Sultanlara Ait Kitabeli Gömlekler

Topkapı Sarayı Padişah Elbiseleri Koleksiyonu'nda 87 adet tılsımlı gömlek, 1 takma yaka, 5 takke, 10 yazılı örtüden oluşan yaklaşık 100 civarında bir koleksiyon bulunur.

Bu gömleklerin kişiyi hastalıklara, türlü kötülüklere karşı koruduğuna, hastalara şifa verdiğine, giyeni savaşta muzaffer kıldığına inanılırdı.

Tılsımlı gömlekler aherlenerek kâğıt özelliği kazandırılmış ince pamuklulardan dikilmiştir. Aherlenmiş zemin üzerindeki yazı, kullanılan şekiller ve dönemin bezeme motifleriyle daha çok kitap tezhibi sanatına yaklaşır. Ayrıca gömleklerin yüzey düzenlemesi , bir Kur'an sayfasının düzeni, bezemesi, sayfa kenarının tığları itibariyle büyük benzerlik gösterir.

Kanuni Sultan Süleyman şehzadesi Selim'e ait Gömlek (1565)

Yuvarlak yakanın etrafında altın yaldızlı zemin üzerine sülüsle Bakara: 2, 255.ayeti olan Ayetü'l-Kürsi yazılmıştır. Gömleğin önünde yeralan kareler vefk ve cifrle doludur.

Gömleğin arkasında büyüklü küçüklü karelerden oluşan geometrik düzenleme dikkati çeker. Etekte üst sıranın ortasındaki karede "Derviş Ahmed bin Süleyman sene 972" yazısı gömleği yapan ustanın adını ve yapılış tarihini bildirir.

Sultan III.Mehmet'e ait Gömlek (1595)

Yakanın 2 yanında celi sülüsle Besmele ve "nasrun minallâhi ve fethün karibün" yazılıdır.

Yaka kenarlarına, gömleğin ön ve arka kenarlarına lâcivert ve sarı yaldızla yazılmış yazılar, dönüşümlü olarak tekrarlanan Fetih: 48 Suresinin 16-24 ayetleridir.

Kollar üzerindeki altın yaldızlı ve lâcivert zeminli küçük karelerin içinde Esma-i Hüsna yazılıdır.

Sultan III.Murat' a ait Gömlek (1582)

Gömleğin en ilgi çeken tarafı Hz.Ali'nin zülfikârının yaka çevresine mükemmel bir uyum içinde yerleştirilmiş olmasıdır.

Kabzası ön eteğin ucundan başlayan kılıcın çift ağızlı tabanı tam göğüs hizasında 2 ye ayrılarak yaka yırtmacı boyunca devam eder.

Kabzası siyah, çatal ağzı altın yaldızlı olan kılıç şekli içinde Fetih: 48 Suresi (1-4) yer alır. Ayrıca dikey bantlarda Nas: 114 ve Felâk: 113 Sureleri de vardır.

Göğsün 2 yanındaki karelerde Esma-i Hüsna ve etrafını çevirerek eteğe ulaşan bantlarda Yasin: 36 Suresi (1-9) yazılıdır. Bantlar arasındaki sütunlarda İhlâs: 112 Suresi okunur.

Gömlekteki etiket üzerinde gömlekte Kur'an'ın tamamının yazıldığı belirtilmiştir.

Sultan III.Murat'a ait Gömlek

Yaka yırtmacının 2 yanındaki yazılarda, Hz.Muhammed'le Bedir Savaşı'nda bulunan ilk Müslümanların adları yazılıdır.


www.acikve.net
www.instagram.com/acikvnet
www.twitter.com/acikve_net
www.facebokk.com/acikvenetinternet


Bir cevap yazın