Şaban Ayı ve Berat Kandili’nin Önemi, Yapılacak Olan Dua ve İbadetler Nelerdir?

Şaban Ayı ve Önemi

Kameri ayların sekizincisi Şabân‘dır. Peki üç aylar ne demek? Üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan ayları olarak bilinir…

Şaban ayı, 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayından önce gelen ve onun gelişini müjdeleyen mübarek bir aydır. Bu nedenle Sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V), bu mübarek aya farklı bir önem vermiştir. Resulullah Efendimiz Şaban Ayı için şöyle buyurmuşlardır; “Recep Allah’ın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan ise ümmetimin ayıdır.”


Üç ayların başlangıcı hangi aydır? Üç ayların başlangıcı Recep ayıdır. Peygamber Efendimiz üç ayların başlangıcı olan Recep ayına girdiğinde şu duanın okunmasını istemiştir;

Allahümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabâne ve belliğnâ ramazân.”

Allah’ım, recep ve şabanı bize mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır.”

Şaban Ayı’nın Faziletleri 

(Ameller Şaban Ayında Allah’a Yükselir.)

Ameller ne zaman deftere kaydedilir? Şaban ayının özelliklerinden biri de yıllık amellerin deftere geçirilmeden önce Allah’a yükselmesidir… Özellikle Berat gecesini ihyâ edenlerin, insan hakları dışında, kötü amelleri ayıklanır ve ondan sonra arta kalan iyi amelleri ise ana deftere geçirilir.

Ashabdan Üsâme b. Zeyd r.a, “Ey Allah’ın Peygamberleri! Şaban ayında tuttuğunuz oruç kadar hiçbir ayda tuttuğunu görmedim,” demesi üzerine, Peygamber Efendimiz (s.a.v) : “Bu, Recep ile Ramazan arasında öyle bir aydır ki, insanlar ondan gaflet ederler. Bu öyle bir aydır ki, ameller onda alemlerin Rabbına  yükseltilir ve ben de oruçlu olduğum bir halde amelimin Allah’a yükselmesini arzuluyorum.” diye buyurmuşlardır. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v), Ramazan Ayı dışında en çok Şaban Ayı’nda oruç tutmuştur.

Hangi geceler yapılan dualar geri çevrilmez?

Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki;

Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez; Regaip Gecesi, Berat Gecesi, Cuma Gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı Gecesi.”
(Camiussağir, 3952)

Soru: Şaban ayı başladı mı? Şaban ayı ne zaman başlıyor? Cevap:  Hicri 1439 yılının Şaban ayı, 6 Nisan 2019 Cumartesi günü başladı.

Berat kandili hangi gündür; 

2019 yılı Berat Kandili günü; 19 Nisan Cuma Günü’dür.

Berat Kandili ve Anlamı

Hicri takviminde şaban ayının 15. gecesi, müslümanlar tarafından çok kutlu ve mübarek kabul edilen, Berat Gecesi‘dir.

Berat Gecesi; Leyle-i beraet (ateşten kurtuluş gecesi), leyle-i sakk (kurtuluş belgesinin yazıldığı gece) ve Leyle-i rahmet (rahmet gecesi) olarak da adlandırılır…

Berat Kandili ve Önemi

Hz. Muhammed (S.A.V)’den aktarılana göre; Berat gecesini ayrıcalıklı ve önemli kılan beş özellik vardır, bunlar;

 1. O yıl boyunca olacak bütün olaylar Berat gecesinde belirlenir.
 2. Berat gecesinde yapılan ibadetin değeri çok büyüktür.
 3.  Allah’ın rahmeti en çok bu gecede iner.
 4. Bu gecede Allah,  günahlarında ısrar etmeyen ve tövbe eden bütün müslümanları bağışlar.
 5. Hz. Muhammed Mustafa’ya şefaat yetkisinin tümü Berat Gecesi verilmiştir.

Not: Berat gecesinin olağanüstülüğünü kanıtladığına inanılan olay ise; Mekke’deki Zemzemin her yıl bu gece gözle görülecek ölçüde çoğalmasıdır, bereketlenmesidir…

Berat Kandili’nin Faziletleri

Berat gecesi Şaban ayının 14’ünü 15’ine bağlayan geceye rastlar ve şaban ayı bu geceye bir kat daha önem kazandırır. Allah’u Teâla, bu gece geniş rahmeti ile kullarına her zamankinden daha çok yaklaşır. Cehennem’den kurtulma beratına erişmeleri için onlara fırsatlar tanır. Sabahleyin fecir doğuncaya kadar kullarının tövbe, istiğfar ve dileklerini kabul etmek için bekler.

