Sıkıntılı Zamanlarda Yapılan Dua

Sıkıntı Anında Yapılan Dua

Hadis-i Şerif

Duanın Arapça Okunuşu

"Lâ ilâhe illâllahül Âzimül Halim. Lâ ilâhe illâllahü Rabbül Arşil Âzim. Lâ ilâhe illâllahü Rabbüdsemavati ve Rabbül Ardı ve Rabbül Arşil Kerîm."

Duanın Türkçe Anlamı:

"Azîm ve Halîm olan Allah'tan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Yüce Arş'ın Rabbi olan Allah'tan başka hakkıyla ibâdete layık hiçbir ilâh yoktur. Göklerin ve Kerîm Arş'ın Rabbi olan Allah'tan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur."

(Ahmed, (1/391). Elbâni, tahsis etmiştir.

Dua Hakkında Açıklama

Resûlullah s.a.v sıkıntılı zamanlarında bu duâyı mubarekeyi okurlardı. Kendisinden başka ilâh bulunmayan büyükler büyüğüne, büyük arşına, semavat ve arzı yaratan, onları tertip, besleyip, büyüten Allah'ına iltica ederlerdi. Bu suretle gelen musibetin, belânın alemi ulvî ve süfliyi yaratana iltica ile onu hâmi bilerek, Kâffei mahlûkatın şerrinden muhafaza edilmesini ona teveccüh ile isterlerdi.

Bu mübarek duâdan alacağımız ders şudur ki;

Her insan gücünün kuvvetinin yetmediği kadar büyük felâket sıkıntılara düçar olunca Resûlullah s.a.v Efendimizin buyurduğu veçhile eşi naziri olmayan yegâne mabut bulunan, Arşı Azîm, semavat ve arzın Rabbi olan Allah'ın kusurları bağışlayıcı ve örtücü olan Allah'a tadarru ve niyazla her türlü belâ ve keder, mânevî bozukluklara şifa olacağı sırrı duyurulmuştur.

Allah'u Teâlâ'ya bu kadar beliğ bir ifade ile sığınalabilir, onun büyük yardımı istenilebilir. Allah'ta bu büyük tadarrunun mükâfatı olarak bu kulunu her türlü gam kederden selâmette kılmasına vesile olur.

Tesbih adedi 100 dereceye tekâmül etmekle sıkıntıda kalanların da bu adet üzere devamı büyük belâların def'ine manevî şifalara, derecatın yükselmesine, İndi ilâhideki derecatım artmasına en büyük vesiledir.

Selâm ve Dua ile Kalın...

#EvdeKalın


Bir cevap yazın