Vitir Namazı, Vitir Namazı Fazileti, Vitir Namazı Nasıl Kılınır?

Vitir Namazı

Rivayetlerde "rekât sayısı beş, üç ve bir olarak geçen" vitir namazı ise, yatsı namazından sonra kılınan müstakil bir namazdır.

Ramazan ayında teravih sonunda cemaatle kılınsa da yılın diğer aylarında tek başına kılınan vitir namazı, hem vaktinde hem de kazaya kalması hâlinde kılanabilen bir namazdır.

Vitir Namazı Fazileti

Vitir Namazı Hadis

Allah Resûlü (sav),

"Allah size bir namaz ihsan etti. O namaz, sizin için kızıl develerden daha hayırlıdır. O, vitirdir. Onu sizin için yatsı ile fecrin doğuşu (sabah namazı vaktinin girişi) arasına koydu." ve...

" Vitir haktır (sabittir), vitir kılmayan bizden değildir."

Buyurarak bu namazın önemine dikkatlerimizi çekmiştir.

"Gündüz olduğu gibi geceleyin de Rabbine ibadet etmeyi hiçbir zaman ihmal etmeyen Hz. Peygamber (sav), teheccüd namazını kıldıktan sonra o gecenin en son namazı olarak vitiri kılardı.

"Muhterem annemiz Hz. Âişe'den nakledildiğine göre,

"Kendisi Peygamberimizin yanında uyurken, Resûl-i Ekrem Efendimiz gece namazını kılar, sonra vitri kılmak isteyince onu uyandırır, o da vitir namazını kılarmış."

Buna göre Sevgili Efendimiz vitir namazını gecenin oldukça ilerleyen bir vaktinde kılmış olmaktadır.

Nitekim,

"O vitir namazının, sabah namazının vaktinin girmesinden önce mutlaka kılınmasını istemiş."

Hz. Âişe de,

"Sabah namazına kadar uyuyup kalacağından endişe eden kimse vitir namazını uyumadan önce kılsın, gecenin sonunda uyanabileceğini düşünen de vitir namazını ertelesin." demiştir.

Vitir Namazı Nasıl Kılınır

Vitir namazı kaç rekat; Vitir namazı toplam kaç rekat; Vitir namazı 3 rekat şeklinde kılınan vacip hükmünde olan bir namazdır.

Üç rekâttan ibaret olan vitir namazı da şöyle kılınır:

Önce o günün vitir namazını kılmaya niyet edilir. Sonra "Allahu Ekber" denilerek namaza başlanır. Sübhaneke okunduktan sonra "Eûzu Besmele" çekilerek Fâtiha okunur. Arkasından bir mikdar daha Kur'an-ı Kerim okunur. Açıklandığı şekilde rükû ve secdelere gidilir. Sonra ikinci rekâta kalkılır ve yalnız besmele ile Fâtiha sûresi ve bir mikdar daha Kur'an-ı Kerim okunarak yine rükû ve secdelere varılır. Ondan sonra oturulur. Bu oturuş birinci ka'dedir. Bunda yalnız "Tahiyyat" okunur. Ondan sonra "Allahu Ekber"  denilerek üçüncü rekâta kalkılır. Bunda da yalnız Besmele ile Fâtiha ve bir mikdar daha Kur'an-ı Kerim okunarak daha ayakta iken eller kaldırılıp "Allahu Ekber" diye tekbir alınır. Tekrar eller bağlanıp ayakta "Kunut" duaları okunur. Sonra "Allahu Ekber" diye rükû ve secdelere gidilir. Ondan sonra oturulur. Bu da son oturuştur. Bunda bildiğimiz gibi "Tahiyyat" ile Salâvatlar ve "Rabbenâ" duaları okunarak önce sağ omuza, sonra sol omuza selâm verilir.

İmam Şâfîî'ye göre, vitirde Kunut duasını okumak, ramazanın son yarısına mahsustur ve rükûdan kalkınca, okunur. Şâfîî'lere göre vitir namazının en azı bir rekât, en çoğu da on bir rekâttır.

Vitir Namazı Tablo

1. Rekât

Niyet
Allahuekber
Sübhâneke
Eûzü Besmele
Fâtiha
Bir sûre veya birkaç ayet
Tekbir - Allahuekber (diyerek rükûya varılır)
Sübhâne Rabbiye'l-azîm ( 3 defa söylenir)
Semiallahü limen hamideh
(Rükûdan doğrulurken söylenir)
Rabbenâ leke'l hamd
(Rûküdan doğrulduktan sonra)
Tekbir -Allahuekber ( Secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiye'l-a'lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber ( secdeden doğrulurken)
Tekbir -Allahuekber ( secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiye'l-a'lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber ( Secdeden kalkarken)

2. Rekât

Besmele
Fâtiha
Bir sûre veya birkaç ayet
Tekbir - Allahuekber diyerek rükûya varılır.
Sübhâne Rabbiye'l-azîm 3 defa söylenir.
Semiallahü limen hamideh
(Rükûdan doğrulurken söylenir)
Rabbenâ leke'l hamd
(Rûküdan doğrulduktan sonra)
Tekbir -Allahuekber ( Secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiye'l-a'lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber ( secdeden doğrulurken)
Tekbir -Allahuekber ( secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiye'l-a'lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber Secdeden doğrulurken
Ettehiyyâtü Duası
Tekbir

3. Rekat

Besmele
Fâtiha
Bir sûre veya birkaç ayet
Tekbir - Allahuekber
Kunut duaları
Tekbir -Allahu ekber (rükûya varırken)
Sübhâne Rabbiye'l-azîm 3 defa söylenir.
Semiallahü limen hamideh
(Rükûdan doğrulurken söylenir)
Rabbenâ leke'l hamd
(Rûküdan doğrulduktan sonra)
Tekbir -Allahuekber ( Secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiye'l-a'lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber ( secdeden doğrulurken)
Tekbir -Allahuekber ( secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiye'l-a'lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber (secdeden doğrulurken)
Ettehiyyatü
Salli-Bârik
Rabbenâ duaları
Selâm

Vitir namazı yukarıdaki bu tabloya göre kılınır.

