Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Sabah Namazının Önemi Nedir?

Sabah Namazı

Öncelikle yazımıza Namaz Nedir? soru ile başlayalım. Namaz; beden, zihin ve kalbin iştirakiyle eda edilen, kısacası insanı her yönüyle kuşatan bir ibadettir.

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (S.A.V.)'in namaz ile ilgili hadis-i şerifleri; 

"Dinin başı İslâm (kelime-i şehâdet getirerek Allah'a teslim olmak), direği ise namazdır."

"Kıyamet gününde kulun ilk önce hesaba çekileceği şey namazdır."

"Cennetin anahtarı namazdır."

Kuran-ı Kerim'de ise namaz kılmak ile ilgili ayetlerde namaz için şöyle bahsedilir;

"Namaz müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır."
Nisâ, 4/103

"Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır."
Bakarâ 2/153

İnsanların, yüce Allah'a yaklaşmasını ve O'nun mağfiret ve merhametine erişmesini sağlayan yegâne şey namazdır. Bu nedenle sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde olmak üzere her gün beş vakit namaz kılınması gerekir. Biz de bu yazımızda, üstümüze düşen görevlerden birini yapmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için, ilk namaz vaktimiz olan Sabah Namazının önemi, sabah namazının fazileti, sabah namazı nasıl kılınır, peygamber efendimizin sabah namazı sünnetleri, sabah namazı kaç rekattır, sabah namazı sonrası ne yapılmalıdır... gibi konu başlıklarını anlatacağız. Selam ve dua ile...

Sabah Namazının Önemi

Müslüman yeni güne sabah ezanıyla uyanır ve "Namaz uykudan hayırlıdır." müjdesinin verdiği motivasyonla yatağından kalkar. Berrak bir zihinle rabbimizin huzuruna çıkmanın vereceği mânevî haz ve huzur, gün boyunca devam eder.

"Bir de sabah namazını kıl; çünkü sabah namazı şahitlidir."
İsrâ, 16/78

Böyle buyrulmuşken, rabbimizin davet ettiği günün ilk buluşmasına katılamamak, büyük bir kayıp sayılmalıdır.

Zira Peygamberimizin anlattığına göre, "Gece melekleri ile gündüz melekleri sabah namazı vaktinde toplanırlar." ve yirmi dört saatin en bereketli ânında kılınan bu namaza şahitlik ederler.

Sabah Namazı Peygamber Efendimiz,

"Her kim sabah namazını kılarsa, o kimse Allah'ın koruması altındadır." buyararak sabah namazıyla güneşin ilk ışıklarından önce Rabbine bağlanan bir kimsenin O'nun rahmetini kazanmaya başladığını ifade etmiştir.

Sabah Namazı Fazileti

Sabah namazı o kadar önemli ki, iki rekât farzından önce kılınması tavsiye edilen iki rekâtlık sünneti bile, Allah Resûlü tarafından, "dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlı" olarak nitelendirmiştir.

Sevgili Peygamberimizin ifadesiyle:
"Sabah namazının vakti girdikten sonra  (nafile olarak) sadece iki rekât (sünnet) kılınır."

Sabah Namazı Hadisi

Peygamber Efendimiz, "sabah namazının iki rekât sünnetinde Fâtiha sûresinden sonra genellikle Kâfirun ve İhlâs sûrelerini okurdu."

Allah Resûlü (sav) sabah namazının farzını kıldırırken Fâtiha'dan sonra okuduğu Kur'an âyetlerini genellikle orta uzunlukta tutardı. Ebû Berze (ra), bazen onun, altmış ilâ yüz âyet kadar okuduğunu söylemiştir. Bununla birlikte Hz. Peygamber'in Felâk ve Nâs sûrelerini okuyarak da sabah namazını kıldırdığı olmuştur. Bunda gerek kendisinin gerekse cemaatin durumunu dikkate aldığı anlaşılmaktadır.

Sabah namazı kılındıktan sonra artık güneş doğup yükselinceye kadar hiçbir namaz kılınmaz.

Yaklaşık 45-50 dakika süren bu zaman dilimini Sevgili Efendimiz, güneş doğup da iyice yükselinceye kadar namaz kıldığı yerde oturarak değerlendirir, ashâbıyla sohbet ederdi.

Sabah Namazı Nasıl Kılınır

İlk başta abdestin farz ve sünnetine uyularak güzelce bir abdest alınır.