Buna işâretle Resûlullah s.a.v Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“Allah, şabanın yarısında geceleyin rahmetiyle bütün kullarına tecelli eder. Allah’a ortak koşan müşrik ve bir de koğuculuk yapıp insanların arasını açan kimseler dışında (mü’min) kullarını bağışlar.”

Berat Gecesinde Yapılacak İbadetler Nelerdir?

Bunu Peygamber s.a.v Efendimiz şöyle açıklayarak ümmetine tavsiyede bulunmuştur:

“Şabanın yarısı olunca geceleyin kalkınız, namaz kılıp ibâdet ediniz; gündüzünü de oruçlu geçiriniz. Çünkü gerçekten o, çok mübarek bir gecedir. Çok yüce ve çok mübarek olan Allah, o gece güneş batınca dünya semasına rahmetiyle iner de şöyle buyurur:

İstiğfar eden yok mu? Bağışlayayım.

Rızık isteyen yok mu? Rızıklandırayım.

Bir derde tutulmuş yok mu? Ona şifa ve afiyet vereyim.

Şu ve şu arzusu olan yok mu? Diyerek fecir doğuncaya kadar seslenir.”

Bizlerde Rabbimizin bu müjdesine kulak verip, bunlardan en güzel şekilde istifa eden ve yaklaşmakta olan önümüzdeki berat gecesinde beraatını alan kullardan olalım. İnşaAllah.

Berat Gecesi Namazı

Berat Kandili Özel Namaz

Berat Gecesi nedir? Şaban ayının on beşine raslayan geceye, Berat gecesi denir. Pek mübarek bir gecedir. Berat gecesinde, yaratıkların bir sene içindeki rızıklarına, zengin veya fakir, aziz veya zelil olacaklarına, diriltilip öldürüleceklerine ve ecellerine, hacılarla ilgili işlerine dair Allah tarafından meleklere bilgi verileceği söylenmektedir. Bu bakımdan berat gecesinde ibadet etmenin ve nafile namaz kılmanın çok sevabı vardır. Fakat bu geceye ait sünnet bir namaz yoktur. Bu konudaki rivayetler sağlam değildir.

Berat gecesinde kılınacak olan bu namaza Salâtü-l-Hayr (Hayır namazı) denilmiştir. Bu namaz birçok rivayete göre yüz rekattır. Her rekatta Fatiha sûresinden sonra on defa İhlas sûresi okunur.

Berat Kandili Açıklaması

Duhân Sûresi

BismilahirRahmannirRahim

 1. Hâ-Mîm.
 2. Aydınlatan kitaba yemin olsun!
 3. Biz onu mübarek bir gecede indirdik; biz daima uyarmaktayız.
 4. O gecede bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır.
 5. Tarafımızdan bir emir olarak… Çünkü biz peygamber gönderiyorduk.
 6. Rabbinden bir rahmet olarak (gönderiyorduk). Muhakkak her şeyi işiten, her şeyi bilen ancak O’dur.

Allah’ın emriyle veya bir başka yoruma göre Allah’ın emri ( işi) olarak ayrılan / gönderilen / indirilen şey Kur’andır. Ayırmaktan maksat indirmek, Cebrâil ve Hz. Peygamber aracılığı ile insanlara gönderemektedir.

“İndirme ve gönderme” yanında “ayırma ve ayrılma” kelimesinin kullanılması, ister Kur’an, ister hükmü verilmiş, zamanı gelmiş diğer hikmetli işler olsun hepsinin, bir bütün içinden ayrılarak kuvveden fiile, kaderden kazâya, takdirden tekvîne, bilgi ve tasarıdan gerçekleştirme ve yaratmaya geçirildiğini anlatma amacına yöneliktir.

Yukarıda meâli verilen ve açıklanan altı ayette Kur’an’la ilgili olarak şu önemli nitelik ve özellikler, âdeta altları çizilerek açıklanmıştır:

 • Kur’an, Allah’ın üzerine yemin edeceği kadar önemli bir kitaptır; Onu Allah göndermiştir.
 • Şerefi ve önemine lâyık bir mübarek gecede göndermeye başlamıştır.;
 • Allah insanlık tarihi boyunca peygamberler ve kitaplar göndererek kullarına doğru yolu göstermiş, onları uyarmıştır.
 • Bütün bu nitelikleriyle o Allah’ın bir rahmetidir; kullarına olan sevgi ve merhametinin bir eseridir.

