Şehir Kadar Büyük Hastaneler

Türkiye'de sağlık kurumlarının daha iyi hizmet verebilmeleri için şehir hastaneleri kavramı ön plana çıktı. Bu büyük ve her hizmeti içinde barındıran yapılar tek elden tüm şehirlilerin sağlıkla ilgili tüm sorunlarını karşılayacak. Bu büyük yapıların hayata geçirilmesi aşamasında devletin cebinden tek bir kuruş çıkmayacak.


Kamuya ait yatırımların özel sektör tarafından yapılması ve 25 yıl süreyle devlete kiralanması yönteminin uygulandığı ''Kamu Özel İş birliği'' (PPP-Public Private Partnership) modelinde, kira süresi boyunca özel sektör, kamunun arzu ettiği bazı hizmetleri de üretebiliyor. Tıbbi hizmet özel sektör desteği ile yine devlet tarafından verilirken, tüm doktor ve hemşire kadrosu da devlet tarafından sağlanıyor. Dünyadaki örnekleri 15 yıldan 30 yıla kadar uzanan bu iş birliği modelinde Türkiye'de ki projeler için ise süre 25 yıl olarak belirlendi.

Rönesans Sağlık Yatırım; Adana, Bursa, İstanbul, Elazığ ve Yozgat'ta şehir hastanelerini inşa ediyor. Bu hastanelerin bir kısmı şu an aktif ve çalışır durumda.

ELAZIĞ ŞEHİR HASTANESİ

Elazığ Şehir Hastanesi, 355 bin metrekarelik kapalı inşaat alanı ve toplam 1038 yatak kapasitesiyle günlük 20 binde fazla hasta ve hasta yakınına hizmet verebilecek. 2018 yılının son çeyreğinde tamamlanması planlanan proje, ilk etapta, 3500 kişiye istihdam sağlayacak ve bölgeye bugüne kadar kazandırılmış en büyük sağlık yatırımı olacak. Proje kapsamında inşaatı süren, 2 hastane ve bir kliniği kapsayan bir  entegre sağlık kampüsünde, 888 yatak kapasiteli Ana Hastane, 150 yatak kapasiteli Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Kliniği yer alacak. Hastane binalarına ek olarak proje alanı sınırları içerisinde yaşam merkezi ve sosyal alanlar, ticari alanlar, kongre merkezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, teknik ve lojistik merkez, helipad ve trijenerasyon tesisi bulunacak.

YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ

Proje, Yozgat ilinin merkez ilçesinde, toplam 118,000 m² alan üzerine kurulmuştur. Yozgat Şehir hastanesi 142,000 m² toplam kapalı inşaat alanıyla, içerisinde bulundurduğu genel hastane, akut, yenidoğan yoğun bakım ünitesi, yoğun bakım ünitesi, radyoloji, anjiyo ünitesi,kemoterapi ünitesi, nükleer tıp ünitesi ve fizyoterapi merkezi ile Yozgat Şehir Hastanesi 12 Ocak 2017 tarihinde hasta kabulüne başlayan ilk şehir hastanesidir.

ADANA ŞEHİR HASTANESİ

Proje, Türkiye'nin güneyinde Adana ilinin Yüreğir ilçesinde 318,500 m² alan üzerine kurulmuştur. Adana Şehir Hastanesi, 1300 yatak kapasiteli Ana Hastane, 150 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve 100 yatak kapasiteli Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinden oluşmaktadır. Toplamda 1550 yatak kapasitesi ve 550,000 m² kapalı inşaat alanı ile Adana Şehir Hastanesi, ana hastanesine yerleştirilmiş olan 1,512 sismik izolatörle, ''Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Hastanesi'' ünvanına sahip olmuştur.

BURSA ŞEHİR HASTANESİ

Proje,toplam 1,355 yatak kapasiteli 3 farklı hastaneyi kapsayan bir Şehir hastanesi projesidir. Bu hastaneler, 1,055 yatak kapasiteli Ana Hastane, 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve 100 yatak kapasiteli Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesidir. Ana hastane, ortak bie çekirdek yapı etrafına kurulmuş olan 4 adet bloktan oluşmaktadır.

