Salgın Hastalıkların Ülkemizden ve İslâm Ülkelerinden Def'i İçin Okunacak Esmaü'l Hüsna, Sûreler, Zikirler ve Dualar

Salgın Hastalıklardan Kurtulmak İçin Okunacak Zikirler

Salgın Hastalıklardan Kurtulmak İçin Okunacak Dualar

İlk başta;

'Estağfurullah el azim el kerim lâ ilâhe illallah' 10 defa okunur;

Ve sonra geçmişten bugüne kadar, gizli ve açık aşikara olarak işlemiş olduğumuz günahlarımızın hepsine tevbe istiğfar ediyoruz Ya Rabbi! Sen bizi affeyle...

Rab: Terbiye eden demektir.

Bismilahirrahmanirrahim
"Velâ Havle Velâ Kuvvete İllâ Billâhi'l-Aliyyi'l-Azîm" 10 defa okunur.

Salgın Hastalıklardan Kurtulmak İçin Okunacak Sûreler

Eûzubillahimineşşeytanirracîm

Bismilahirrahmanirrahim

Fatiha Sûresi 7 defa okunur.

Âyete'l-kürsî 7 defa okunur. (Bakara Sûresi 255. Ayet)

Âmenerrâsûlü 1 defa okunur. ( Bakara Sûresi 285-286 Ayet)

Lev Enzelna 1 defa okunur. (Haşr Sûresi 21-22-23-24 Ayetler

İnna Enzelnâ - Kadir Sûresi 7 defa okunur.

Li İlâfî - Kureyş Sûresi 11 defa okunur.

Kul huvâllahu ehad - İhlas Sûresi 3 defa okunur.

Kul eûzu birabbil felak - Felâk Sûresi 3 defa okunur.

Kul eûzu birabbinnas - Nas Sûresi 3 defa okunur.

"Hasbunâllâhu ve ni'mel vekil" 450 defa zikredilir.

"Hasbiyallâhu lâ ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbul-arşi’l-Azîm."  7 defa okunur.

Salgın Hastalıklardan Kurtulmak İçin Okunacak Esmaü'l Hüsna

El-Mü’min: Güven veren, emin kılan, koruyan, iman nurunu veren, kendisine sığınanları emin kılan, emniyet verici, kullarını iman şerefiyle şereflendiren, insanları koruyup rahatlatandır.

"Yâ Mü'min" 137 defa okunur.

El-Fettâh: Kullarına rahmet kanadını açan ve her türlü müşküllerini çözüp kolaylaştırandır. Her türlü sıkıntıyı gideren rahmet ve rızık kapısı açan, zorlukları kolaylaştıran.

El-Fettâh Esmasının Zikir Adedi: 489

El-Müheymin: Evrenin bütün işlerini düzenleyen, koruyan, gözeten ve yöneten, insanları murakabe eden (üstün gelen), hükmü altına alan.

El-Müheymin Esmasının Zikir Adedi 145

El-Metîn: Sağlam, kuvvetli, çok güçlü herdaim sapasağlam olan, kuvveti eksilmeyen, hiçbir şekilde dağılmayan, çok dayanıklı ve dirençli olan.

El-Metîn Esmasının Zikir Adedi: 500

Es-Selâm : Her türlü tehlikeden selâmete çıkaran, gözetip koruyan, üstün kılan, kollayan selâmet veren, emniyete kavuşturan, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır.

Es-Selâm Esmasının Zikir Adedi: 131

El-Vekîl : Kendisine güvenilip dayanılan, tevekkül edilerek, yapılacak olan işleri Allah’a bırakanların dilek ve isteklerini en iyi bir biçimde yerine getirendir.

El-Vekîl Esmasının Zikir Adedi: 66

El-Mâni : İstediği her şeye engel olan, koruyucu sebepler yaratarak zararları önleyen, istemediği bir şeyin meydana gelmesini istemeyen, musibetleri engelleyendir.

El-Mâni Esmasının Zikir Adedi: 161

Çekilecek Olan Esmaü'l Hüsna

📿 Yâ Mü'min

📿 El-Fettâh

📿 El-Müheymin

📿 El-Metîn

📿 Es-Selâm

📿 El-Vekîl

📿 El-Mâni

Günlük olarak bu 7 esma-ı şerifi bu bulaşıcı hastalığın def'i için zikredip okuyalım inşaallah...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah.

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 

 

Bir cevap yazın