YAŞLI BİREYLERİN İLAÇ KULLANIMI

 

Yaşlı bireylerde ilaçla ilişkili problemler çok daha sık ortaya çıkar. Bunun en önemli nedeni yaşlı bireylerin ilaçların yan etkilerine karşı fizyolojik kırılganlıklarıdır. Bu duruma vücudun ilaca - bağlı hasara karşı savunma yeteneğindeki azalma da katkı verir.

Yaşlanma ile organ sistemlerinde iç denetimin sürdürülmesi yeteneğinde meydana gelen ilerleyici nitelikte azalma ilaç etkisinde değişikliklere yol açar. İlaç metabolizması ve atılımı azalır, vücut dokularının bileşimi ve ilaç dağılım hacmi değişir ve ilaçların etkisinden sorumlu alıcı molekül duyarlığı farklılık gösterebilir.

 

Yaşlı bireylerde ilaç tedavisinde sıklıkla karşılaşılan önemli bir sorun çoklu ilaç kullanımıdır (polifarmasi). Tedavi de en az bir gereksiz ilaç bulunması veya klinik olarak gerekli olan miktardan daha fazla ilaç kullanılması olarak tanımlanır. Çoklu ilaç kullanımı, yaşlı bireylerde ilaç yan etki riskini artırır ve sonuçta oluşan yan etkiler yaşlıya sıkıntılar yaşatır, bireyin tedaviye uyumu azalır ve ilişkili olarak da çeşitli sosyal ve ekonomik sorunların ortaya çıkmasına neden olur.

Sonuç olarak, yaşlı bireylerde ilaç reaksiyonları sıklıkla ortaya çıkabilmektedir. Bu durumdan kısmen yaşlı bireylerin kendilerinin de payı olmaktadır. Çünkü özellikle yaşlı popülasyonda hekim ve eczacıya danışmadan reçetesiz ilaç ve ilaç olarak değerlendirilmeyen çeşitli bitkisel ürünlerin kullanımı yaygındır. Diğer yandan, hekim tarafından reçete edilen ilaçlarla tedavi süresince bir bireyin tüm ilaç, beslenme ve diğer alışkanlıkları(sigara, alkol, kafeinli içecekler) eczacı tarafından takip edilmelidir.

 

www.instagram.com/acikvnet

www.twitter.com/acikve_net

 

Bir cevap yazın