İSTANBUL İKİTELLİ ŞEHİR HASTANESİ

Proje, Türkiye'nin kuzey batısında İstanbul ilinin Başakşehir ilçesinde, toplam 790,000 m² alan üzerine kurulmuştur. İstanbul İkitelli Şehir Hastanesi, 2354 yatak kapasiteli Ana Hastane, 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve 128 yatak kapasiteli Psikiyatri Hastanesi'nden oluşmaktadır. Ana Hastane, ortak bir çekirdek yapı etrafına kurulmuş olan 6 adet bloktan oluşmaktadır. 2682 yatak kapasitesi ve 1,000,000 m² kapalı inşaat alanı ile İstanbul İkitelli Şehir Hastanesi, ana hastane binasına yerleştirilecek olan 2,040 sismik izolatörle, ''Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Binası'' unvanına sahip olacaktır.

DİJİTAL HASTANELER HAYATIMIZIN AYRILMAZ PARÇASI

Bilişim teknolojilerinin hasta ve çalışan yararına kullanıldığı, hastanelerin idari, tıbbi ve mali süreçlerinde bilişim teknolojilerinden faydalanıldığı, her türlü iletişim aracı ve tıbbi cihazın birbiriyle ve diğer bilgi sistemleri ile entegre olarak çalıştığı, sağlık çalışanları ve hastaların teletıp, mobiltıp ve e-sağlık uygulamalarıyla hastane içinden veya dışından veri alışverişinde bulunabildiği hastaneler olarak tanımlanabilir. Dünyada sağlık politikalarının dijital veriler kapsamında ele alındığı bir hizmet sürecine geçildi, bu bağlamda dijitalleşme, teknolojik araçların sağlık sektörüyle entegrasyonu, mobil araçlarının etkin kullanımı, büyük veri uygulamalarıyla teşhis ve tedavi süreçlerinin yönetimi gibi uygulama alanları oldukça genişledi.

Şehir Hastanelerinde kurulan ve yönetilen bilişim alt yapısı, RFID teknolojileri, uzaktan tedavi, bacon vb. gibi yeni teknolojik hizmetlerle entegre olabilecek, uçtan uca yedekli ve en yüksek erişilebilirlik seviyesine sahip olacak şekilde ölçeklendirildi, mantıksal tasarımlar, fiziksel kurulumlar kısa bir sürede tamamlandı.

İYİLEŞTİRME SÜRECİNDEKİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Tüm hizmetlerde bilgi teknolojilerinden yararlanılıyor. Bu noktada teknolojiyi bir amaç değil bir araç olarak değerlendirmek gerekiyor.Bilgi teknolojileri her ne kadar kendi başına bir hizmet olsa da aslında diğer tüm hizmetlere dokunbbi an, onların daha verimli çalışmasını sağlayan bir araç konumunda. Şehir Hastaneleri projeleri ile gerek tıbbi süreçler gerekse idari ve hizmet süreçleri mümkün olan tüm teknolojik imkanlarla birbirleriyle entegre hale getirildi. Bu entegrasyonların yapılması, bu kadar büyük projelerde bir gerekliliktir. Bunun sayesinde verilen hizmetlerin kalitesi ölçümlenebilmekte, hasta va hasta yakınlarına  daha iyi hizmet verebilmek için Sağlık Bakanlığı ve özel sektör yöneticilerinin karar almalarına yardımcı olmaktadır.

