Şükür Nedir? Şükür Nasıl Yapılır?

Şükür Nimetlerin Kadrini Bilmek!

Şükür Nedir?

Şükür, Yüce Allah'ın sayısız nimetlerine karşı kalp, dil ve beden ile övgüde ve teşekkürde bulunma, nimetleri saygı ile itiraf etmedir. Kalbin şükrü, nimetleri verenin Allah olduğuna inanmak; dilin şükrü, Allah'ın verdiği nimetlere hamdetmek; bedenin şükrü, varlığını Allah'ın rızasına uygun bir şekilde sürdürmek, namaz, oruç gibi ibadetleri eda etmek ve O'nun yasaklarından uzak durup buyruklarını yerine getirmek; malın şükrü ise sadaka ve zekât vermektir.

"Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin; eğer kendisine kulluk ediyorsanız."
Bakara-172

Şükür Nasıl Yapılır?

Şükür, aslında bir kulluk bilinci, bir yaşama biçimidir. Kur'an'ın ifadesiyle Allah'a kul oluşun bir gereğidir."

"Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin!"
Bakara-152

eş-Şekûr: Az amele çok sevap verir.

Allah'ın Esmaül Hüsna'daki 99 isimlerinden biri de "Şekûr" olan, yani kendisine yapılan şükranları kabul eden Allah, insanın kendisine şükretmesini, nankörlük yapmamasını istemektedir."

"Yiyip şükreden kimse sabrederek oruç tutan kimse gibidir."

buyuran Peygamber Efendimiz (s.a.v),

"Müminin, varlıkta şükrederek, darlıkta ise sabrederek kazançlı çıkacağını belirtmiştir."

Musibete uğrayınca sabreden, nimet verilince şükreden, kendisine haksızlık yapılınca affeden ve kendisi haksızlık yapınca da istiğfar eden müminlerin, korkudan emin olan ve hidayete erişmiş kimseler olduğu müjdesini vermiştir.

"İnsan'a biri "şükür/teşekkür" , diğeri "küfür/nankörlük" olmak üzere iki yol göstermiştir. Yüce Yaratıcı ona akıl ve irade vermiştir; ister şükreden biri olsun, isterse inkâr eden biri!"
(İnsân, 76/3)

Ebû Hüreyre'nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a da şükretmez."
(T1954 Tirmizî, Birr, 35)

Câbir (b. Abdullah) tarafından naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"Bir kimseye bir nimet verilir de onu (hayırla yâd ederek) dile getirirse, onun şükrünü yerine getirmiş olur. Eğer onu (kimseye söylemeyerek) gizlerse ona nankörlük etmiş olur."
(D4814 Ebû Dâvûd, Edeb, 11)

Rabbimizin biz kullara verdiği herşey için çokça şükredelim...

Esmaül Hüsna İsminden Eş-Şekûr içinhttps://acikve.net/esmaul-husna-isminden-es-sekur/

Selâm ve Dua ile Kalın...

Bir cevap yazın