Hicaz – Suudi Arabistan

Hicaz Suudi Arabistan’ın batısında bölge. Arabistan Yarımadasının dağlık Kızıldeniz kıyısı boyunca, kuzeyde Ürdün’den güneyde Asir bölgesine doğru uzanır. Bölgenin kuzey bölümünde, daha İÖ 6.…

Topkapı Sarayındaki Kutsal Emanetler

Emânât-ı Mukaddes Hz. Peygamber’den ve diğer büyük zatlardan intikal eden eşya hakkında  kullanılan bir tabirdir. Emânât-ı Mübâreke diye de anılan kutsal emânetler şunlardır: 1-…

Bir Osmanlı Ramazan Geleneği: Baklava Alayı

Baklava Alayı, Topkapı’da ramazan hayatının güzel bir misalidir. Padişahın askerlerine ramazan ikramıdır. Baklavalar. Matbah-ı amire’de hazırlanırdı. Yeniçeri, sipahi, topçu ve cebeci gibi kapıkulu askerinin…

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahları

OSMAN GAZİ 1299-1326 Osman Gazi, 1258 yılında Söğüt’te dünyaya geldi. 1281’de ise babası Ertuğrul Gazi’yi kaybetti. Babasının vefatının ardından ise Osman Gazi, Kayı Aşiretinin…

Çengeloğlu Tahir Mehmed Paşa (D:? – Ö:1847)

Çengeloğlu Tahir Mehmed Paşa bir Osmanlı paşasıdır.  Çengeloğlu Tahir Paşa, 2. Mahmud ile  Abdülmecid dönemlerinde iki kere kaptan–ı derya’lık yapmıştır. Kaptan-ı Deryalık Yılları :1832…

Cezayirli Gazi Hasan Paşa (D:1713-Ö: 1790)

  Kaptan-ı Deryalık Yılları: 1770-1774 /1774-1789 Ünlü Türk denizcisi ve devlet adamıdır. 1770 Çeşme Deniz Savaşı’nda gemisi ateş alınca, yanan gemiyi Rus amiral gemisine…

Hızır Hayreddin (BARBAROS) Paşa (D:1467 – Ö: 1546)

  Kaptan-ı Deryalık Yılları: 1534-1546 Asıl adı Hızır olduğu halde Barbaros ve Hayrettin lakapları ile tanınmıştır. Batılılar havuç rengine çalan kırmızı sakalından dolayı, ağabeyi…

Piri Reis Kimdir? (D: 1470 Ö: 1554)

  Hint Kaptanlığı Yılları: 1547-1554 Ünlü Türk haritacısı denizcisidir. Asıl adı Muhittin Piri’dir ve ünlü Osmanlı denizcisi Kemal Reis’in yeğenidir. Amcası Kemal Reis ile…

Karamürsel Bey Kimdir? (D:? -Ö: 1324)

  Komutanlık Yılları: 1321-1324 Osmanlı Devleti’nin ilk denizci komutanıdır. Bizans kuvvetlerinin hareketlerini kısıtlıya bilmek maksadıyla Karamürsel ve Yalova yörelerini ele geçirmiş, Karamürsel’de ilk Osmanlı…

Piyale Paşa Kimdir? (D: 1515-Ö: 1578)

  Kaptan-ı Deryalık Yılları: 1554-1568 Türk Deniz siyasetine yön veren ünlü denizcilerimizdendir. Akdeniz’in Batı kıyılarına yaptığı seferlerle 1556’da Oran’ı, 1557’de Bizerte’yi, 1558’de Mayorka Adası’ndaki…

1 2 3