Şeyh Şaban-ı Veli Kimdir?

Şeyh Şaban-ı Veli

Doğum yeri Taşköprü Kastamonu, 1568 yılında Kastamonu'da öldü.

Halvetiye tarikatının Şabaniye(*) kolunun kurucusu mutasavvıf.

Taşköprü ve Kastamonu medreselerinde okudu. Genç yaşta İstanbul'a giderek medrese öğrenimini orada tamamladı. Yoğun bir çile ve tefekkür döneminden sonra Kastamonu'ya dönerken, Bolu'da karşılaştığı, Halvetiyenin Cemaliye kolu şeyhlerinden Hayreddin Tokadi'ye bağlanarak seyr ü sülûka başladı. On iki yıl süren uzunbir tasavvuf eğitiminden sonra şeyhinden halifelik alarak Kastamonu'ya gönderildi. Bir süre çeşitli cami ve mescitlerde etkinlikte bulunan Şeyh Şaban, daha sonra Hisar arkasında bulunan Halvetiye şeyhlerinden Seyyid Sünneti Efendi'nin yaptırdığı tekkeye yerleşerek çalışmalarını burada sürdürdü.

Şabaniye, Halvetiye tarikatının, Şaban-ı Veli(*) tarafından kurulan kolu. Şaban-ı Veli Cemaliye şeyhlerinden Hayreddin Tokadi'den halifelik almış olduğu için, Şabaniye Cemaliyenin bir kolu sayılır.

Halvetiyenin(
*) ilke ve kurallarını olduğu gibi sürdüren Şabaniye tarikatı, Ali Alaeddin tarafından kurulan Karabaşiye kolunca sürdürüldü. Daha sonra Karabaşiye'den Nasuhiye ve Bekriye, Nasuhiye'den Çerkeşiye, ondan da Kuşadaviye ve Haliliye, Bekriyeden'se Kemaliye, Hafniye Sümmaniye, Feyziye, Ticaniye, Dırdıriye ve Saviye kolları sürdü. Bütün bu kolların piri sayılan Şeyh Şaban-ı Veli'nin tarikatı tüm Anadolu'ya, Bekriye ve kolları aracılığıyla da Hicaz ve Fas'a yayıldı

Şeyh Şabani Veli tüm dünyada ve islam coğrafyalarında bütün müslümanlarca ismi bilinen ve tanınan mübarek arif zatlardan birisidir.

Peygamberimizin ölümü sonrasında sahabe efendilerimiz dünyanın her bir yanına islâmı yaymak birçok ülke ve şehirlere dağılmışlardır.

Bunlardan birisi olan evliyalar şehri olarak anılan İstanbula gelip yerleşen Eyüp Sultan, Bursa'da bulunan Emir Sultan gibi. Ankara'da ise Hacı Bayramı Veli, Nevşehir'de Hacı Bektaşı Veli gibi büyük evliyarımız vardır.

Kastamonu şehri de bir evliyalar şehridir. Şehrin merkezinde ise Şeyh Şabani Veli Hazretlerinin türbesi bulunur. Bu şehrin merkezinde 50'e yakın sahabe mezarları vardır.

Kastamonu'da bulunan bu maneviyat dolu, kültür ve tarih kokan Kurtuluş savaşında Anadolunun merkezi olan bu şehrimizi ziyaret etmenizi görmenizi ve yolunuzun mutlaka buraya düşüp buradaki o manevi atmosferi şehrin merkezinde yaptığımız bütün türbe ziyaretlerinde o manevi iklimi ve havayı almanızı, tarih ve medeniyet şehri olan Kastamonu Taşköprü'yü görmeyi gezmeyi ve tarihimizi yaşayarak görmenizi sizlere tavsiye ediyorum.

Şeyh Şabani Veli Külliyesi içinde hemen sağ girişte türbe, türbeden çıkışta karşıda asa suyu, vakıf müzesinde ise Şeyh Şabani Veli'ye ait eşyalar ve birçok sayıda el yazması Kur'an'ı Kerimler, hat tabloları gibi eserler yer alıyor.

Tarih kokan bu güzel cami içerisinde Ramazanda ayının son on gününde girilen bir kişinin girip kalabileceği şekilde itikaf odaları bulunuyor.

Şeyh Şabani Külliyesi içinde bulunan Asa suyunun hikmeti ve hikayesi ise şöyledir:

Şeyh Şabani Veli Hazretlerinin evliya olup olmadığına dair o zamanın halkı ondan bir keramet göstermesini istemişler.  O zaman da tekkenin duvarı orada bulunan kayaya bitişik bir haldeymişti. Şeyh Şabani Veli Hazretleri o kayanın dibine asası ile vurunca o kayanın dibinden bir su fışkırmış. O mübarek ve orda bulunan müridleri suyun tadına bakmışlar ve tadı ve kokusunun aynı zemzem suyuna benzemesi karşısında şaşkınlıklarını gizliyememişlerdi. İşte bu mübarek zatın kerameti olan bu su asa suyu olarak biliniyor. Bu asa suyuna zemzeme benzediği için 'Ebi Zemzem' ismini vermişlerdir. Bu suyun tadı ve kokusu ise aynı zemzem suyu gibi...

Türbenin içerisindeki levhada yazan bir söz:

Âşıkânın Kâbesidir bu Makam
Kimki nâkış gelse bunda olur tamam.
Hz.Pir (Şeyh Şabani Veli)

Bu sözün anlamı: Buraya kim noksan gelirse biz onu tamamlarız manasında sarfetmiş olduğu bir pir sözüdür.

Külliyenin avlusundak girişte yazan pir sözü:

Gelişiniz güle güle
Gidişiniz güle güle
Her işiniz güle güle
Hz. Pir Şeyh Şabani Veli

Şeyh Şabani Veli hazretlerinin bir kitab ve eseri bulunmuyor. Arkasında yetiştirmiş olduğu birçok sayıda müridler bulunuyor.

Kaynak: Ana Britannica


Bir cevap yazın