Şerif ve Seyyid Kimlere Denir?

The following two tabs change content below.

Fatma

"Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen bir HİÇ ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl çömleği tutan dışındaki biçim değil içindeki boşluk ise, insanı ayakta tutan da benlik zannı değil, hiçlik bilincidir." Hz. Mevlana

Şerif ve Seyyid Nedir?

Şerif (Arapçada “soylu”), çoğul EŞRAF, Hz. Muhammed’in soyundan gelenleri ve İslam yerleşmelerinin önde gelen yöneticilerini belirten san.

İslâm öncesinde Arap kabilelerinin önde gelenleri özellikle reisler şerif unvanıyla anılırdı. Hz. Muhammed’in amcaları Ebu Talip ve Abbas’ın soyları için de bir süre şerif sanı kullanılmakla birlikte, kullanım zamanla yalnızca Hz. Ali ve Hz. Fatma’nın soyundan gelenlerle sınırlandı. Hz. Muhammed’in soyunu sürdüren bu ailenin üyelerine başlangıçta aynı zamanda seyyid(*) de denirdi. Sonraları Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hasan’ın soyundan gelenlere şerif, Hz. Hüseyinden gelenlere de seyyid denmesi gelenekleşti.

Abbasiler döneminde seyyid ve şeriferin saptanması ve haklarının korunması amacıyla “nakibü’l-eşraflık” özel bir kurum oluşturuldu. Hz. Muhammed’in soyunun önde gelenlerinden biri tarafından yönetilen bu kurum Osmanlı döneminde de varlığını sürdürdü.

Soyluluk belirten şerif unvanı önceleri kentlerin önde gelen ailelerinin reisleri için kullanırdı. Daha sonra Mekke ve Medine’nin (Haremeyn)  yan-özerk yöneticilerine şerif dendi. Osmanlı yönetimi sırasında Mekke emiri büyük şerif olarak kabul edildi.

Kaynak: Ana Britannica


"Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen bir HİÇ ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl çömleği tutan dışındaki biçim değil içindeki boşluk ise, insanı ayakta tutan da benlik zannı değil, hiçlik bilincidir." Hz. Mevlana

Bir cevap yazın