Berat Kandili Bilgi

Berat gecesinin önemi, Kur’an-ı Kerim’in iniş sebebi iki muhtelif şekilde gerçekleşmiştir.

Bunlardan biri Dûhan süresindeki ayet-i kerimede; “Biz onu mübarek bir gecede indirdik; biz daima uyarmaktayız.” Bu ayet ile Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan olarak Berat gecesinde indirilmiştir.

İkinci iniş de; Kadir sûresi 1. ayet mealinde;  “Biz onu Kadir gecesinde indirdik.” Kadir gecesinde “peyderpey indirdik”  burada Kur’an’ın tamamının ulûhiyyet makamından dünya semasına indirilmesinin Ramazan ayının 27. gecesi olan Kadir gecesinde Cebrail Hz. Peygamber Efendimize vahiy yoluyla ilk defa kadir gecesinde indirmiştir.

Kur’an’ın yaklaşık yirmi üç yıl içinde parça parça geldiği tarihî bir gerçektir. Kur’an’ın tamamının bir Kadir gecesinde, Allah katından (levh-i mahfûzdan), Cebrâil’in de içinde bulunduğu melekût âlemine indirildiği, sonra Hz. Peygamber’e yirmi üç yılda parça parça gönderildiği şeklinde açıklanmıştır.

Peygamber Efendimiz s.a.v’in; Berat Gecesi Duası: 

Berat Gecesinde okunacak dua nedir? Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e Cebrail (a.s) berat gecesinde secdeye kapanarak bu duayı yapması emrini getirmiştir.

“Ya Rabbi! Azabından affına sığınırım. Gazabından rızana sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Senin şanın çok yücedir. Sana gereği gibi hamd etmekten acizim. Sen kendini övdüğün gibi yücesin.”

Resûlullah’ın Hz. Aişe’ye öğrettiği dua:

Allahümme inneke afüvvun tuhibbul afve fafu annî.”

Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni affeyle!

Berat akşamında ne yapılmalıdır: Bugün Güneş battığında yüce Allah Rahmeti ile göğe tecelli eder. Allah’ın tecelli etmesi de Rahmetin yansımasıdır… Akşam ve yatsı arasında, tövbe isteyin, rızık isteyin, sağlık dileyin, istiğfar isteyin, hayırlı evlilik isteyin, ana ve baba için şefaat isteyin. Sabaha kadar bu hal devam eder… Mübarek gecelerin fecri güneş doğana kadar devam eder.

Ne diyordu Resûlullah: Gecesinde ibadet edin, gündüzünde oruç tutun.

Allah’u Teâla dilerse bu gecede kulunun bütün günahlarını affeder, bir çırpıda siler. Yüce Allah bu berat gecesinde Benü Kelp kabilesinin koyunların tüyleri sayısınca insanları cehennemden kurtarır. Berat kurtuluş gecesidir.

Berat Gecesi Duası

Berat gecesi hangi dua okunur? Şaban ayının onbeşinci gecesi olan Berat gecesinde aşağıdaki bu duayı yapmak çok sevaptır;

“Allahümme in künte ketebte ismî şekiyyen fî dî dîvânileşkiyâi femhuhû vektubunî fî dîvànis’suedâi ve in kunte ketebte ismî seîden fî dîvânissuadâi fesbuthu feinneke kulte fì kitâbikelkerîm yemhullâhu mâ yeşâ. Ve yusbitu ve indehû ummul-kitâb.

Manası : “Ey Allahım! Senden güzel sabır, temiz kalp, konuşan dil, kabul olunan dua, Cenneti kazandıracak amel defteri, helâl rızık, devam edici nimet, Cennet elbiseleri, güzel mutluluk istiyorum. Ey ihtiyaçları gideren! Ey davetlere icabet eden! Dileğimi kabul et ve ihtiyacımı gider, şu mübarek saatte Yâ Sîn ve Kur’ân-ı Kerîm hürmetine. Çünkü, Sen bir şeyin olmasını istediğin de ona sadece ‘ol’ dersin o da hemen ‘oluverir.’ Ve herşeyin saltanatı kendi elinde olan ve herşeyin ve hepimizin kendisine döneceğimiz ey Rabbim, Seni tesbîh ederim.”

