Şerif ve Seyyid Kimlere Denir?

Şerif ve Seyyid Nedir?

Şerif (Arapçada "soylu"), çoğul EŞRAF, Hz. Muhammed'in soyundan gelenleri ve İslam yerleşmelerinin önde gelen yöneticilerini belirten san.

İslâm öncesinde Arap kabilelerinin önde gelenleri özellikle reisler şerif unvanıyla anılırdı. Hz. Muhammed'in amcaları Ebu Talip ve Abbas'ın soyları için de bir süre şerif sanı kullanılmakla birlikte, kullanım zamanla yalnızca Hz. Ali ve Hz. Fatma'nın soyundan gelenlerle sınırlandı. Hz. Muhammed'in soyunu sürdüren bu ailenin üyelerine başlangıçta aynı zamanda seyyid(*) de denirdi. Sonraları Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hasan'ın soyundan gelenlere şerif, Hz. Hüseyinden gelenlere de seyyid denmesi gelenekleşti.

Abbasiler döneminde seyyid ve şeriferin saptanması ve haklarının korunması amacıyla "nakibü'l-eşraflık" özel bir kurum oluşturuldu. Hz. Muhammed'in soyunun önde gelenlerinden biri tarafından yönetilen bu kurum Osmanlı döneminde de varlığını sürdürdü.

Soyluluk belirten şerif unvanı önceleri kentlerin önde gelen ailelerinin reisleri için kullanırdı. Daha sonra Mekke ve Medine'nin (Haremeyn)  yan-özerk yöneticilerine şerif dendi. Osmanlı yönetimi sırasında Mekke emiri büyük şerif olarak kabul edildi.

Kaynak: Ana Britannica

Bir cevap yazın