Esma Binti Ebi Bekr

Esma Binti Ebi Bekr, firaset, beceriklilik, işbirliği ile hicrette Peygamber Efendimiz tarafından “zatu’n-nitakayn” (iki kuşaklı) ismi ile anılmıştır. Ebu Cehil’in uyguladığı şiddete rağmen kutlu…

Hz. Safiyye Binti Abdulmuttalip

Hz. Safiyye kimdir? Hz.Safiyye, Peygamber Efendimizin halasıdır. Peygamber Efendimizin Havarisi Kimdir? Hz. Safiyye, kardeşi Ebu Leheb‘in yeğenine hakaret ve eziyet ettiğini duymuş, akrabalık bağlarını…