Teheccüd Namazı Önemi, Teheccüd Namazı Nasıl Kılınır? Teheccüd Namazı Kaç Rekat Kılınır?

Teheccüd Namazı Önemi

Teheccüd Namazı Kaç Rekat Kılınır?

"Peygamber Efendimiz s.a.v beş vakit namazların öncesinde veya sonrasında kıldığı sünnet namazları yanında en çok önem verdiği namaz, teheccüd namazı idi. Çünkü müslümanlar için nafile olmakla birlikte teheccüdün Hz. Peygamber için de nafile olduğu görüşü yanında mezhep imamlarından bir kısmı Hz. Peygamber için farz olduğu görüşünü savunmaktadır. Teheccüd yatsı namazından sonra fecre kadar geçen süre içinde kılınır. Ancak Peygamber Efendimiz (sav) çoğunlukla yatsı namazından sonra bir müddet uyur, sonra gecenin son üçte birinde kalkıp ibadet ederdi. Asgarî iki rek'at kılınan teheccüd için azamî bir rek'at sınırı olmamakla birlik Resûl-i Ekrem genellikle vitirle beraber dokuz, on bir veya on üç rek'at namaz kılardı. Dört rek'atta bir selâm vermek mümkünse de iki rek'atte selâm vermeyi tercih ederdi. Bütün namazlarında olduğu gibi teheccüd kılarken de ta'dil-i erkân'â, huşûyâ son derece önem verir, namazda azapla ilgili âyetleri okurken Allah'a sığınır, nimetle ilgili olanlara gelince o nimetleri ister, tesbih ve tâzim ihtiva eden âyetlerde tesbih ve tâzimde bulunurdu. Kıyamda kıraatini genellikle uzun tutardı. Bir defasında ilk rek'atta Bakara, Âl-i İmrân ve Nisâ sûrelerinin tamamını ağır ağır okumuştu. Uzun süre ayakta durmaktan ayaklarının şiştiği olurdu. Rükû ve secdeleri de neredeyse kıraati kadar uzun yapar, bu sırada akan gözyaşları yeri ıslatırdı.

Bir defasında Hz. Âişe,

"Anam, babam sana feda olsun ey Allah'ın Resûlü! Günahlarınız Allah tarafından bağışlandığı halde niçin kendinizi bu kadar yoruyorsunuz?" deyince Peygamber Efendimiz:
"Şükreden bir kul olmayayım mı, ya Âişe?" diye cevap vermişti.

"Peygamber Efendimiz gece teheccüd için kalktığında öncelikle dişlerini misvaklar" "ve abdestini alırdı."

"Namaza durmadan önce çeşitli dualar ve zikirler yapardı. Kimi zaman on defa tekbir getirir, on defa hamdeder, on defa tesbih eder, on defa tevbe eder ve şu duayı okuyarak kıyamet gününün sıkıntılarından Allah'a sığınırdı:
"Allah'ım! Bana mağfiret eyle. Beni daima hidayet üzere eyle. Beni rızıklandır ve bana afiyet ihsan eyle."

"Kimi zaman başka dualar yapardı."

Teheccüd Namazı Nasıl Kılınır?

"Allah Resûlü gece namazını ikişer rek'ât halinde kılmayı tavsiye etmiş,"

"İlk iki rekâtın kısa tutulmasını öğütlemişti:

Biriniz geceleyin kalktığında, namaz kılmaya önce kısa iki rekâtla başlasın."

"Gece namazı kılın; çünkü bu sizden önceki salih kulların devam ettiği, Allah'a yaklaşmaya vesile olan, günahları örten ve engelleyen bir ibadettir."

Buyurarak "Bütün müslümanlara teheccüdü tavsiye eden Peygamber Efendimiz, farzlar dışında en faziletli namazın gece yarısı kılınan namaz olduğunu söylerdi."

Ebu Hüreyre'den rivayet edildiğine göre,

Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"(Kıyamet günü) kulun ilk hesaba çekileceği şey namazıdır. Eğer bunu tam olarak yapmışsa (ne âlâ!) Ama (farz namazları tamam) değilse Yüce Allah, 'Kulumun nafilelerine bakın.' buyurur. Eğer nafile namazı bulunursa, 'Onunla farzları tamamlayın.' buyurur."

(N468 Nesâî, Salât, 9)

Teheccüd Namazı Dua

"Teheccüdde yapılan duâ, hedefi şaşmayan ok gibidir..."
(İmam Şâfi)

Teheccüd Namazı Kılanın;

"Günahları affolur, Hastalıkları şifa bulur Yüzü güzel olur. Duaları kabul olur. Selametle cennete girmesine sebep olur."
( Riyad-un Nasihîn, Tirmizî)

Kaynak:

(Müslim, Sıyâm, 203; Ahmed b. Hanbel, II, 303, 329)
(Buhârî, Teheccüd, 6; Müslim, Münâikîn, 18
(B1136 Buhârî, Teheccüd, 9; M593 Müslim, Tahâret, 46.)
(B183 Buhârî)
(İM1356 İbn Mâce, İkâmet, 180; N1618 Nesâî, Kıyâmü'l-leyl,9.)
(B1120 Buhârî, Teheccüd, 1; M1808 Müslim, Müsâfirîn, 199.)
(N1692 Nesâî, Kıyâmü'l-leyl,34.)
(M1807 Müslim, Müsâfirîn, 198.)

Selam ve Dua ile Kalın...

 

 

Bir cevap yazın