Sâlih Peygamber'in Hayatı

Sâlih Peygamber Kimdir?

Sâlih Peygamber'in Hayatı

Hz. Sâlih Peygamber Kur'an'ı Kerim'de ismi zikredilen Semûd kavmine peygamber olarak gönderilmiştir. Suriye ile Hicaz mevkinde yer alan Hicr bölgesinde yaşamışlardır.

Semûd kavmi taşları oymuş, dağları delmiş ve kendileri çok sağlam binalar inşa etmişlerdi. Zamanla bu kavim yoldan çıktılar. Yüce Allah'ta bu kavmi helâk etmişti. Yeryüzünden silinip gittiler. Allah'ı inkar etmenin cezasını yok olmakla ödediler.

Kur'an'ı Kerim'de Sâlih Peygamber Kıssası

Kur'an'ı Kerim'de Sâlih Peygamber hakkında Hûd Sûresindeki âyeti kerimelerde yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

Bismillahirrahmanirrahim

Semûd kavmine de kardeşleri Sâlih'i gönderdik. Dedi ki: "Ey Kavmim! Allah'a kulluk edin; sizin O'ndan başka tanrıniz yoktur. O sizi yerden var etti ve size orayı mamur hale getirme görevi verdi. O halde O'ndan mağfiret isteyin; sonra O'na tövbe edin. Şüphesiz rabbim yakındır, duaları kabul eder."
Hûd-61

Dediler ki: "Ey Sâlih! Sen bundan önce içimizde kendisine ümit bağlanan biriydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeylere tapmaktan bizi engellemeye mi kalkışıyorsun? Doğrusu bizi davet ettiğin konuda ciddi bir şüphe içindeyiz."
Hûd-62

Sâlih dedi ki: "Ey Kavmim! Bir de şöyle düşününüz: Ya ben rabbimden verilmiş apaçık bir delile dayanıyorsam ve O bana kendinden bir lutufta bulunmuşsa! Bu durum karşısında O'na âsi olursam beni Allah'a karşı kim korur? (Bu teklifinizle) siz benim ancak zararımı artırmış olursunuz."
Hûd-63

"Ey Kavmim! İşte size mûcize olarak Allah'ın gönderdiği deve. Onu bırakınız Allah'ın mülkünde otlasın. Ona kötülük etmeyiniz; sonra sizi, yaklaşan bir azap yakalar."
Hûd-64

Fakat Semûd kavmi, o deveyi hunharca öldürdü. Sâlih'de "Yurdunuzda üç gün daha yaşayın!" dedi. Bu yalan olamayacak bir tehdit idi.
Hûd-65

"Emrimiz gelince Sâlih'i ve onunla beraber iman edenleri, bizden bir rahmet olarak, helâk olmaktan ve o günün zilletine uğramaktan kurtardık. Şüphesiz rabbin kuvvetlidir, üstündür."
Hûd-66

"Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı, yurtlarında diz üstü çöküp kaldılar."
Hûd-67

" Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle, Semûd kavmi rablerini inkâr etti. Vay Semûd'un haline!"
Hûd-68

Salih Peygamber yirmi yıl boyunca Semûd kavmine emirlerini ve tebliğlerini sunmasına rağmen sürekli ona karşı muhalefet içinde oldular. Ayeti kerimede de bahsettiği gibi deveye kötülük etmeyin dediler ama Semûd kavmi o deveyi öldürdüler. Allah'u Teala'da onları şiddetli bir depremle yerle yeksan etti.

Salih Peygamber kendisi ve iman eden kimselerle birlikte o bölgeden ayrıldılar.
Buradan çıkınca ilk olarak Şam'a, Şam'dan Filistin'e, Filistin'den de Mekke-i Mükerreme şehrine gittiler. Seksen beş ya da iki yüz yıl kadar yaşam sürdüğü rivayet edilmektedir.

Salih Peygamber Mekke-i Mükerreme'de Kabe'de bulunan rükunla makamın ortasında bir yerde gömülü olduğuna dair rivayet edilmektedir.

Hz. İsmail Peygamber gibi Hz. Salih Peygamberin kabri'de kutsal mekanımız ve kiblemiz olan Mescid-i Haram'daki Kabe'deki bulunmaktadır.

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

Bir cevap yazın