Esmaül Hüsna İsminden El-Ganî

Ganî Esması Ganî İsminin Arapça Yazılışı Ganî: غني El-Ganî: الغني Yâ Gâni: يَاغني Ganî ismi Arapça kökenli bir isimdir. El-Ganî İsminin Anlamı El-Ganî: Her…