Rızkı Celb İçin Kullanılan Bazı Havas

Rızkı Celb İçin Kullanılan Bazı Havas

Şeyh Şazelî şöyle derdi: Rızkı; onun çok kolay olmasını istediğinde “Kul e’ûzü birabbi’l-felâk…” süresini oku. Bazılarını en azından yetmiş kereden yedi yüz kereye kadar okunmalıdır demişlerdir.

Allâme Şeyh Muhammed el-Bekrî,
“Kim Allah Teâla’nın El-Ganî adını zikre devam ederse ona dünyalık ve rızk elde etme vesileleri çoğaltılır.” demiştir.

Ebu Abdullah el-Kuraşî demiştir ki,
“Kim Allah Teâlâ’nın el-Muğnî adını çokça zikrederse Allah onu zengin kılar. Kim onu on Cuma, her Cuma gecesi on bir kere söylerse Allah onu zengin kılar. Kim Cenâb-ı Hakk’ın el-Latîf adını her gün 129 kere zikreder, sonra ‘Allahü Latıfün bi’ıbâdihi’ (Şura 42/19) ayetini yedi ve Elem neşrah ve Kadir surelerini de yine yedişer kere her farizanın sonunda okursa bütün işleri kolaylaşır, rızıklanır ve sıhhat bulur.”
Tecrübe edilmiştir.

Kim Allah Teâlâ’nın el-Vâhid ismini her gün bin kere okursa rızk tasası çekmemesi için ona yeter.

Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed b. İbrahim el-Kuraşî demiştir ki,

“Ebu Muhammed el Müğâvirî’nin yanına gittim bana, ‘Sana bir şey öğreteyim de ihtiyaç duyduğun şeylerde ondan yararlanırsın, ister misin?’ dedi. Ben ‘Evet’ dedim. Bana, şöyle söyle dedi:

‘Ya Allah! Ya Vâhid! Ya Ehad! Ya Vâhid! Ya Cevad! Ya Mevcud! Lütfunla bana hayır üfle. Senin gücün her şeye yeter.”

Şeyh Ebu Abdullah demiştir ki, ben bunu ondan duyduğumdan beri söylüyor ve yararlanıyorum.


"Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen bir HİÇ ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl çömleği tutan dışındaki biçim değil içindeki boşluk ise, insanı ayakta tutan da benlik zannı değil, hiçlik bilincidir." Hz. Mevlana

Bir cevap yazın