Umre Nedir? Umre Nasıl Yapılır?

Umre Nedir?

Umre, belirli bir zamana bağlı kalmaksızın ihrama girip tavaf ve sa'y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkarak yapılan ibadetin adıdır.

İslâm dininde ömründe bir defa olsun umre yapmak sünnet olan bir ibadettir. Âlemlerin bir kısmı da farz olduğunu söylemişlerdir.

Umre İbadeti ve Önemi

İmam Buhârî, Sahîh'de umre ile ilgili bölüme, İbn Ömer'in "herkesin bir hac ve bir umre yapması gerektiği" şeklindeki görüşünü naklederek başlar ve İbn Abbâs'ın bunu Kur'an'da, "Allah için haccı ve umreyi tam yapın!" şeklinde hac ile umrenin birlikte anılmasıyla izah ettiğini belirtir.

(Bakara, 2/196.) (B1773 Buhârî, Umre, 1.)

Gerçekten de Yüce Allah, önemine binaen umreyi hac ile birlikte anlatmaktadır:

" Safâ ile Merve, Allah'ın (dininin) nişanelerindendir. Her kim Beyt'i hacceder veya umre yaparsa, o ikisi arasında sa'y etmesinde bir günah yoktur..."

Bakara 2/ 158

Câbir b. Abdullah'tan rivayet edildiğine göre, bir gün peygamber Efendimize umre yapmanın farz olup olmadığı sorulunca,

"Hayır, fakat umre yapmanız, (yapmamanızdan) daha faziletlidir."

cevabını verir. Bu hadisi kitabında nakleden büyük hadis âlimi İmam Tirmizî şu değerlendirmeyi yapar:

"Bazı ilim adamları 'Umre farz değildir.' der. Hac ve umrenin ikisine de 'hac' denirdi. Kurban Bayramı'nda yapılana ' Haccü'l-ekber' (Büyük Hac), umreye ise 'Haccü'l-asğar' (Küçük Hac) denirdi. İmam Şafiî'ye göre, umre yapmak, hiçbir ilim adamı tarafından terk edilmesine ruhsat verilmeyen bir sünnetdir."

T931 Tirmizî, Hac, 88.

Umrenin iki farzı nedir? İhram ile tavaf'dır.

Şâfiî mezhebinde bunlara ilâveten sa'y ve tıraş da umrenin farzlarındandır.

Yüce Rabbimiz buyuruyor ki:

"Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın" (Bakara 2/ 196).

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki:

"Umre, diğer bir umre ile arasındaki günahları siler" (Müslim, Hac, 437).

Umre ile hac arasındaki farklar şunlardır:

• Hac farz, umre ise sünnet bir ibadettir. (Şâfiî âlimlerinin büyük bir çoğunluğuna göre umre de farz bir ibadettir.)

• Hac yılın belli zamanında yapılır, umre ise yılın herhangi bir zamanında yapılabilir.

Umrede vakfe, şeytan taşlama ve kurban kesme yoktur.

Kâbe

Umre Nasıl Yapılır?

Umrenin yapılışı ise şöyledir:

• Mikât denilen yerde umre için ihrama niyet edilerek telbiye getirilir. Bu andan itibaren ihramdan çıkana kadar ihram yasaklarına riayet edilir.

• Mekke'ye varınca Kâbe'ye gidilerek umre tavafı yapılır ve iki rekat tavaf namazı kılınır.

• Safâ ve Merve arasında sa'y yapılır.

• Tıraş olup ihramdan çıkılır. Böylece umre ibadeti tamamlanmış olur.

Safa ve Merve Sa'y Yeri

Telbiye

Telbiye Lebbeyk Allahümme Lebbeyk (Emrin baş üstüne Allah'ım, baş üstüne…)

Lebbeyk Lâ şerike leke Lebbeyk ( Emrin baş üstüne ey ortaksız olan! Baş üstüne…)

İnnel-hamde ve'n ni'mete leke ve'l-mülk (Tek övecegim sensin, kavuştuğum nimetlerin hepsi sendendir, her şeyi de senin.)

Lâ şerike lek (Yoktur ortağın senin.)

Umrenin Fazileti

Umrenin faziletine ilişkin bazı hadis-i şerifler vardır.

Bunlardan ikisinin anlamı şöyledir:

"Umre, diğer bir umre ile arasındaki günahları siler."
Müslim, Hac, 437 (Hadis No: 1349)

"Ramazan'da yapılan umrenin sevabı bir haccın sevabına denktir."
İbn-i Mace, Menâsik, 45 ( Hadis No: 2991)

Niyet

"Niyet" kişinin, yapacağı ibadete zihnen karar vermesidir. Esas niyet budur.