Namazın Çeşitleri

Farz Namazlar

Farz-ı ayın olan namazlar:

• Beş vakit namaz

• Cuma Namazı

Vâcip Namazlar

• Vitir namazı

• Bayram namazları

• Nezir (Adak) namazı

• Tavaf namazı

Nâfile Namazlar

Farz ve vacip namazlar dışındaki bütün namazlar nafile namazdır.

Şafi mezhebine göre vacip namaz yoktur. Ancak namaz kılmayı adayan bir kimsenin bu adağını yerine getirmesi vâciptir.

Vitir namazı hükmü;

Hanefi mezhebine göre vitir namazını kılmak vâciptir.

Şâfîî mezhebine göre vitir namazını kılmak sünnetdir.

Şâfîî mezhebine göre de vakit namazlarının farzları rekat sayısı bakımından Hanefi mezhebindeki kadardır.

Farz: Yapılması dinimiz tarafından kesin bir şekilde emredilen davranıştır. Örneğin; beş vakit namaz

Farz-ı Ayn: Yükümlü (mükellef) olan herkesin yapmak zorunda olduğu farzdır. Beş vakitte kılınan namazlar gibi...

Farz-ı Kifaye: Yükümlülerden bazılarının yapmaları ile diğerlerinden düşen ibadettir. Cenaze namazı gibi...

Vâcip: Dinimizde yapılması kesinliklim derecesinde bir delil ile sabit olmayan ve yine kuvvetli bir delil ile sabit görülen şeydir. Vitir ve bayram namazları gibi...

Sünnet: Hz. Peygamber'in (sav) Efendimizin farz ve vâcip dışında yaptığı veya yapılmasını tavsiye ettiği, örnek alınma özelliği taşıyan davranıştır. Örneğin beş vakit namazların sünnetlerini kılmak gibi...

Namaz kılan kişi selâmdan sonra oturur,

“Allahümme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm tebârekte yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm.

(Allah’ım! Selâmete eriştiren sensin, selâm/selâmet senden gelir, sen ne kadar yücesin ey celâl ve ikrâm sahibi!)” Söyler.

Daha sonra otuz üçer defa:
“Sübhânallah (Allah her türlü eksikten uzaktır)”
“El-Hamdülillâh ( Hamd Allah’a mahsustur.)”
” Allahuekber ( Allah en büyüktür)

Denilir. Bu tesbihlerin ardından ise ;

“Lâ ilâhe illâllâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.”

Bu tesbihler sonrası eller semaya yönelir ve yüce Allah’a yürekten dile gelen dualar yalvararak yakararak ona arz ve münacaat edilerek söylenir ve istenilir.

Peygamber Efendimiz (sav):

“Her namazın arkasından bu tesbihleri okumanın, deniz köpükleri kadar çok olsa da, kişinin günahlarının silinmesine vesile olacağını müjdelemektedir.”

Otuz üç defa tesbihler yapıldıktan sonra Peygamber Efendimiz tarafından Âyetü’l-Kürsî olarak adlandırılan Bakara sûresinin 255. âyeti okunur.

“Bakara sûresinin sonunda iki âyet vardır ki bir gecede okuyana onlar yeter.”

Vitir Namazı Sonrası Yapılan Secde

Resûlü Ekrem Sallallahu Aleyhi Vessellem Fâtimatüzzehra radıyallâhü anhaya hitaben;

Ya Fâtıma…

Bir mü’min veya mü’mine vitirden sonra secde eyleyip;

5 kere ‘Sübbûhun Kuddûsün Rabbünâ ve Rabbül Melâiketi Verruh’,

derse secdeden başını kaldırdığında âyetel kürsiyi okusa, secdeye varıp yine;

5 kere ‘Sübbûhun Kuddûsün Rabbunâ ve Rabbül Melâiketi Verruh’;

Dese benim rahmetim yedi kudretinde olan Allah’u Teâla’nınazameti hakkı için o kimsenin cemi günahı yargılanır, yani af olunur.Henüz yerinde durmadan ve dahi Allah’u Teâla o kimseye cemi şehitlik sevabı verir. Ve dahi 70 bin melek o kişiye hasenat yazarlar ve dahi 100 kul azat etmiş sevabı bulur. Ve dahi ehli beytinden 70 kişiye şefi olur. Ve dahi ölümü şehid ölümü olur. Buyurmuşlardır.

Bu secde tamam oldukta evlâ budur ki, Ettehiyyatü (tahiyyat) duası okuyup selâm verilmelidir.

Ettehiyyatü Duası ve Fazileti tıklayınız

Resûlullah (sav) Efendimiz buyurdu ki;

“Vallahi ben günde yetmiş defadan fazla Allah’dan beni bağışlanmasını diler, tövbe ederim.”
(Buhârî, Daavât)

“Benim de kalbime gaflet çöküyor. Ben de Allah’a günde yüz defa istiğfâr ediyorum.”
(Müslim, Zikir 41)

"Namaz müminin miracıdır"

Kaynak: Hadislerle İslam- Büyük İslam İlmihali – DİB Yayınları

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima…

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz…


Bir cevap yazın