İslam Edeplerinden Seçmeler-2: Güzel/Hayır Konuşma Adabı

A. Giriş Istılahta/dini anlamda (edep kelimesinin çoğulu olan) adap;İslam dininin her Müslüman için gerekli/faideli gördüğü bir ahlak sınıfıdır/kurallar manzumesidir. Adap insanı/kulu iyiliğe, hayra ve güzelliğe ulaştırması dolayısıyla da…

Üveyslik Nedir? Hangi İnsan Üveysi Olarak Kabul Edilir?

Üveyslik Nedir? Üveyslik tasavvufta manevi eğitimini belli bir şeyhe bağlamadan tamamlama durumu. Veysel Karani olarak da bilinen Üveys el-Karani, Hz. Muhammed döneminde yaşadığı halde…