Şehit Kime Denir? Şehitlik, Şehitlik Dereceleri ve Mertebeleri, Kimler Şehit Sayılır?

Şehitlik

Allah İçin Ölümsüzleşmek

Şehit Kime Denir?

Şehit, "şahit olan, hazır bulunan" demektir. Ölüp yok olan, kaybolup giden (gâib) değil berhayat olan, tabiri caizse ölümsüzleşendir. Bunun içindir ki, şehit diridir, ölmez, ona "ölü" denmez.
Bakara, 2/154

Şehitlik Hakkında Hadisler

Yeri ve zamanı geldiğinde canından daha mukaddes bildiği dini, milli ve manevî değerler uğruna dünyadan ve dünyadaki her şeyden vazgeçip canını ortaya koyan kimsedir. Hz. Ömer'in veciz tarifiyle , "Şehit, kendisini Allah'a adayan kimsedir."
(MU996 Muvatta', Cihâd, 15.)

Allah yolunda hiç çekinmeden canını veren kimse, Hz. Peygamber de buna hem dünyada hem de âhirette şahitlik etmektedir.
(B1347 Buhârî, Cenâiz, 75.)

"Çünkü Allah yolunda cihad edenler, iki güzellikten birine erişmekten başka bir arzu beslemezler."
Tevbe, 9/52

Yani ya zaferi yaşayan gazilerden ya da şehitlerden biri olmayı dilerler.

Şehitlik Dereceleri

"Şehitlerin farklı dereceleri vardır ve bu dereceler, onların niyetleri ve amelleri istikametinde farklılık arz etmektedir. Bu konuda Hz. Peygamber dört çeşit şehitten söz eder.

Birincisi, düşmanla karşılaşıp öldürülünceye kadar Allah'a sadık kalan, imanı sağlam mümin kişidir. Bu kişiye kıyamet günü insanlar başlarını kaldırıp bakacaklardır. Peygamber Efendimiz bunu anlatırken başını o kadar yukarı kaldırmıştır ki sarığı düşmüştür.

İkincisi, düşmanla karşı karşıys gelip serseri bir okun isabet etmesiyle şehit düşen kişi olup, canını verirken sanki bir ağacın dikeni batmış gibi hafif bir acı hissedecektir. Bu da imanı sağlam mümin kişidir.

Üçüncüsü, hayatta salih ameller ile birlikte kötülük de işleyen, düşmanla karşılaşan ve öldürülünceye kadar Allah'a sadık kalan mümin kişidir.

Dördüncüsü, ise kendine yazık eden (günahkâr), buna rağmen düşmanla karşılaşıp Allah'a verdiği sözde durarak şehit oluncaya kadar savaşan mümin kişidir.
(T1644 Tirmizî, Fedâilü'l-cihâd, 14.)

Şehitlik Mertebesi

Humeyd diyor ki, "Enes b. Mâlik'ten (ra) işittiğine göre,

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

"Ölüp de Allah katında hayırlı bir mertebeye erişen kullar içinde, şehitten başka hiç kimse kendisine içindekilerle birlikte dünya verilecek olsa bile-yeniden dünyaya gelmek istemez. Şehit, şehitliğin ne kadar üstün bir mertebe olduğunu gördüğü için, dünyaya dönüp bir kez daha şehit olmayı arzular."
(B2795 Buhârî, Cihâd, 6)

Ebû Hüreyre'den nakledildiğine göre, Resûllullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"Canım elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, istedim ki Allah yolunda savaşıp öldürüleyim sonra diriltileyim, sonra öldürüp tekrar diriltileyim, sonra öldürüp tekrar diriltileyim, daha sonra tekrar öldürüleyim ve diriltileyim."
(B7227 Buhârî, Temennî, 1)

Sehl b. Ebû Ümâme b. Sehl Huneyf'in babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre,
Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

"Kim içtenlikle Allah'tan şehit olmayı dilerse yatağında bile ölse Allah onu şehitlerin makamlarına ulaştırır."
(M4930 Müslim, İmâre, 157)

Kimler Şehit Sayılır?

Abdullah b. Abdullah b. Cebr'in babasından naklettiğine göre, hasta olan (dedesi) Cebr'i ziyarete gelen Resûllullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"... Allah yolunda savaşırken ölmek şehitliktir. İç hastalıklarından ölmek şehitliktir. Yanarak ölmek şehitliktir. Boğularak ölmek şehitliktir. Yıkıntı altında kalarak  ölmek şehitliktir. Aklını kaybederek ölmek şehitliktir. Hamile iken ölen kadın da şehittir."
(N3196 Nesâî, Cihâd, 48; İM 2803 İbn Mâce, Cihâd, 17)

Saîd b. Zeyd'in işittiğine göre, Resûllullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"Kim malını korurken öldürülürse şehittir, kim dini uğruna öldürülürse şehittir, kim canı uğruna öldürülürse şehittir, kim ailesi uğruna öldürülürse o da şehittir.
(T1421 Tirmizî, Diyât, 21)

"Allah yolunda öldürülenler için "ölüler" demeyin. Hayır onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz."
Bakara-154

Şehit olmak isteyen bir kul bu ismi şerifi günde ‘Yâ Şehîd’ diyerek 319 defa okumaya  devam ederse şehitlik mertebesine nail kullardan olur. Şehid ismini çekip Allah'tan canı gönülden şehitlik istenir ve istenilen makama da yüce Allah ulaştırır.

"Tâun hastalığı, Allah Teâla'nın dilediği kimseleri kendisiyle cezalandırdığı bir çeşit azaptı. Allah onu mü'minler için rahmet kıldı.
Bu sebeple,  tâuna yakalanmış bir kul, başına gelene sabrederek ve ecrini Allah'tan bekleyerek bulunduğu yerde ikâmate devam eder ve başına ancak Allah ne takdir etmişse onun geleceğini bilirse, kendisine şehit sevabı verilir."
(Buhârî, Tıb 31)

Tâun yani Veba bulaşıcı hastalıktan ölen şimdi içinde bulunduğumuz ve yaşadığımız bu corona virüsten ölen kimseler Allah katında hükmen şehittir.

Şehitler verilen selamı alırlar; Çünkü şehitlerin verilen selamı aldığına şahitlik edimiştir. Uhud Savaşında Şehid olan Hz. Peygamber Efendimiz (sav) amcası Hz. Hamza Medine Uhud şehitliğinde giden ve ona selam verenlerin selamları aldığını sahabe-i ikram söylemiştir.

Tüm şehitlerimize selâm olsun.

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah...

 


1 Yorum

  1. Bismillahirrahmanirrahim
    Allah tüm şehitlerin mekanını cennet eylesin. Bizler için savaşan gizli kahramanlar.

Bir cevap yazın