GÜÇLÜ VE SON TEKNOLOJİ IT ALTYAPI       

 • Hastaneler uçtan uca takip edilebilir,ölçülebilir,tam yedekli bir alt yapıya kavuştuldu.
 • Böylece, IT hizmetlerinde kayıpsız ve kesintisiz bir hizmet sunulmuş oldu.
 • Aktif-aktif sistem mimarisine sahip iki veri merkeziyle uluslararası standartlara (Uptıme Institute, TIA gibi vb.) uygun tam yedekli hizmet sunuluyor.
 • Yine tam yedekli kablolu ve kablosuz network altyapısına geçiş sağlanıyor.
 • Bu sayede sadece IT hizmetleri değil, hastanede hizmet veren medikal ve non medikal diğer servislerin de hizmetlerinin daha kaliteli olarak verilmesine olanak sağlıyor.
 • Veri güvenliği ve siber güvenlik çalışmaları da yürütülüyor.

BÜTÜNLEŞİK SİSTEM MİMARİSİ 

 • Tüm IT hizmetlerinin uçtan uca kurgulanması, sadece sistem altyapısı değil son kullanıcı cihazları ile bir bütün olarak tasarlanıp,
 • Kullanıcı yönetimi, kimlik yönetimi ve güncelleme yönetimi ve sistem güvenliği gibi konuların da profesyonel olarak ele alınıp, dünya standartlarında kurgulanıyor.

GERÇEK ZAMANLI 7/24 İZLEME

 • IT ve yazılım altyapısına ilişkin tüm sistemler  Sistem İzleme Yazılımları ile 7x24 izleniyor.
 • Tüm sistemlerden toplanan logolarla, belirlenen performans kriterlerine göre herhangi bir sorun oluşmadan ya da son kullanıcılar tarafından hissedilmeden olası sorunlar, proaktif bir şekilde çözülebiliyor.

MOBİL DÖNÜŞÜM

 • Kağıtsız hastane konseptine uygun olarak, sağlanan mobil medikal bilgisayarlar ve medikal tabletler ile, hasta başında dijital bilgi girişi ve doğrulaması kolaylaşıyor. Bu sayede verimliliğin artması bekleniyor.
 • HBYS yazılımının mobil kullanımı sayesinde hekim ve hemşirelerimiz tüm tıbbi süreçleri kağıtsız bir şekilde bu yazılım üzerinden yerine getiriliyor.
 • Ayrıca sistemler tıbbi personellere, mobil cihazlarla doğrulanmış ilaç sistemi sayesinde doğru hastaya, doğru ilacı, doğru şekilde, doğru zamanda ve doğru dozajda uygulamasında destek oluyor.

RFID TEKNOLOJİLERİ İLE IOT ÇÖZÜMLER SUNULMASI

 • Bebek kaçırmanın önlenmesi için doğuma alınacak anneye aktif RFID bilekliği takılmakta ve doğum sonrasında bebeğin ayak bileğine hassas bileklikler takılmaktadır.
 • Bu bebeğin sorumlusu hemşirede yer alan aktif RFID etiketi, anne ve bebekteki ile eşleştirilmektedir.
 • Bebek anneden ya da hemşireden uzaklaştığında veya güvenli alan olarak tanımlanan oda ve zone'dan uzaklaştığında sistem alarm üretmekte ve alarmın geldiği mahaldeki kayar kapı kendisini kilitlemekte, bu kapıyı gören kamera görüntü kaydıyla birlikte iletilmektedir.
 • Mobil olan güvenlik personeline alarmın geldiği mahal bilgisi direkt telefona iletilen mesajla da bildirilmektedir.
 • Ameliyathane süreçlerindeki takip ise ameliyat olacak hastanın yakınlarını bilgilendirme amacıyla ve tıbbi süreçlerin izlenebilmesi amacıyla yapılmaktadır.
 • Bekleme salonunda hastalarının durumunu merak eden hasta yakınlarının hastalarının Pre-Op, Ameliyathane, Post-Op ve yatan hasta odalarından hangisinde olduğu bilgisi otomatik olarak paylaşılmaktadır.
 • Hareketli ve değerli olan demirbaşların takibi de yine aktif RFID etiketleriyle yapılabilmektedir. Hastane genelinde zone bazlı takiple bu cihazların hastanenin hangi bölgesinde ve hangi katında olduğu bilgisi RFID yazılımı üzerinden izlenebilmektedir.
 • Ayrıca pasif RFID etiketleriyle hastane genelindeki tüm envanterlerin kolay ve hızlı bir şekilde sayımı yapılabilmektedir. Bir odadaki envanterlerin sayımı 3 saniye gibi çok kısa bir sürede yapılabilmektedir.