Sonra da Allah'ın huzuruna çıkmak için hazırlanılır ve sabah namazı tam hûşû ve aşk dolu bir kalple namaza kılınır.

Sabah namazının iki rekât sünnetini kılmak için:

"Niyet ettim bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya," diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp "Allahu Ekber" diye tekbir alınır. Ondan sonra eller bağlanır ve Sübhaneke duası okunur. Arkasından Eûzu-Besmele çekilir ve Fâtiha suresi okunur. Sonra da bir miktar Kur'andan bir sûre okunur. Arkasından "Allahuekber" deyip rükûa varılır. Bu halde en az üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Âzim" okunur. Sonra "Semiallahülimen hamideh" denilerek ayağa kalkılır. Ayakta "Allahümme rabbena ve lekelhamd" okunur. Ondan sonra "Allahuekber" okunur ve secdeye varılır. Secde halinde de üç defa "Sübhane Rabbiye'l-a'lâ" okunur. Sonra "Allahuekber" deyip kalkılır ve dizler üzerine oturulur ve bir tesbih mikdarı durulur. Yine "Allahuekber" diyerek ikinci secdeye gidilir. Bunda da üç defa "Sübhane Rabbiye'l-a'lâ" okunur. Bununla birlikte bir rekât bitmiş olur.

Bu ikinci secde arkasından "Allahuekber" diyerek ikinci rekata kalkılır. Tam ayakta iken yalnız besmele çekilir. Fâtiha sûresi ve bir miktar Kur'andan bir sûre okunur. Birinci rekâtta olduğu gibi, rükû ve secde yapılır. İkinci secdeden sonra oturulur ki, buna "Ka'deoturuş" denir. Burada Ettehiyyatü Duası, Allahümme Salli ve Allahümme Barik, Rabbena duaları okunur. Sonra "Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullah" diye önce sağ omuza, yine " Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullah" diye sol omza selâm verilerek namaz böylelikle tamamlanmış olur.

Bütün bu tekbirler, tesbihler ve kıraatlar, yalnız namaz kılanın işitebileceği bir sesle gizlice yapılır.

Sabah Namazı Kamet

Sabah namazının iki rekât farzına gelince, önce yalnız erkeklere mahsus olmak üzere ikamet getirilir. Sonra "Bugünkü sabah namazının farzını kılmaya" diye niyet edilir.  Eller kaldırılarak "Allahuekber" diyerek namaza başlanarak eller bağlanır.

Sabah namazının sünnetinde bildirildiği gibi iki rekât kılınır ve tamamlanmış olur.

Yalnız sabah namazlarının farzlarında Fâtiha'dan sonra biraz fazla Kur'an okunması sünnettir. Bu sünnetin en az derecesi kırk ayettir. Bununla beraber üç kısa âyet de okunması caizdir.

Vaktin çıkmasından korkulduğu zaman az ayet okunur. Öyle ki, Fâtiha ve birkaç ayet ile yetinilir.

Sabah namazı 4 rekâtlık bir namazdır. 2 rekât sünnet ve 2 rekât farz olarak kılınır.

4 Rekat Sabah Namazı Nasıl Kılınır

2 Rekatlık Sabah Namazı Nasıl Kılınır

1. Rekât

Niyet
Allahuekber
Sübhâneke
Eûzü Besmele
Fâtiha
Bir sûre veya birkaç ayet
Tekbir - Allahuekber (diyerek rükûya varılır)
Sübhâne Rabbiyel-azîm (3 defa söylenir)
Semiallahü limen hamideh
(Rükûdan doğrulurken söylenir)
Rabbenâ lekel hamd
(Rûküdan doğrulduktan sonra)
Tekbir -Allahuekber (Secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiyel-a'lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir - Allahuekber (secdeden doğrulurken)
Tekbir - Allahuekber ( secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiyel-a'lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir - Allahuekber (Secdeden kalkarken)

2. Rekât

Besmele
Fâtiha
Bir sûre veya birkaç ayet
Tekbir - Allahuekber diyerek rükûya varılır.
Sübhâne Rabbiyel-azîm 3 defa söylenir.
Semiallahü limen hamideh
(Rükûdan doğrulurken söylenir)
Rabbenâ lekel hamd
(Rûküdan doğrulduktan sonra)
Tekbir -Allahuekber ( Secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiyel-a'lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber ( secdeden doğrulurken)
Tekbir -Allahuekber ( secdeye varırken)
Sübhâne Rabbiyel-a'lâ ( 3 defa söylenir)
Tekbir -Allahuekber (Secdeden doğrulurken)
Ettehiyyâtü Duası
Salli-Bârik Duası
Rabbenâ Duaları
Selâm

Sabah namazı 2 rekat farz nasıl kılınır,

Sabah namazının sünneti, sabah namazının farzı da yukarıda yazmış olduğumuz sıralamaya göre kılınır.

