Zenginliği Celbeden Davranışlar Hakkında Hadis-i Şerifler

Zenginliği Celbeden Davranışlar Hakkında

Hadis-i Şerifler

"Dört şey kişinin mutluluk vesilesidir. Bunlar, eşinin saliha bir kadın, çocuklarının iyi, karıştığı kimselerin salih ve rızkının kendi beldesinde olmasıdır."

Müellifi hadisi zikrettikten sonra Bezzar, İbn Adiy'in el-Kâmil'i Beyhâkî'nin Şuabü'l-iman'ını kaynak göstererek, Enes b. Malik'ten bir hadis nakletmektedir. Ravinin adı bazı kaynaklarda Yürva b. Malik olarak geçmektedir.

Bu hadis-i şerif de şöyledir:

"Rasûlullah bana tavsiyelerde bulundu ve "Ya Enes (veya Yurva), abdestini sindire sindire al ki ömrün uzasın. Ümmetimden karşılaştığın kimselere selâm ver ki iyiliklerin artsın. Ev halkının yanına geldiğinde de (selâm ver ki) evinin hayrı artsın. Kuşluk namazını kıl. Çünkü o, tövbekârların namazıdır. Küçükleri sev büyükleri say ki kıyamet günü benim arkadaşlarımdan olasın."

Kuzâî'nin rivayetinde Enes'e ayrıca, ancak temiz olarak uyuma ve kuşluk namazı dışında gece ve gündüz kılınan ve insanı koruyan namazlar tavsiye ediliyor.

Salat ve Selam Yüce Resûle (s.a.v)'e  olsun.

Selam ve Dua ile Kalın...

Bir cevap yazın