Zebur Kitabı ve Zebur Kitabı Kime İnmiştir?

Zebur Kitabı

Hz. Davud peygambere indirilen Zebur kitabı Arapçadaki anlamı ise yazı veya yazılı metin demektir.

Zebur Kitabı Kime İnmiştir?

Hz. Davud’a indirilen Zebur kitabı hakkında Kur’an’ı Kerim İsra Sûresi 55. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

“Rabbin göklerde ve yerde olanları en iyi bilendir. Doğrusu biz peygamberletin kimini kiminden üstün kıldık; Dâvud’a da Zebûr’u verdik.”
İsra-55

Kur’an’ı Kerim’de buyrulduğu üzere Hz. Davud peygambere Zebûr kutsal kitabı indirilmiştir.

Zebur kelimesinin çoğul ise zübür demektir. Kur’an’ı Kerim’de de kitaplar manasında zikredilmektedir.

Hak din olan İslam dinine göre Tevrat ve İncil gibi kutsal kitapları asıl metinlerinin yok olduğu gibi, Allah’ın Hz. Davud peygambere indirmiş olduğu Zebur kutsal kitabının da özgün metninin tamamı kaybolup gitmiştir.

Mezmurlar kitabını Eski Ahitte geçen, Zebur kitabınım yerini aldığı, asıl özgün metnin bozulmuş şekli olarak kabul görmüştür.

Son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa’ya gönderilen İslâm dininin hak peygamber olduğuna, Yüce Allah tarafından Cebrail a.s aracılığı ile vahiy yoluyla indirilen Kur’an’ı Kerim’in de son ilahi kitab olduğuna ve kıyamete kadar tek geçerli kitab’da Kur’an’ı Kerim olduğu hak’dır ve buda kıyamet kopana kadar değişmez bir gerçektir.

Bu dünya alemine gelen son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa s.a.v olduğuna, son hak dinin islâm olduğuna, son ilahi kitabı’nda Kur’an’ı Kerim olduğuna inanan ve buna iman eden emirlerine uyanlar cennnete girecek, uymayanlar ise cehennem girecek ve o cehennem ateşindeki o azaba maruz kalacaktır.

Selam ve Dua ile Kalın…

 


"Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen bir HİÇ ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl çömleği tutan dışındaki biçim değil içindeki boşluk ise, insanı ayakta tutan da benlik zannı değil, hiçlik bilincidir." Hz. Mevlana

Bir cevap yazın