Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Bayrak Kardeşleri

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti (1918-1920)

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, Kızıl Ordu'nun 26 Nisan 1920'de sınırı geçerek Azerbaycan'a girmesiyle yıkılmıştır. Yerine Sovyetlerin desteği ile Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu.

Azerbaycan Cumhuriyeti

1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılması ile bağımsızlığını ilan etmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlığının ilanından bir yıl sonra Ermenistan ile   Karabağ Savaşı'na girmiştir. Savaştan sonra bir milyona yakın Azeri, Ermenistan'dan ve işgal edilen bölgelerden Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarına göç ettirilmiştir.

Pakistan İslam Cumhuriyeti

Pakistan Cumhuriyeti 14 Ağustos 1947'de Hindistan'dan ayrılarak kurulmuştur. Kurulduktan kısa bir süre sonra ikiye bölünmüştür. Batısı Pakistan, doğusu Bangladeş olmuştur.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

1974 Harekatı ile temelleri atılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 15 Kasım 1983 kurulduğu resmen ilan edildi. Bağımsızlığını Türkiye dışında hiçbir ülke tanımadı. Uluslararası toplum tarafından Türkiye işgalindeki toprak parçası olarak görülmeye devam etmektedir.

Tunus Cumhuriyeti

1956'da Fransa'ya karşı bağımsızlığını kazanmıştır.2010-2011 yıllarında meydana gelen Arap Baharı sonucunda  23 yıldır Tunus'u yöneten Zeynel Abidin Ali devrilmiştir. Tunus, Arap Baharı'ndan sonra çok partili demokrasiye geçen ilk ülkedir.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi

Yukarıdaki bayrak, günümüzde Doğu Türkistan bağımsızlık hareketinin sembolü olarak kullanılmaktadır. Kullanımı Çin'de yasaklanmıştır.

Irak Türkmen Cephesi

1997'de Erbil'de kurulmuştur.Aşağıdaki bildiride amaçlarını belirtmişlerdir:

  • Irak'ın toprak bütünlüğü içerisinde Türkmenlerin ve diğer milletlerin meşru haklarına kavuşması;
  • Irak'ta demokratik, insan hak ve özgürlüklerine saygılı çoğulcu parlamenter bir sistemin kurulması;
  • Irak'ta yaşayan tüm etnik, mezhebi ve dini azınlıklar arasında eşitliğin sağlanması;
  • Siyasi ve idari yapının eşit haklar ilkesi esaslarına göre düzenlenmesidir.

www.instagram.com/acikvnet

www.twitter.com/acikve_net

Bir cevap yazın