Vesvese Risalesi

Vesvese Bahsi!..

Kalbin beş yarasına beş merhemi içine almadır.

"Ey Rabbim şeytanların vesveselerinden Sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da, Ey Rabbim, Sana sığınırım."

Ey şüphe ve kuruntu hastalığı ile bağımlı olan kişi. Biliyor musun? Bu vesvesen neye benziyor? Musibete yani bela ve sıkıntıya benzer. Ehemmiyet yani üstüne gittikçe şişer; Eğer ki; ehemmiyet vermezsen susar sönüp gider. Amma velakin buna büyük bakışla bakarsan büyür gider. Küçük görürsende küçülür zamanla yok olur gider. Birde korkarsan eğer o zamanda ağırlaşıp seni hasta olmana sebep olur. Korkmazsan da hafif olur gizli kalır sende. İç yüzünü bilip farkına varamazsanda sana gizlice gelir yerleşir. İç yüzünü bilirsen şayet onu tanırsın.Ve de bu senden gider.
Bundan dolayı bu sıkıntı şüphenin çok kısımlarından çok ve sık vuku bulan yalnız yönünü söyleyeceğim...

Bu belki sanada banada şifa olur. Bu vesvese yani takıntı öyle sinsi ki; cahillik ve bilgisizlik davet eder onu.... İlim ise bu kişiyi kovar.

Bunu tanımazsan gelir istemsiz misafir olur, sana. Tanırsan şayet senden uçup gider. Farkına bile varmadan yok olur.

Birinci Vecih-Birinci Yara

Şeytan bu boş dururmu? Hiç hemen öncelikle bu vesveseyi kalbe atar. Olur ki, kalp kabul etmediğinde ise şüpheden çirkin söz döner gelir.

Hayale karşı çirkin söz bazı pis denilebilecek hatıraları edepe aykırı çirkin hal ve tavırları tasvir yani resinleme eder malesef ki...

Der ki, kalp Eyvah!.. Ve... Kişiyi ümitsizliğe düşmesine sebep olur.

Kuruntulu kişi zanneder ki, kalbi Allaha karşı edepsizlikte bulunmuş sanır ve kendinde bir çarpıntı heyecan vuku bulur. Bundan uzaklaşacam diye de huzurdan adeta bir kaçış içine girer.

Allah'tan ve ahiretten emir ve yasaklardan habersiz davranıp tam bir gaflete dalıp gitmek ister. Oysa bu yaranında bir merhemi budur;

Ey çaresiz kuruntulu insan! Telaş etme sakın. Bu senin hatrına gelen kötü düşünce değil ki, sadece bir hayalden ibarettir. Küfrüde sakın hayel etme, bu küfür olmadığı için kötü şeyleri hayal etme çünkü kötü şey değildir. Çirkin söz  ise hükümdür elbet. Hem bununla birlikte hayel ettiğin çirkin sözler senin kalbinden gelen sözler değildir. Bu yalnız şeytanın sana verdigi bir kuruntudur. Bu takıntının zararı zarar zannetmektir. Bunu zararlı olmayan birşeyi var zannetme kalben zarar gören olur. Hükümsüz bir hayal etmekte ki, hakikat ise kuruntuya kapılma olur. Şeytanı bitişi kalbine mal etmiş olur. Ondan sözünü ondan zannetmiş olur. Zararı anlamış olup zarara düşüp gider. Tam da şeytanın istediği insandan budur.

İkinci-Vecih

İnsanda ki, manalar kalbden çıkıp gidince görüntülerden sıyrılıp sadece hayal alemine girmiş olur artık. Bu hayalde  her vakit bir altında bir nevi yalnız kişinin görüntüsünü dokunmadır. Ehemmiyet yani önem verdiğin şeylerin görüntülerini yol üstünde bırakır. Hangi mânâ geçse,ya ona giydirir, ya takar, ya bulaştırır, ya perde eder. Eğer mânâlar temiz temiz iseler, görüntü kirli yada pis ve rezil ise, giymek yoktur, fakat temas vardır. Şüpheli ve kuruntulu adam, teması, giymeyle karıştırma eder.

Eyvah!" der. "Kalbim ne kadar bozulmuş. Bu aşağılık, bu nefsin aşağılığı, beni kovulmuş eder." Şeytan onun şu damarından çok istifade eder.

Şu yaranın merhemi şudur:

Dinle ey beni çaresiz! Nasıl ki senin namazın temiz edep vesile olan görünürde ki temizliğe için içindeki pislik ona tesir etmez ve bozmaz. Öyle de, kutsal mânâların, kirli ve çirkin görünüşe komşuluk zarar etmez.

Meselâ, sen Allah'ın ayetlerini tefekkür (düşünme) ediyorsun. Birden, bir hastalık, ya bir fazla istek, ya idrar gibi bir heyacan verici iş şiddetle senin hissine dokunuyor. Elbette senin  hayalin, hastalığın devâsı ve ihtiyaç giderme gerekli şeyleri görecek, bakacak, onlara uygun aşağılık görüntüleri dokunmayacak. Ve gelen mânâlar ortalarından geçecekler. Geçeceklere ne sakınca vardır, ne kirlenme var ne zarar var ve ne hatalar var. Yalnız tehlike ise, dikkatli olmak zararlı sanmadır.

Burdan açık ve net diyorum ki;

Bu takıntı apaçık şeytanın biz imanlı kullar üstünde oynadığı büyük oyunlarından birisi de vesvese'dir...

Şeytanın bu oyununa, tuzağına düşmemek için burda yazılanları okuyup uygulayalım... İnşaAllah...

Esmaül Hüsna isminden Yâ Celîl esmasını, size gelen bir vesvese, evham, kuruntu, takıntı gibi (temizlikte, abdestte, ibadetlerde) v.b durumlar hasıl olduğu esnada şeytandan kötü bir düşünce geldiği an 'Yâ Celîl' ismi şerifi hemen zikredilirse o vesvese hali yok olup gider. Yaşanarak bizzati tecrübe edilmiştir. Vesvese gibi psikolojik rahatsızlığı bulunan kimseler bu ismi şerifi günlük olarak 73 defa 'Yâ Celîl' diyerek sürekli zikredilmeye devam edilir.

 

 

Bir cevap yazın