Sekine Duası Nedir? Sekine Duasının Arapça ve Türkçe Okunuşu

Sekine Duası

Cebrail A.S, Peygamberimiz Hz.Muhammed (S.A.V) şahitliğinde, Allah'u Teâla'nın duasından olan ism-i azam ve altı esmanın içerisinde yer aldığı bir sahifeyi, Hz. Ali efendimizin kucağına bırakarak gitmiştir.

Bu konu hakkında Hz. Ali (ra) şöyle beyan etmiştir:

“Ben, Cebrail’in şahsını yalnız alaimü’s-sema suretinde gördüm. Sesini işittim, sahifeyi aldım, bu isimleri içinde buldum."

Sekine Duası; Allah'ın 6 isminden ve Kuran-ı Kerim'deki 21 ayetden oluşan muazzam sırları, hikmetleri, faziletleri olan bir İsm-i Azam duasıdır.

Sekine duası; Büyük cevşen duaları içinde yer alan, Hz. Ali R.A'ın dualarından, birisidir.

Sekine Duası; Dini ve dünyevi sıkıntıların, belaların, musibetlerin çözümü,hastalıkların şifası için, rızık ve nimetlere erişmek, ilim ve bilgide yükselmek ve şükre muvaffak olmak için her gün 19 kere 19 ayrı niyetle okunur.

İlim ehli olmak için, Ulum-i Rabbaniye'ye vakıf olmak niyetiyle de okunur.

" إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا "

"Muhakkak ki Allah, her şeyi hakkıyla bilir ve işi hikmetle yapar."

Nisa Suresi : 11. ayet...

Besmele sonrası altı esma-ı şerif:

"Ferdun, Hayyun, Kayyûmun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun" diyerek on dokuz defa okunur. Bu ayetler her defasında 19 defa 6 esmadan sonra okunacaktır. Yani bu 6 esma okunduktan sonra 1.ayet, 19 defa okunacak ve tekrar 6 esma okunup 2.ayete geçilecek ve 2.ayet de 19 defa okunacak... Bu döngü son Ayette dahil olmak üzere bitene kadar devam edecek...

Sekine Duası Arapça-Okunuşu

1- BismilahirRahmanirRahim

2. Ferdun, Hayyun, Kayyûmun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

3. Seyecalullâhu ba’de usru’y yusra
Talak Suresi7

4. Ve anetil vucûhu lilhayyilkayyûm
Taha Suresi - 111

5. Ve innellâhe biküm leraufur rahim
Hadid Suresi - 9

6. İnnallâhe kâne tevveber rahima
Nisa Suresi - 16

7. İnnallâhe kâne ğafurar rahima
Nisa Suresi - 106

8. Feinnallâhe kâne afüvven kadirâ
Nisa Suresi - 149

9. İnnâllahe kâne semiam basirâ
Nisa Suresi - 58

10. İnnallâhe kâne alîmen hakîmâ
Nisa Suresi - 11

11. İnnallâhe kâne aleyküm rakîba
Nisa Suresi - 1

12. İnnâ fetahnâ leke fetham mubînâ
Fetih Suresi -1 

13. Ve yensurakellahû nasran azîzâ
Fetih Suresi - 3

14. İnne hızbellahi humul ğâlibun
Maide Suresi - 56

15. İnnallâhe huvel kaviyyül azîz
Hud Suresi - 66

16. İnnallâhe huvel ganiyyül hamîd
Lokman Suresi - 26

17. Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ hû
Tevbe Suresi -129

18. Hasbunâllâhu ve ni'mel vekîl
Al-i İmran Suresi - 173

19. Lâ yahzunuhumul fezeul ekber
Enbiya Suresi - 103

20. İyyâke na’budu ve iyyâke nesteîn
Fatiha Suresi - 5

21. Velhamdu lillâhi rabbil-alemin
Enam - 45

Sekine Duasının Meal - Anlamı

1- Allah en büyüktür. (On defa)

Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla

2- O rubûbiyet ve ulûhiyetinde istiklâl sahibi olan ve kâinatın tamamına bizzat hükmettiği gibi, küçük büyük her bir varlığa da bizzat hükmeden ve kâinattaki geniş icraatına hiç kimse müdahele edemeyen Ferd'dir.

O, varlıklara hayat verip canlandıran, Kendi hayatı ise zâtî, ezelî ve ebedî olan Hay'dır.