BİNA İÇİ YÖN BULMA

 Bina içi navigasyon uygulaması ile hastane içerisinde yer-yön bulmanın kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Halihazırda devam eden bu sistem ile yer yön bulma dışında hastaların hayatlarını kolaylaştıracak yeni fonksiyonlar da hizmete alınacaktır. Birkaç örnek vermek gerekirse;

 • Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen MHRS sistemine eklenecek navigasyon uygulamasıyla entegrasyon yapılacaktır. Bu sayede hasta, ilk randevu alma işleminden başlayarak hastanedeki işlemleriyle ilgili yönlendirilecektir. Muayene saatine belirli bir süre kaldığında sistem hastaya hatırlatma yapacak.Hastaneye ulaşımı yönlendirilecek.
 • Hasta eğer aracıyla hastaneye geldiyse otoparkta aracını park ettiği yer bu yazılım üzerinde işaretlenecektir.
 • Hastanın hastaneye girişi sonrası ilgili polikliniğe yönlendirilmesi ve ilgili yere geldiğinde doktor ekranında bu bilgi görülebilir olacaktır.
 • Muayene sonrasında da hastaya bir tahlil uygulanması istendiğinde hasta otomatik olarak en yakın ilgili birime yönlendirilecektir.
 • Tahilil sonucu çıktığında hastaya bilgi verilecek ve hasta ile ilgili polikliniğe yönlendirilecektir.
 • Poliklinik işlemleri biten hasta,aracını park ettiği yere yönlendirilecektir.

TESİSİ TEK ELDEN YÖNETME ZAMANI

 • Gerek tıbbi süreçlerde gerekse tıbbi süreçler dışındaki hizmetlerin birbiriyle entegre bir şekilde veri alışverişi sayesinde operasyonların koordinasyonu ve PP modelindeki Performans kriterlerine uygun olarak hizmetin verilebilmesi sağlanmaktadır.
 • Bu entegrasyonların kalbinde yer alan ve private cloud hizmet modeliyle MYM ve Tesis Yönetim uygulaması Oracle ürünü olan Siebel ile yapılmıştır.
 • Kısaca MYM olarak adlandırılan bu sistemin bir diğer görevi de hakkediş hesabının ve cezaların hesaplanarak aylık faaliyet raporlarının hızlı bir şekilde çıkarılmasını sağlamaktır.
 • Bu verileri sağlayan MYM çözümümüze ait sunucular iki farklı lokasyonda 7/24 yüksek erişilebilirlik standardında hizmet vermektedir.

DEPREME KARŞI DA GÜVENLİ

 • Afet anında hastanelerin ayakta kalması gerektiği açık. Bu noktada olası deprem bölgesinde kurulan tüm hastaneler sismik izolatörler kullanılıyor. Apple'ın San Francisco Cupertino kampüsünde kullanılan izolatörler ile aynısı.
 • Özellikle deprem kuşağında yer alan kentlerde inşa edilen şehir hastanelerinin deprem izolatörü olması şiddetli depremlerde bile tüm operasyonlarını gerçekleştirmelerine imkan tanıyor.

