VEREM NEDİR? TEDAVİSİ NASILDIR?

Verem veya tüberküloz, bakteriyel ve bulaşıcı hastalık dır.
Halk arasında ince hastalık olarak bilinir. Mycobacterium turberculosis mikrobunun nedeni olduğu uzun seyirli ve granuloma töz karakterlerde bakteriyel ve bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır.

 

 

Tüberküloz birden fazla organda görülebilen bir enfeksiyon olmasına karşın, daha çok akciğer ve akciğerlere ait mediastinal lenf bezlerinde gözlenir. Basit aktif bir tüberküloz içerisinde havaya damalcık yoluyla sıçrar ve havada asılı kalan partiküllerin alınmasıyla enfeksiyon yayılır.  Pek çok vakada bakteri akciğerlere yayılarak tüberkul denen peynir benzeri yapılar oluşturur ve solunum dokularına zarar verecek akciğerlere oyuklar oluşturur. Kan dolaşım sistemindeki hasar nedeniyle, hastalığın ileri safhalarında hasta parlak renkte kan tükürebilir.
Genel olarak Mycobacterium türlerinde ileri gelen tüm enfeksiyon lar mikrobakteriozis olarak isimlendirilmekle birlikte tüberkülozis terimi sadece insan ve sığırların mikrobakteriozisinde kullanır. İnsanlarda çoğu enfeksiyon semptomsuzudur ve latent enfeksiyon olarak kalır. Bunların da yaklasık onda biri ilerde aktif enfeksiyona ilerler.

✔ GENEL BELİRTİLERİ ❗
Sistemik belirtiler ateş, titreme, gece terlemesi, iştahsızlık, kilo kaybı ve yorgunluk dur.

✔ AKCİGER BELİRTİLERİ ❗
Göğüs ağrısı, yan ağrı, 2 hafta hada daha uzun sürede öksürük, nefes darlığı, balgam, ses kısıklığı gibi çeşitli semptom ve bulgular görülür.

 

 

RİSK FAKTÖRLERİ❗
5 yaş altı çocuklar,HIV enfeksiyonulu kişiler, kronik böbrek yetmezliği, lösemi, lenfoma, diyabet, akciğer kanseri, gastrektomi, Jejunoileal baypass, bağışıklığı baskılayan tedavi alanlar, ilaç bağımlılığı, sigara, alkol riski faktörlerin önemlileridir.

 

 

✔ NASIL BULAŞIR?
Hastalığın bulaşmasında portörler önemli rol oynar. Aktif akciğer tüberkülozlu hasta dan öksürük, hapşırık, konuşma, şarkı söyleme ya da tükürme gibi eylemlerle, 0,5 - 5 Mikron çapında bulaşıcı damlacıklar dışarı atılır.
Tekbir hapşırıkla 40.000 damlacık dışarı atılabilir. Bu partiküllerler havada asılı kalarak bir süre canlılıklarını korurlar. Sağlam kişilerin bu partiküllerini almasıyla hastalık bulaşmış olur.
On bakteri bile enfeksiyon neden olabilir. En bulaştırıcı hastalar balgam mikroskobisinde basil görülen akciğer ve larinks tüberkilozlu hastalardır.
Mikroskobisinde basil gösterilemeyen hastaların bulaştırıcılığı düşüktür. Bulaşma riski en yüksek grup ise; hasta ile yakın temaslilardir. Bunlar aile fertleri, ev arkadaşları , işyeri arkadaşlarıdır... Uygun ve düzenli tedaviyle bulaştırıcılık iki üç haftada sona erer. Bu sebeple hasta izole edilmeli ve tedavisine hemen başlanmalıdır , aktif ancak tedavi edilmemiş tüberkülozlu olan bir kişi yılda 10-15 insana hastalık bulaşabilir.

 

 

TEŞHİSİ NASILDIR?
Hastalığın teşhisi balgamın özel boyalar ile boyandıktan sonra mikroskopta muayenesi sonunda hastalık etkeni olan Mycobacterium tuberculosisin gösterilmesi ile konulur. Ayrıca balgamın özel işlemlerden geçirildikten sonra kültüre ekilmesi sonucu kültürde üreme tanıyı kesinleştirir. Bazen balgam muayenesinde hastalık etkeni görülemez iken , kültürle üretebilmektedir. Balgam muayenesi hemen sonuç verirken, kültür sonucu 2 ay gibi bir süre sonunda elde olunmaktadır. Bazı kültür tekniklerine daha kısa sürede sorusu alabilmektedir. Akciğer grafisi en çok görülen forum olan akciğer tüberkülozunun tanısında diğer önemli bir testir. Ayrıca hastalık etkeni ile karşılaşılır karşılanmadığı gösteren PPD testi yada TDT denen tüberküloz deri testi yapılır. Hastalığın sık görülen formlarında balgamı mikroskop altında muayenesi, kültürü ekilmesi, akciğer filmi tanı için çoğunlukla yeterlidir. Ancak baktiyolojik muayeneye yapmadan sadece akciğer filmine tanık olması yeterli değildir.

 

 

TEDAVİSİ NASILDIR ?
Tüberküloz kesinlikle başarı ile tedavi edilebilen bir hastalıktır. Tedavide rifampisin , izoniazid, pirazinamid ve etambutol içeren antibiyotikler kullanılır. Tedavinin ilk 2 ayında bu 4 ilaç kullanılmaktadır. 2 aydan Sonraki 4 ayda rifampisin ve izoniazid kullanılmaktadır. Standart tedavi süresi 6 aydır. Bunun yanında tedavisi süresi; tüberküloz basilinin tuttu organ, dirençli basil ile enfekte olma durumu, nüks ya da kronik vaka olması, eşlik eden diğer hastalıkların varlığı ve hastanın diğer özellikleri dikkate alınarak düzenlenir.

 

 

www.instagram.com/acikvnet

www.twitter.com/acikve_net

 

Bir cevap yazın