TÜRK EDEBİYATINDAN ON KLASİK

1. "Kara Kitap", (1990) Orhan Pamuk

"Kara Kitap", (1990) Orhan Pamuk
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan Pamuk'un hakkında onlarca makale ve kitapyazılan başyapıtı "Kara Kitap" listede ilk sırayı alıyor. Kara Kitap, çok katmanlı yapısı, farklı anlatım tekniklerini bir arada kullanması, İstanbul'u dünya çapında bir edebiyat kenti hâline getirmesi ve Doğu anlatı geleneğindeki "arayış" hikâyelerini postmodern bir biçimde sunmasıyla Türk edebiyatında bir kilometre taşı olarak çok güçlü bir yer tutuyor.2. "Tutunamayanlar", (1971-72) Oğuz Atay

2. "İnce Memed 1", (1955) Yaşar Kemal

"İnce Memed 1", (1955) Yaşar Kemal
Yakın zaman önce kaybettiğimiz usta yazar Yaşar Kemal'in "destansı" romanı "İnce Memed 1" muazzam Türkçesi ve insanda isyan ve çoşku duyguları uyandıran hikâyesi ile her an okurun zihninde çok özel bir yere sahip.

3. "Aşk-ı Memnu", (1899 -1900) Halid Ziya Uşaklıgil

"Aşk-ı Memnu", (1899 -1900) Halid Ziya Uşaklıgil
Aşk-ı Memnu yani "Yasak Aşk" ismindeki roman, son yıllarda daha çok popüler TV dizisine uyarlanmasıyla gündeme gelse de edebiyat tarihçileri ve araştırmacıları tarafından Türk edebiyatının Batılı anlamda ilk "büyük" romanı kabul edilir. lk olarak 1899-1900 yıllarında Servet-i Fünûn dergisinde tefrika edilmeye başlanan roman, 1900 yılında kitap olarak yayımlanmıştır. Eser adına uygun olarak dönemin Osmanlı seçkin sınıfı arasındaki aşk ilişkilerini ve toplumsal ilişkileri konu edinir. Yapıt daha önce de Halit Refiğ yönetiminde diziye uyarlandı ve 1975 yılında TRT'de altı bölüm olarak yayınlandı. Bu uyarlamada yeni versiyonun aksine, esas olarak romana sadık kalınmıştır. "Aşk-ı Memnu" tüm bunların dışında Türk edebiyatı tarihinde çok önemli bir eser olarak önemini korumaktadır.Not: Bir gün metroda konuşan iki kızın şu diyaloguna şahit olmuştum:
- Biliyo musun Aşk-ı Memnu'nun romanı çıkmış kızıımm.
- Aaa hadi yaa, alalım hemeenn.😄😄

 

4. "Anayurt Oteli", (1973) Yusuf Atılgan

"Anayurt Oteli", (1973) Yusuf Atılgan
Türk edebiyatında modernizmin en önemli yazarlarından olan Yusuf Atılgan'ın ikinci romanı olan "Anayurt Oteli" ana karakter (hatta tek karakter dahi diyebiliriz) Zebercet'in iç dünyası üzerine kuruludur. Zebercet'in iç dünyasına yönelik çözümlemeler ve karakterin intiharı, kitabın Türk edebiyatında kendine ait özel bir yer edinmesini sağlamıştır. Yapıt, Ömer Kavur yönetiminde 1986 yılında filme de uyarlanmış ve en az kitap kadar başarılı olmuştur.

5. "Araba Sevdası", (1898) Recâizâde Mahmut Ekrem

"Araba Sevdası", (1898) Recâizâde Mahmut Ekrem
"Araba Sevdası" genellikle basmakalıp biçimde "Yanlış Batılılaşma"yı anlatıyor diyerek ve biraz da kitabın kahramını "Bihrûz Bey" ile dalga geçilerek ele alınır. Oysa ki, Doğu-Batı meselesi kapsamında bir uygarlığın zihinyetindeki fevkalâde bir kırılmayı konu edinir eser. Kitap hem realizmi hem gözlem gücü açısından, bugünün Türkiye'sinde bile devam eden Doğu-Batı sorununu anlamak açısından çok önemli bir yapıt olarak yerini koruyor.

6. "Benim Adım Kırmızı", (1998) Orhan Pamuk

"Benim Adım Kırmızı", (1998) Orhan Pamuk
Orhan Pamuk bir diğer şaheseriyle daha ilk 10 arasında yer alıyor. Ağaçların, atların, Azrail'in, ölülerin konuştuğu, yüzey katmanında tarihî İstanbul'da işlenen bir cinayet anlatılırken, derin katmanda Doğu-Batı meselesinin resim sanatı üzerinden tartışıldığı çok önemli bir postmodern roman "Benim Adım Kırmızı".

7. "Kuyucaklı Yusuf",(1937) Sabahattin Ali

"Kuyucaklı Yusuf",(1937) Sabahattin Ali
Sabahattin Ali'nin romanında kasaba ve köy gerçekliği; bir bireyin iç dünyası, yalnızlığı ve değerleri üzerinden anlatılmaktadır. Kasaba hayatında eşraf ve bürokrasinin kurduğu adaletsiz düzene yönelik eleştiriler getirilir. Eser, Türk edebiyatındaki başkaldırı ve eşkıya romanlarının öncüsü kabul edilmektedir. Eser bir üçlemenin parçası olarak düşünülse de yazarın erken ölümü sebebiyle maalesef gerçekleşmemiştir...

8. "Sevgili Arsız Ölüm", (1983) Latife Tekin

"Sevgili Arsız Ölüm", (1983) Latife Tekin
Latife Tekin'in ilk eseri olmasına karşın, büyük beğeni toplayan, büyülü gerçekçilik akımının Türk edebiyatındaki en etkili örneklerinden olan "Sevgili Arsız Ölüm", hem bir çok okuru hem de kendisinden sonra gelen yazarı etkiledi.

9. "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu", (1930) Peyami Safa

"Dokuzuncu Hariciye Koğuşu", (1930) Peyami Safa
Yazarın gözlemlerini doğrudan roman kahramının gözünden aktarması, güçlü psikolojik yönü ve art alanındaki toplumsal çözümlemeleri ve içe işleyen üslubuyla hem Peyami Safa'nın hem de Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri...

10."Devlet Ana", (1967) Kemal Tahir

"Devlet Ana", (1967) Kemal Tahir
Çok tartışılan yazar Kemal Tahir'in en önemli romanı kabul edilen "Devlet Ana", 1968 yılında TDK Ödülü kazanmıştır. Tarihî bir roman olan "Devlet Ana", tezli bir roman olması hasebiyle eleştiriler de almıştır. Fakat her ne olursa olsun Türk edebiyatında ciddi iz bırakmış, tartışılan, önemli bir yapıttır "Devlet Ana"...

 

 

Bir cevap yazın