ŞEHİR HASTANELERİNİN İNŞAATI DA FARKLI

 • Eski hastanelerde hekimler limitli fiziksel şartlar altında çalışıyordu. Yeni yapılar sıfırdan tamamen hastane olarak ve üç boyutlu BIM sistemler kulanılarak dizayn edildi.
 • Hastaneler, güvenlik ve konfor odaklı olarak inşa ediliyor.
 • Hastanelerde, tam yedekli elektirik, su ve gaz sistemleri bulunuyor.
 • Bina güvenlik sistemleri, 1600 civarında kamera, kartlı geçiş sistemleri, entegre yangın senaryoları yapılıyor.
 • Isıtma,soğutma ve aydınlatma otomasyonları mevcut. 20.000 civarında kontrol noktası anlık olarak takip ediliyor. Enerji maliyetlerini düşürüyor.

ŞEHİR HASTANELERİ İÇİN YENİ HİZMET GAMI

 • Yapılan her türlü yenilik ve teknolojik yatırım insan odaklı olmalı. Hastalara, doktorlara, hemşirelere, idari personele ve tüm hizmet personeline bir şekilde dokunmalı.
 • Hiçbir hasta gereğinden daha uzun süre hastanede kalmak istemez, MHRS ile entegre bir şekilde hastaların en hızlı şekilde hastaneye kabul edildiği, güvenli ve konforlu bir şekilde tedavilerini gördükleri ve taburcu edildikleri sistemler dizayn ediliyor.
 • Bunu yaparken de doktorların ve hemşirelerin verimlerini ve hızlarını arttırarak, işlerini kolaylaştırmak önemli.
 • Yenilik denildiğinde sadece teknolojik yenilikler değil operasyonel süreçlerdeki yenilikler de göz önüne alınmalı. 19 hizmetin hepsinde süreçler a-z'ye gözden geçiriliyor, uluslararası danışmanlarla çalışarak, en iyi uygulamalardan yararlanarak en verimli ve esnek modelleri bulmaya çalışılıyor.
 • Sterilizasyon, radyoloji, laboratuvar, rehabilitasyon gibi medikal destek servislerinde dünyanın en büyük firmalarıyla birlikte çalışarak kalite seviyesini artırıyor.

ŞEHİR HASTANELERİNİN GELECEĞİ NASIL OLACAK?

Şehir Hastanesi projeleri kapsamında yüksek yatırımlarla veson teknolojik çözümlerle donatılan bu tesislerin başta sağlık turizmi olmak üzere uluslararası arenada da yer alması için Sağlık Bakanlığı ile koordineli faaliyetler gerçekleştirilebilir.

Mobil uygulama kullanımının yaygın olduğu genç nesillerin hastanelerde daha hızlı ve daha kolay hizmet almasını sağlamak üzere yeni mobil uygulamalar geliştirilebilir.

IOT ÇÖZÜMLERİYLE KRONİK

Hastalıkların uzaktan takibi ve alarm mekanizmalarının oluşturulması ile bu hastaların hastaneye gelmeden evde sağlık hizmeti alabilmeleri sağlanabilir.

Uzaktan tanı ve konsültasyon için gerekli IT altyapısının oluşturulması ile, uzak mesafelerde de olsa doktorların hastalara hızlı ve kaliteli hizmet vermeleri için uygun ortam yaratılması çalışmalarına hız verilmesi hedeflenmektedir.

Halihazırda Tele-Tıp olarak adlandırılan medikal cihazlardan görüntülerin de dahil edildiği video konferans sistemleri şehir hastanelerinde yer almaktadır. Ayrıca dijital pataloji uzaktan erişime olanak vermektedir. Bunun kullanımı da yaygınlaştırılarak alanında en uzman olan hekimler, merkezi olarak Türkiye'nin  dört bir yanındaki şehir hastanelerindeki hekimlere anlık destek verebilir.

Endüstri 4.0'ın yaygınlaştırılma süreçlerinin devam ettiği bir devirde HBYS yazılımına entegre edilen medikal cihazlardan toplanan veriler otomatik olarak anlamlandırılarak teşhis ve tedavi süreçlerine yön vermesi de gelecekte bizi bekleyen yeniliklerdir.

http://www.instagram.com/acikvnet

http://www.twitter.com/acikve_net

 


Bir cevap yazın