Taam - Yemek Duası

Taam - Yemek Duası Arapça Okunuşu

Elhamdülillah, Elhamdülillâh, Elhamdülillâh. Hamden kesîran, Tayyıben, mübâraken fî ğayrı muaddin velâ müsteînen anhü Rabbenâ.

Elhamdülillahillezî et amanâ vesakânâ ve cealenâ minel müslimîne verahmetullâhî ve berakâtühü alâ sâhibittaami vel âkilîne nimeti celîlullâh bereketi halîlullâhı şefâat yâ resûllallâh.

Allâhümme lekelhamdü hamden yuvâfî niamike ve yükâfî mezîde keramik.

Elhamdülillahillezî et'amanî hâzâ verezekanî min ğayri havlin minnî velâ kuvveh.

Ve eskinnî fî civariñnebiyyi sallâllahû aleyhi vesellem nimetinâ dâimen devletinâ kâimen evlâdinâ âlimen ve lâ tasallit aleynâ zâlimen.

Ya Rab resulûllah, efendimizin yüzü suyu hürmetine duâmızı kabul eyle yârabbel âlemînel. Fâtiha...

Taam - Yemek Duası Anlamı, Taam Duasının Türkçesi

Hamd Allah'a mahsustur. 3 defa

Ya Rab! Sana pek çok ve riya gibi şeylerden uzak ve yümnü bereketi bulunan, Hamd bizi doyuran, sulayan ve bizi müslümanlardan eyleyen Allah'a mahsustur.

Hamd alemlerin Rabbi olan Allaha mahsustur. Salatu Selam Efendimiz Muhammed Mustafa sallahu aleyhi vessellem ile Onun al ve ashabının tamami üzerine olsun.

Bizi af eyle, bizi mağfiret eyle, bize rahmet eyle Allah'ım. Sen bizim mevlamızsın. Kafir kavimler üzerine galip gelmemiz için bize yardım eyle.
(3 defa okunur.)

Allah'ım rızkın ve fetihlerin her cesedinin adedi kadar, Efendimiz Muhammed Mustafa'ya sallahu aleyhi vesellem efendimize rahmet eyle.

Ey istediğine rızkı hesapsız olarak yayan Rabbim! Mahlukata minnet ettirmeden, sadece keremin fazlıyla, kendi gayb hazinelerin, her cihetten bizim üzerimize hesabsız olarak rızık saç, ey ikram edicilerin en cömerti ve ey merhamet edicilerin en merhametlisi.

Ya Allah 3 defa okunur. ( Hayra ait olan her kapılarını aç.)

Ya Allah Ya Kafi, Ya Fettah, Ya Müfettih! Hayırlı olarak aç. Hayırlı fetihler nasip eyle.

Allah'ım bu yemeğin sahibi ve yiyenleri mağfiret buyur. Allah'ım onların devletlerini daim, evlatlarını âlim, salih eyle!
Onlar üzerine zalimleri musallat etme!

Allah'ım Fatiha suresinin sırrı hürmetine, bize birçok nimetler fazlalaştır, noksanlaştırma!

Taam - Yemek Duasının Fazileti 

Yemek sonrasında bu duaya devam edenler;

  1. Allah'u Teâla azze ve celle evinden bereket eksik olmaz.
  2. Ailede yetişen çocuklar ise anne ve babalarına karşı asi bir tavır sergilemezler.

Taam ne demektir? Taam nedir?

  • Taam : Yemek ve yiyecek demektir.
Bir cevap yazın