Sabah Namazı Sonrası

Namaz kılan kişi selâmdan sonra oturur,

"Allahümme ente's-selâmü ve minke's-selâm tebârekte yâ ze'l-celâli ve'l-ikrâm.

(Allah'ım! Selâmete eriştiren sensin, selâm/selâmet senden gelir, sen ne kadar yücesin ey celâl ve ikrâm sahibi!)" Söyler.

Sabah Namazı Tesbih

Daha sonra otuz üçer defa:
"Sübhânallah (Allah her türlü eksikten uzaktır)"
"El-Hamdülillâh ( Hamd Allah'a mahsustur.)"
" Allahuekber ( Allah en büyüktür)

Denilir. Bu tesbihlerin ardından ise ;

"Lâ ilâhe illâllâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr."

Bu tesbihler sonrası eller semaya yönelir ve yüce Allah'a yürekten dile gelen dualar yalvararak yakararak ona arz ve münacaat edilerek söylenir ve istenilir.

Peygamber Efendimiz (sav):

"Her namazın arkasından bu tesbihleri okumanın, deniz köpükleri kadar çok olsa da, kişinin günahlarının silinmesine vesile olacağını müjdelemektedir."

Otuz üç defa tesbihler yapıldıktan sonra Peygamber Efendimiz tarafından Âyetü'l-Kürsî olarak adlandırılan Bakara sûresinin 255. âyeti okunur.

Peygamber Efendimiz sav:

"Farz namazın ardından Âyetü'l-Kürsî'yi okuyan kimse, sonraki namaza kadar Allah'ın himayesi altındadır.

" Her farz namazın ardından Âyetü'l-Kürsî okuyan kimsenin cennete girmesine tek engel (henüz) ölmemiş olmasıdır.

Bu hadislerden anlaşıldığı gibi her namaz sonrasında Âyetü'l-Kürsî'nin okunmasını tavsiye etmiştir.

Soru: Sabah namazı ne zamandan itibaren kılınır;

Cevap : Sabah namazı imsak vakti girdikten sonra kılınır.

İmsak vakti girince iki rekat sünneti kılınır.

Sabah ezanı okununcada iki rekât farzı kılınır.

Sabah Namazı Yapılacak Zikirler:

Sabah namaz sonrası okunacak sûre, dua ve zikirler şöyledir:

Kim sabahleyin üç defa;

” Eûzu billahissemii Alîmi- mine’ş-şeytani’r-racim” der ve sûre Haşr’ın son üç ayetini okursa, akşama kadar 70 bin melek Cenâb-ı Hakk’tan o kimsenin afvını isterler. Akşam okursa fazilet ve ecri yine aynıdır.”

Sabah ve akşamları yedişer defa:

Hasbiyallahû lâ ilâhe illâhu Aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü’l Arşi’l-Azîm.

(Allah’u Teâla bana yeter. O’ndan başka bir ilah yoktur. Ben O’na güvendim. Çünkü O büyük Arş’ın da Rabbi’dir.) Diyen kul her murâdına nâil olur.”

” Günâhlarınız denizlerin köpüğü kadar olsa, fakat siz sabah ve akşamları:

” ‘SübhânAllâhi ve bihamdihî’ tesbihini derûnî bir aşk ve şevkle yüzer defa okursanız günâhlarınız af olunur.”

Resûlullah (sav) Efendimiz buyurmuştur ki;

"Vallahi ben günde yetmiş defadan fazla Allah'dan beni bağışlanmasını diler, tövbe ederim."

(Buhârî, Daavât)

"Benim de kalbime gaflet çöküyor. Ben de Allah'a günde yüz defa istiğfâr ediyorum."

(Müslim, Zikir 41)

Kaynak: Hadiselerle İslam - Büyük İslam İlmihali

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 


Bir cevap yazın