TÜRKİYE'NİN "ÜZÜMKENT"İ

 

Üzüm rekoltesi 350 bin tonu bulan Alaşehir, "üzümkent" olarak da biliniyor. Manisa'nın yeşil ilçesinin yeni hedeflerinden biri, önümüzdeki dönemde organik tarım merkezi olmak.

Alaşehir ilçesi uçsuz bucaksız verimli bağlarıyla Türkiye'nin en büyük üzüm rekoltesine ve ürün çeşitliğine sahip yörelerden biri. Alaşehir, yeni yatırımlar ve tanıtım faaliyetleriyle önümüzdeki iki yıl içinde yurtiçi ve yurtdışında " üzümkent" olarak anılmayı hedefliyor. Alaşehir Belediyesi bu doğrultuda 6 Eylül 2017 tarihinde Bağ bozumu Gecesi gerçekleştirdi ve üzüm bağlarında özel bir konser düzenledi. Üzümken'te dünyaca ünlü opera sanatçılarımız Hakan Aysev ile Levent Gündüz'ün tınıları yükseldi. Geceye şair ve yazar Sunay Akın da katıldı. Ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümü. Alaşehir ekmeği, Alaşehir kapaması gibi coğrafi işaret almaya aday ürünleri, maden suyu, sıcak su kaynakları, iyi tarım uygulamaları, doğal ve kültürel mirasıyla öne çıkan bir ilçe Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, ilçenin yaş meyve ve sebze ihracatındaki önemini şöyle anlatıyor; 'Alaşehir'de üzüm rekoltesi 350 bin ton civarında. Üzümün dışında kiraz, kestane, zeytin gibi ürünler de yetişiyor. Ayrıca Akdeniz'den Ege'ye ülkemizin diğer bölgelerindeki çeşitli şehirlerden gelen ürünler, Türkiye'nin Alaşehir'deki denize bağlatışı olmayan tek gümrüğünde ihraç edilmek üzere toplanıyor. Bunlarla birlikte Alaşehir'in yarattığı iş hacmi yaklaşık 2,5 milyar dolara ulaşıyor. Alaşehir'in iş hacmine katkıda bulunan şirket sayısı 350, üzüm işleyen ve ihracat yapan büyük ölçekli işletme sayısı ise 70 civarında...

 

Alaşehir ilçe merkezi Bozdağlar'ın kuzeye bakan yüzünde üç tepe üzerine var kurulu şehir, Gediz Ovası'nın verimli topraklarıyla kuşatılmış durumda ilçede 750 bin dekar ekilebilir arazi bulunuyor. 10 bini aktif olmak üzere 20 bin aile tarımla ve 10 bin aile hayvancılıkla uğraşıyor. İlçe yeni projelerle tarım ve hayvancılığı daha da iyileştirmeyi, ihracat hedeflerini büyütmeyi, Alaşehir'i organik turizm merkezi yapmayı amaçlıyor.

PHILADELPHIA'DAN ALAŞEHİR'E

Alaşehir, tarihi mirasıyla da dikkat çekici. İlk çağlardan beri bir yerleşim merkezi olan Alaşehir, Bergama Kralı 1 attalos Philedelphos tarafından kuruldu (10 150-138) ve uzun yıllar Philedelphia adını taşıdı. Daha sonra Romalıların, Bizanslıların, Selçukların yönetimine geçen şehir, 1389 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldı. Alaşehir'in üzerine kurulduğu antik Philadelphia'nın akropolü durumdaki top tepe düzlüğündeki tapınak ve tiyatro kalıntıları. Bizans dönemin de yapılan surlar. Yıldırım Beyazıt Camii ve 16 yüzyıla ait Kurşunlu Han ilçenin kültürel değerlerinde birkaçı Hristiyanlığın ilk çağlarına ait yedi kiliseden biri olan St Jean Kilisesi de inanç turizmi kapsamında ziyaret edilen önemli bir merkez⏺

 


Bir cevap yazın