KISIRLIK (İNFERTİLİTE)

Bir çocuğa sahip olma arzusu sadece kadının veya erkeğin bir isteği olmayıp, ailelerin baskısı, ayrıca her iki cinsin doasında bulunan biyolojik bir ihtiyaçtır. İki…