O, varlığıyla bütün varlıkları düzenli bir şekilde ayakta tutan; fakat kendi varlığı hiçbir varlığa bağlı olmayan Kayyûm'dur.

O, haklıyı haksızdan ayıran, her şeyi hikmetle, bir gaye için ve faydalı bir şekilde yaratan Hakem'dir.

O, kâinatı ince hesaplarla yaratan, her varlığı yaşadığı şartlara uygun olarak donatıp bütün ihtiyaçlarını adaletle veren ve başkalarının hukukuna tecavüz eden varlıkları cezalandırıp iyilik yapanları da mükâfatlandıran Adl'dir.

O, hiç bir şekilde hiçbir noksanı olmayan, kâinatta görünen bütün kusurlar asla Kendinde bulunmayan, sapıtmışların söyledikleri batıl düşüncelerden sonsuz derece yüce olan, kâinatı dâima temiz tutarak güzelleştiren ve her bir varlık tesbihleriyle kudsî isimlerini her tarafta ilân eden Kuddûs'tür.

3- "Allah her zorluğun arkasından bir kolaylık yaratır."
Talâk-7

4- "Bütün yüzler, diri ve bütün yarattıklarını gözetip duran Allah'a baş eğmiştir. Bir zulüm yüklenen gerçekten hüsrana uğramıştır."
Tâha-111

5- "Şüphesiz ki Allah, size şefkatle muamele ederek iktidarının inceliklerini gösterir; merhamet ederek hususî insanlarda bulunur."
Hadid-9

6- "Çünkü Allah, tevbeleri kabul eden, daima merhamet edendir."
Nisa-16

7- "Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir."
Nisa-106

8- "Muhakkak ki Allah, çok bağışlayıcıdır. Her şeye gücü yeter."
Nisa-149

9-  "Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür."
Nisa-58

10-  "Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yapar."
Nisa-11

11- Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her hâlinizi görür.
Nisa-1

12- "Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık."
Fetih-1

13- "Tâ ki Allah, sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin."
Fetih-3

14- "Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir."
Maide- 56

15- "Şüphesiz ki Rabbim, sonsuz kuvvet ve izzet sahibidir."
Hûd-66

16- "Muhakkak ki Allah, sonsuz zenginlik sahibidir ve hamd edilmeye en çok lâyık olandır."
Lokman-26

17 "Allah bana yeter. Ondan başka ilâh yoktur."
Tevbe-129

18- "Allah bize yeter. O ne güzel vekildir."
Âl-i İmran-173

19- "En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez."
Enbiya-103

20- "Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yardım dileriz."
Fatiha-5

21- "Ve, ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur."
En'am-45

(19 defa okunur)

Sekine Duası Şöyle Okunur:

Güzel bir abdest alınır.

• Kibleye karşı oturulur.

• Ne gibi maksatla okunuyorsa ona göre niyet edilir.

• İstiğfar yapılır.

(Esteğfirullâhel azim) 7 defa

• Salavat-ı Şerife çekilir. 7 defa

Allahümme Salli Âlâ Seyyidina Muhammediv ve Âlâ Âli Seyyidinâ Muhammed.

• Allahuekber denilir. 10 defa

İlk başta Besmele çekilip sonrasında bu 6 esma
"Ferdun, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun" okunup akebinde birinci ayet 19 defa okunur. Tekrar Besmele çekilip 2. ayet altı esma ve sonrasında ikinci ayet 19 defa okunacaktır.

Bu şekilde her ayet son ayet bitene kadar okunmaya böyle devam edilir.

Sekine Duasının Faziletleri ve Sırları Nelerdir?

Bediüzzaman Said Nursi, sekine isimli büyük sırları içerisinde barındırmakta olan bu muazzam duayı kendisi devamlı okumuşlardır. Hayatı boyunca büyük fitnelere, belalara, musibetlere karşı bu dua ile kendini korumaya almıştır.

Bizlerde bu sekine duasını hastalıklara şifa niyetine, sıkıntı anında, bela ve musibetlerle karşı bu duayı okuyarak kendimizi korumaya alalım.

Hacet duası olarak tesiri oldukça kuvvetli olan bu duayı okumayı kendimize ders edinelim... İnşaAllah...

 

www.acikve.net

www.instagram.com/acikvnet

www.twitter.com/acikve_net

www.facebook.com/acikvenetinternet