Amin…

Mübarek Gecelerde ve Vakitlerde Yapılan Dualar

Eûzübillahimineşşeytanirracîm
BismilahirRahmanirRahim

Elhamdulillâhi rabbil âlemin, vessâlâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedivve alâ âlihî vesâhbihî ecmaîn.

1- Allahım! Şüphesiz ki sen affedicisin, affetmeyi çok seversin; beni de affeyle.

2- Allahım! Başladığımız ve başlayacağımız her işte sonumuzu iyiye çevir ve bizi bu dünya rüsvaylığından, ahiret azabından kurtar.

3- Allahım! Beni, iyilik yapınca ferahlık duyup sevinen, kötülük işleyince tövbe ve istiğfarda bulunan kullarından eyle.

4- Allahım! Beni bağışla, bana merhamet eyle ve beni o en yüce dost ve arkadaşa kavuştur.

5- Allahım! İşlediğim şeylerin kötü yanından ve henüz işlemediğim şeylerin fenalıklarından sana sığınırım.

6- Allahım! Bizim için rahmet, nimet ve inâyetini artır, eksiltme; bize ikramda bulun, bizi mahrum bırakma.

7- Allahım! Günahlarımı bağışla, evimi ve kabrimi genişlet, rızkımı mübarek eyle.

8- Allahım! Korkmayan kalbten, kabul olunmayan duâdan, doymak bilmeyen nefisten, fayda vermeyen ilimden sana sığınırım.

9- Allahım! Beni ilimle zenginleştir, yumuşak huy ve hoşgörüyle beni süsle, takvâ ile bana ikramda bulun ve bana ruh-beden fiyetiyle güzel ihsanda bulun.

10- Allahım! Verdiğin nimetin elden gitmesinden, lütfettiğin âfiyetin değişmesinden, âni inecek gazabından ve her türlü hışım ve kahrından sana sığınırım.

11- Allahım! Bir an olsun beni kendi nefsime terketme ve bana lütfettiğin iyi-yararlı nimetleri çekip alma.

12- Allahım! Beni şükreden, çok sabretmesini bilen kimselerden eyle. Beni kendi gözümde küçük, insanların gözünde büyük eyle.

13- Allahım! Bizimle din kardeşlerimizin arasını en uygun şekilde düzelt, kalblerimizi biribirimize ısındır; bize selâmet yoluna eriştir; bizi karanlıklardan aydınlığa kavuştur ve bizi açık-gizli her türlü hayasızlıktan uzaklaştır. Kulaklarımızı, gözlerimizi, kalblerimizi, soyumuzu mübarek eyle. Tövbemizi kabul buyur. Bizi nimetine şükreden, onun kıymetini bilen, bunu bilerek kabul eden kullarından eyle. Nimetini bize tamamla…

14- Allahım! Rahmetini gerektiren, mağfiretini dileme azm u gayretini doğuran, her türlü günahtan selâmete eriştiren şeyleri istiyoruz; her iyilik ve hayırı elde etmeyi, Cennet’e lâyık olmayı, Cehennem ateşinden kurtulmayı diliyoruz.

15- Allahım! Âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, bunamaktan, kalb katılığından, gafletten, fakirlikten, zillete uğramaktan, meskenete duçar olmaktan sana sığınırım.

16- Allahım! Geçim sıkıntısından, küfürden, her türlü ahlâksızlıktan, insanlar arasına nifak sokmaktan, onları bölmekten, gösterişten sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, cinnet getirmekten, cüzzam ve bulaşıcı hastalıklardan, her türlü kötü illetten de sana sığınırım.

17- Allahım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.

18- Rabbim! Beni naîm cennetine girenlerden eyle!

19 – Allahım! Senden seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi dilerim. Allahım senin sevgini, bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha ileri kıl.

20- Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme; Bize tarafından rahmet bağışla. Lütfu en bol olan Sensin.

21- Allahım! Selamet ve esenlik sahibi olan sensin. Ey azamet ve kerem sahibi olan Allahım bize de hayırlı şeyler nasip eyle!

Amin…

Not: Şaban ayı kaç gün çekiyor? Şaban Ayı 29 çekiyor. 5 Mayıs Pazar Günü Şaban Bitiyor, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 6 Mayıs Pazartesi Günü Ramazan Ayı Başlıyor.

Kaynak : Kur’an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir, İslâmın ve İmanın Şartları, Büyük İslâm İlmihali, Ana Britannica


Bir cevap yazın