Şaban Şifaî Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Şaban Şifâi (AYAŞLI)

(d. Ayaş - ö. 1704/05, Ayaş, Kastamonu)

Doğum yeri Ayaş, ölüm tarihi ve yeri 1704/05, Ayaş, Kastamonu).

Osmanlı hekimi ve şair. Küçük yaşta İstanbul'a giderek Süleymaniye medreselerinde tıp eğitimi gördü. Dârü's-saade ağası Yusuf ağanın desteğiyle saray hekimi oldu (1671). Süleymaniye  Darüşşifası'nı yönetti; müderrislik ve kadılık görevlerinde bulundu. Son görevi Diyarbakır kadılığıydı.

Razî, İbn Sina, Hacı Paşa'nın yapıtlarından yararlanarak 1701'de yazdığı Tedbirü'l-Mevlûd, Türkçe tıp litaretüründe gebelik, doğum ve çocuk hastalıklarından söz eden ilk monografidir. Çok sayıda ilaç ve panzehiri ele alan Şifâiye fi't-Tıbb adlı kitabının sonunda bunların alfabetik bir listesi vardır. Şairliğiyle de tanınan Şaban Şifâî'nin bazı şiirleri şuara tezkirelerinde yer almıştır.

Kaynak: Ana Britannica

Bir cevap yazın