Esma’ül-Hüsna İsminden El-Müheymin

El Müheymin Esması Müheymin : مهيْمن El-Müheymin : المهيْمن Ya Müheymin : يَامهيْم Arapça kökenli bir isimdir. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen müheymin esması Allah’ın…