Salatı Tefriciye Arapça Türkçe Okunuşu, Salatı Tefriciye Anlamı, Salatı Tefriciye Duası Fazileti

Salatı Tefriciye Duası 4444

Salatı Tefriciye Duası Nasıl Okunur

Salatı Tefriciye Türkçe Okunuşu

"Allahümme salli salâten kâmileten, ve sellim selâmen tâmmen, âlâ seyyidinâ Muhammedin ellezi tenhallü bihi'l'ukadu, ve tenfericu bihîlkurab, ve tukdâ bihîlhavaicu, ve tunâlu bihi'l-kürabu ve  tukdâ bihi'l-havâicu ve tünâlu bihi'r-râğâibu ve husnu'l-havâtimi, ve yusteskâ'l-gamâmu bi-vechihi'l-kerîmi, ve âlâ âlihi ve sahbihi fî-külli lemhatin ve nefesin bi'adedi külli ma'lûmin lek."

Salatı Tefriciye Arapça Okunuşu

Salatı Tefriciye Türkçe Okunuşu

Salatı Tefriciye Manası

"Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e en mükemmel bir şekilde salât ve noksansız selâm eyle ki; düğümler onun hürmetine ihtiyaçlar onun hürmetine giderilir, arzulara ve iyiliklere onun sebebiyle nail olunur. Bulutlar onun mübarek hatırı için yağmurlanır. Ona, âline ve ashabına her an ve her nefes salât ve selâm olsun."


Salatı Tefriciye Duası Fazileti

Bu salâvât-ı şerîfeye, İmâm Kurtubi rahmetullahi aleyh Hazretleri;

"Salât-ı Tefriciyye" diğer ulema- bu salâvât-ı şerîfe hürmetine murâdlarının âcilen meydana geldiğini gördükleri için - "Salât-ı Nâriyye", tasavvuf ehli de -kalb gözlerinin açılmasına vesîle olduğu için- "Miftâh-u Kenzi'l Muhît" adını vermişlerdir.

Sâlatı tefriciye-sâlatı nariye duası tüm sıkıntıda olanlar için Yüce Allah'a yapılan bir salatı tefriciye hacet duası...

İmâm Kurtûbî rahmetullahi aleyh hazretleri bu konuda şöyle buyurmuşlardır:

"Bir mümin, çok önemli bir işinin yapılmasını veya devamlı belânın ortadan kalkmasına vesile olması için Salât-ı Tefriciye duası 4444 defa okunmalıdır. Hiç şüphesiz ki, Cenâb-ı Hakk, kulunun niyyet ettiği şeye onu muvaffak kılar, matlûbuna ulaştırır. Her gün 41 defa okuyan kimsenin kalbinden Allah'u Teâla sıkıntıyı giderir, bağlı işlerini açar ve gelecek zararları ondan uzaklaştırır. Bütün işlerini kolaylaştırır. Rızkına bolluk verir."

◇ Şeyh Muhammed Tûnûsî kuddise sırruhu şöyle buyurmuşlardır:

~ "Kim Salât-ı Tefriciyye'yi her gün 21 defa okursa, sanki rızkı semâdan yağmur gibi yağar, yerden de nebâtât gibi biter."

◇ İmâm Deynûri rahmetullahi aleyh Hazretleri şöyle buyurmuşlardır:

" Bir mü'min her beş vakit namazdan sonra bu salâvât-ı şerîfeyi 11 defa okumayı kendine vird edinirse, rızkı kesilmez, maddî ve ma'nevî yüce mertebelere ulaşır."

Bu Salâvât-ı Şerîfeyi Hulûs-ı Kalb İle

Salatı tefriciye nasıl başlanılır;

* Günde 100 defa okumaya devam eden maksadına ulaşır, arzu ettiği şeye nâil olur.

* Günde 1000 defa okumaya devam eden kimse, hatır ve hayaline gelmeyen şeylere nâil olur.

* Günde 4444 kere okuyan, idâm mahkûmu bile olsa, Allah'u Teâlâ'nın izniyle kurtulur.

* Hastaya okunmaya devam edilirse, Allah'u Teâlâ' nın izniyle şifa bulur.

* Bu salâvât-ı şerîfeye devam edenler, her türlü düşmanların şerrinden Allah'u Teâlâ'nın izniyle kurtulurlar.

Salatı Tefriciye Başlamadan Önce

Salatı tefriciye duası nasıl okunur;

* Önce, ihlâsla, 21 defa: "Estağfirullâhel-Azîym ve etûbü ileyh" diye istiğfar edilir.

* Sonra, ne için okunuyorsa kalben ona niyet edilir.

Meselâ; "Borcumdan kurtar, sınıfını geçeyim, dâvâmı kazanayım..." diye niyyet edilir.

* Sonra;

" Eûzu bilahimneşşeytânirracîm,
" BismillahirRahmânirRahîm" denir.

* Okuma sırasında yüzünüz Kıble'ye dönük olursa, daha etkili olur. Ayrıca, okuyuş sırasında, zihninizin başka bir şeyle meşgûl olmaması için gözlerinizi kapatın.

* Yorulduğunuz zaman dinlenin, sonra devam edin.

* Okunacak adedin tam olmasına da dikkat etmek gerekir. Çünkü adetler tıpkı bir kilidin anahtarı gibi önemlidir.

* Kendi kendine okuyacak güçte olmayan, kendi hâceti için başkalarına okutturabilir.

Salatı Tefriciye Duası

Soru: Salatı tefriciye okurken besmele çekilir mi?

Cevap: Salatı tefriciye okurken besmele çekilir.

Soru : Salatı tefriciye abdestsiz okunur mu?

Cevap: Salatı tefriciye duası abdestsiz okunmaz.

Dua her kapıyı açar...

Salavat+Dua+Sabır = Şükür

Hadis-i Şerif

"İçinizden her kime dua kapısı açıldıysa ona rahmet kapısı da açılmıştır."

Hadis-i Şerif

“Âdem aleyhisselam, Arş’ta gördüğü nurun mahiyetini sual etti. Hak teâlâ buyurdu ki: Bu nur, gökte Ahmed, yerde Muhammed denilen, zürriyetinden bir peygamberin nurudur. O olmasaydı, seni de, yer ve gökleri de yaratmazdım.”
(Mevahib-i ledünniyye)

Allah Azze ve Celle buyurdu ki;

“Ya Âdem, Muhammed aleyhisselamın ismi ile her ne isteseydin, kabul ederdim. O olmasaydı, seni yaratmazdım.”
(Hakim)

Biz ümmeti mubin kullarda dua ederken Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa S.A.V hürmetine deyip ne gibi sıkıntı istek ve dileklerimiz varsa dile getirip Allah'tan isteyelim... İnşaAllah...

Rabbim Peygamber Efendimiz Sallahu Aleyhi Vessellem hürmetine dualarımızı kabul, amellerimizi makbul eylesin.

Amin... Ecmain...


1 Yorum

Bir cevap yazın