Sabır ve Şükür Duası

Sabır ve Şükür Duası

Hadis-i Şerif:

"Allahümmec'alnî şeküren vec'alnî sabûren vec'al-nî fî aynî sağîren ve fî a'yüninnâsi kebîren."

Manası: Rabbim beni çok şükür edici ve çok sabır edici kıl. Beni kendi gözümde (kendi nefsimde) küçük, insanların gözünde büyük göster.

Aydınlatma

Resûlullah Efendimiz (s.a.v) bu Hadis-i Şerifinde Allah'ım beni çok şükür edici ve çok sabır edici kıl buyurmuşlardır. Bütün nimetin artması ve korunması şükür ve sabırla mümkündür. Bir insan şükür ve sabır ettiği kadar nimetini itmam ve ikmal eder. En büyük insanlar daima nimetlere şükür etmişler musibetlere sabır etmişlerdir. Cenab-ı Hakk Davut Aleyhisselâma da ey Davud efradı âline söyle şükür etsinler şükür eden kullarım azdır buyurmuştur. İnsanlar Kemalâta erdikçe ilmi ilâhiyeye mazhar oldukça Allahu Teala 'nın nimetlerini anladıkça daima Allah'a şükür etmişler, şükrünü artırmışlardır. İnsanlar nimetinin tamamlanmasını da sabır ile telâfi etmişlerdir.

Resûlullah Efendimiz (s.a.v)'de bir Hadis-i Şerifinde:

"El imanî nısfâni, nısfıssabri ve nısfısşükri" buyurmuşlardır.

İmanın yarısının sabır etmek yarısının da şükür etmekle olduğunu duyurmuşlardır.

Görülüyor ki büyük nimetler bizi koruyan imanın iki unsuru olan sabır ve şükürdür. Ani feveranlara karşı da dilini tutmak sükûtle felâket kapısını kapamak lâzımdır. Bu mübarek Hadisi Şerif bize her kötülüğü önleyici nimet ve afiyetimizin devamını bildirici öğütleri, niyazları ihtiva etmekle maddî ve manevî hayatımızdaki yaramıza en büyük devadır.

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 


Bir cevap yazın