Niyetin Arapça Okunuşu

"Allahümme innî urîdu'l-umrete fe yessir hâ lî ve tekabbelhâ minnî"

Niyetin Türkçe Okunuşu

"Allahım! Senin rızan için umre yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle"

Bu şekilde dil ile söylenmesi de güzel olur. Niyet yapıldıktan sonra Telbiye söylenir ve ihrama girilir.

Mikat İhrama Girme Yeri

Başlıklarla Umre İbadetin Yapılışı

• İhrama girmek

Umrede ihrama girmek 'Niyet' ile 'Telbiye' yapılarak girilir.

Erkekler için olan havlu ise dikişsizdir olup iki parçadan oluşur. Bunu birini üst bölgesine diğerini de alt bölgesine sarar. Ayaklara ise terlik giyilmektedir.

Kadınlar için erkeklerde olduğu gibi özel bir ihram kiyafeti söz konusu değildir. Kadınlar umre esnasında da elbise, ferace, çarşaf, pardesü, başörtü, çorap, ayakkabı gibi her zaman dışarı çıkarken ve Allah'ın huzuruna çıkarken giydikleri kıyafetlerini giyerler. Yalnızca yüzlerini örtmezler.

• Kâbe'yi tavaf etmek

Hacer-ül Esved taşının köşesindeki yerden başlamak sûretiyle Kâbe'nin etrafını yedi şavt ederek yani dönerek 1 tavaf tamamlanmış olur.

Not: 7 şavt demek 1 tavaf demektir. Yani 7 defa Kabe'nin etrafını dönmek ile 1 tavaf gerçekleşir.

Not: Hacer-ül Esved taşının köşesinden bakıldığı karşı duvarda ise renkli yeşil ışık saçan bir lamba vardır.

• Tavaf namazı kılmak

Kâbe'yi tavaf bittikten sonra makam-ı İbrahim'de iki rekat tavaf namazı kılınır. Şayet makam çok kalabalık ise Kabe'nin başka yerinde de bu namaz eda edilir.

• Safâ ve Merve tepeleri arasında Sa'y yapmak

Safâ tepesinden başlayıp Merve'ye kadar dört defa gitmek ve Merve tepesinden başlayıp Safâ tepesine üç defa gitmektir.

Not: Safâ tepeciğinin olduğu yer, Kâbe'yi çevreleyen Mescid-i Haram'da tekli minarenin olduğu yerdir. Diğer minareler çifttir.

• Saçları kısaltarak veya başı tıraş ederek ihramdan çıkış

• Sa'y sonrasında saçlar makasla kısaltılır.

Erkekler saçlarını ya tamamı ile tıraş ederler ya da en azı olan 1 cm. kadarı ile saçlarını keserler.

Kadınlar ise saçlarının uçlarından bir miktar kesmeleri gerekir.

Saçlar kesildikten sonra ise ihramdan çıkarlar ve bir umre görevi de böylelikle sona ermiş olur.

Umre ile hacda yapılması gereken hususlar, Safâ ile Merve arasında sa'y yapıp ihramdan çıkılmasına kadar aynıdır. Peygamberimizin umrelerinden birini kısaca özetleyen İbn Ömer şöyle anlatır:

"Hz. Peygamber (sav) umre için (Mekke'ye) geldi, Beyt'i yedi kere (etrafında dönerek) tavaf etti. (Siz de böyle yapınız, çünkü) ' Andolsun ki, Allah'ın Resûlü'nde sizin için güzel bir örnek vardır."

(Ahzâb, 33/21; B395 Buhârî, Salât, 30; M2999 Müslim, Hac, 189.)

Muâviye ise,

"Resûlallah'ın (sav) umre yaptığında sa'y sonrasında saçını makasla kısalttığını haber verir."

(N2990 Nesâî, Menâsikü'l-hac, 183.)

Sahâbeden Ebû Saîd el-Hudrî'nin naklettiğine göre, Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurur:

"Yecûc ve Mecûc'un çıkmasından sonra bile mutlaka Beytullah'a hac ve umre (ziyareti) yapılacaktır."

(B1593 Buhârî, Hac, 47.)

Yunus Emre der ki:

Eşim, dostum yüklesinler yükümü, Komşularım helâl etsin hakkını. Görmez oldum ırak ile yakını, Canım Kâbe'm, varsam sana, Yüzüm, gözüm sürsem sana!

Âşık Yunus

Soru: Umre Hükmü Nedir?

Cevap: Umre hükmü sünnetdir. Bazı alimlere göre ise farz olan bir ibadettir.

Soru: Umre Nerede Yapılır?

Cevap: Umre Mekke-i Mükerremede bulunan Kâbe-i Muazzama yani Mescid-i Haram'da umre yapılır.

Umre ve kutsal topraklar, kabeyi görüp orayı yaşamak nasıl bir duygu derseniz; tek cümlede söyleyeceğim söz:

Kâbe ve Allah Aşkı...

Anlatılmaz yaşanır...

Sözün özü...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

1 Yorum

Bir cevap yazın