Salgın Hastalıkların Ülkemizden ve İslâm Ülkelerinden Def’i İçin Okunacak Esmaü’l Hüsna, Sûreler, Zikirler ve Dualar

Salgın Hastalıklardan Kurtulmak İçin Okunacak Zikirler

Salgın Hastalıklardan Kurtulmak İçin Okunacak Dualar

İlk başta;

‘Estağfurullah el azim el kerim lâ ilâhe illallah’ 10 defa okunur;

Ve sonra geçmişten bugüne kadar, gizli ve açık aşikara olarak işlemiş olduğumuz günahlarımızın hepsine tevbe istiğfar ediyoruz Ya Rabbi! Sen bizi affeyle…

Rab: Terbiye eden demektir.

Bismilahirrahmanirrahim
“Velâ Havle Velâ Kuvvete İllâ Billâhi’l-Aliyyi’l-Azîm” 10 defa okunur.

Salgın Hastalıklardan Kurtulmak İçin Okunacak Sûreler

Eûzubillahimineşşeytanirracîm

Bismilahirrahmanirrahim

Fatiha Sûresi 7 defa okunur.

Âyete’l-kürsî 7 defa okunur. (Bakara Sûresi 255. Ayet)

Âmenerrâsûlü 1 defa okunur. ( Bakara Sûresi 285-286 Ayet)

Lev Enzelna 1 defa okunur. (Haşr Sûresi 21-22-23-24 Ayetler

İnna Enzelnâ – Kadir Sûresi 7 defa okunur.

Li İlâfî – Kureyş Sûresi 11 defa okunur.

Kul huvâllahu ehad – İhlas Sûresi 3 defa okunur.

Kul eûzu birabbil felak – Felâk Sûresi 3 defa okunur.

Kul eûzu birabbinnas – Nas Sûresi 3 defa okunur.

“Hasbunâllâhu ve ni’mel vekil” 450 defa zikredilir.

“Hasbiyallâhu lâ ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbul-arşi’l-Azîm.”  7 defa okunur.

Salgın Hastalıklardan Kurtulmak İçin Okunacak Esmaü’l Hüsna

El-Mü’min: Güven veren, emin kılan, koruyan, iman nurunu veren, kendisine sığınanları emin kılan, emniyet verici, kullarını iman şerefiyle şereflendiren, insanları koruyup rahatlatandır.

“Yâ Mü’min” 137 defa okunur.

El-Fettâh: Kullarına rahmet kanadını açan ve her türlü müşküllerini çözüp kolaylaştırandır. Her türlü sıkıntıyı gideren rahmet ve rızık kapısı açan, zorlukları kolaylaştıran.

El-Fettâh Esmasının Zikir Adedi: 489

El-Müheymin: Evrenin bütün işlerini düzenleyen, koruyan, gözeten ve yöneten, insanları murakabe eden (üstün gelen), hükmü altına alan.

El-Müheymin Esmasının Zikir Adedi 145

El-Metîn: Sağlam, kuvvetli, çok güçlü herdaim sapasağlam olan, kuvveti eksilmeyen, hiçbir şekilde dağılmayan, çok dayanıklı ve dirençli olan.

El-Metîn Esmasının Zikir Adedi: 500

Es-Selâm : Her türlü tehlikeden selâmete çıkaran, gözetip koruyan, üstün kılan, kollayan selâmet veren, emniyete kavuşturan, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır.

Es-Selâm Esmasının Zikir Adedi: 131

El-Vekîl : Kendisine güvenilip dayanılan, tevekkül edilerek, yapılacak olan işleri Allah’a bırakanların dilek ve isteklerini en iyi bir biçimde yerine getirendir.

El-Vekîl Esmasının Zikir Adedi: 66

El-Mâni : İstediği her şeye engel olan, koruyucu sebepler yaratarak zararları önleyen, istemediği bir şeyin meydana gelmesini istemeyen, musibetleri engelleyendir.

El-Mâni Esmasının Zikir Adedi: 161

Çekilecek Olan Esmaü’l Hüsna

📿 Yâ Mü’min

📿 El-Fettâh

📿 El-Müheymin

📿 El-Metîn

📿 Es-Selâm

📿 El-Vekîl

📿 El-Mâni

Günlük olarak bu 7 esma-ı şerifi bu bulaşıcı hastalığın def’i için zikredip okuyalım inşaallah…

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah.

Ebeden Daima…

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz…

 

 


"Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen bir HİÇ ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl çömleği tutan dışındaki biçim değil içindeki boşluk ise, insanı ayakta tutan da benlik zannı değil, hiçlik bilincidir." Hz. Mevlana

Bir cevap yazın