BALIKLARIN GÖVDESİ NEYLE KAPLIDIR?

  Balıklar parmak uçları olmayan solungaçlara sahip bütün sucul hayvanlara sahip yarı-popülsif hayvanlardır. Soğuk kanlı, küçük ve büyük dış ısı ile karakterize edilir, bazıları…