyleyin"

Hz. Peygamber Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tuttuğu için bugünlerde oruç tutmak müstehaptır.

Zilhicce ayının dokuzuncu günü Arafe günüdür. Bu günde hacılar haccın en önemli rüknü olan Arafat'da vakfe yaparlar.

Hz. Peygamber kendisine Arafe gününde oruç tutmanın manevi kazancını soranlara ise şöyle buyurmuştur;

"Arafe gününde tutulan oruç geçmiş ve gelecek bir yılın günahlarına keffaret olur"

Zilhicce ayının ilk on gününü ibadetle ihya etmek, hacca gitmek imkânı bulamayanlar için büyük bir manevi fırsattır.

Rahmet Geceleri

"Zilhicce"

Rahmet Geceleri Başlıyor?

Zilhicce Ayının Önemi ve Fazileti

'Ve on geceye yemin olsun ki!'

(Fecr Sûresi, 89/2)

Zilhicce ayının 10 gecesi ve ilk 9 günü, Kur'an'ı Kerim'in üstüne yemin ettiği
bir zaman dilimi olan mübarek rahmet dolu gecelerindendir.

Rahmet, mağfiret ve bereket günleri olan Zilhiccenin bu ilk on gününde bu zaman dilimlerinde Peygamber Efendimiz (sav) bizlere şöyle söylemiştir;

"Allah (cc) katında çokça ibadet edilecek ve salih amel işlenecek günler içerisinde,
Zilhicce'nin ilk on gününden daha hayırlısı yoktur."

(Buhari, Ideyn, ll; Ebû Davûd, Savm, 61; Tirmizi, Savm, 52)

"Kendisinde salih amel işlenen günlerin Allah'a en sevimlisi bu günler yani
(Zilhicce'nin ilk) on günüdür" dedi. Sahabîler:

"Ya Resulullah! Allah yolunda
yapılan cihad da mı (o günler kadar sevimli) değildir?" diye sordular.

Resulullah (sav):

"Evet, Allah yolunda yapılan cihad da! Ancak canı ve malı ile cihada çıkıp da onlardan hiçbir şeyi geri döndûrmeyen (yani şehid olan) hariç" diye cevap verdi. (Buhari, Fadli'l-Amel, 11; Tirmizi, Sıyam, 52, İbni Mace, Sıyam, 39)

Beyhaki'nin Su'âbü'l-iman'ında geçen bir rivayette ise Efendimiz (sav):

"Ayların efendisi Ramazan, saygıya en layık olan ise Zilhicce'dir." buyurdu.
(Beyhakî, şu'âbü'l-lmân, c. 3, s. 355)

Bazı alimlerimiz, Zilhicce ayı hakkında 'Küçük Ramazan' ifadesini kullanmışlardır. Zilhicce Ramazan olursa, ondaki kadir gecesi ne gün? Dersek şayet ki; Zilhicce'nin kadir gecesi, çok bereketli gecesi, Arafette vakfeye durulan o mübarek Arefe günüdür elbetteki...

Arafe günü için Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurmuştur ki:

"Allah (cc), hiçbir günde, arefe
günündeki kadar bir kulu ateşten çok azad etmez. Allah mahlukata rahmetiyle yaklaşır ve onlarla meleklere karşı iftihar eder ve: "Bunlar ne istiyorlar?" der. (istekleri onlara verilir)"

(Müslim, Hacc, 436)

Peygamber Efendimiz (s.a.v) 10 yıl terbiyesi ile yanında büyüyen Enes b. Malik bir gün şöyle diyecektir:

"Vallahi ben Efendimiz'den bu konuda öyle şeyler duydum, öyle şeyler gördüm ki, Zilhicce'nin ilk on günü benim katımda bin güne... bedeldir. Ve Arafat günü 10.000 güne bedeldir."

Abdullah b. Mes'ûd bir gün şöyle diyecekti. "Allah, günlerden dördünün, aylardan dördünü, kadınlardan da dördünü seçkin kılmıştır."

Günlerden dördü hangi gündür:

Cuma günü, Arefe günü, Ramazan bayramı günü ve Kurban bayramı günüdür.

Aylardan dördü hangisidir:

Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarıdır.

Kadınlardan dördü kimlerdir;

Firavun'un hanımı Asiye, İsa'nın annesi Meryem, Huveylid'in kızı Hatice, Resulullah'ın kızı Fatıma annemizdir.

Bu beyanlardan yola çıkarak İmam Evzaî şöyle demiştir:

"Bugünlerde ibadet çok önemlidir. Çünkü bu konuda Efendimiz'den ve Sahâbe'den bize birçok haber ulaşmıştır."

Bu Zilhicce ayının gündüzünü oruç tutarak, gecelerini ise, Kurani Kerim okuyarak, tövbe ederek, nafile namazlar kılarak dua ile, hamd ile, tehlil ile, tesbih ve tekbirle geçirmeyi Rabbim nasip eylesin İnşaAllah...

Zilhicce Ayının 10 Salih Ameli Nedir?

• Oruçların İnşası
• Duaların Arttırılması
• İnfakların Ziyadeleştirilmesi
• Kurbanların Edası
• Zikirlerin Çoğaltılması
• Hacların Yaşatılması
• Muhasebelerin Yapılması
• Tevbelerin İzharı
• Farzların İkamesi
• Nafilelerin İhyası

Bu mübarek ayı ve Rahmet gecelerini biz müslümanlar ve bütün islâm alemi olarak en güzel şekilde idrak etmemizi Rabbimden niyaz ediyorum...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 

1 Yorum

Bir cevap yazın