Rızkı Celb İçin Kullanılan Bazı Havas

Rızkı Celb İçin Kullanılan Bazı Havas

Şeyh Şazelî şöyle derdi: Rızkı; onun çok kolay olmasını istediğinde "Kul e'ûzü birabbi'l-felâk..." süresini oku. Bazılarını en azından yetmiş kereden yedi yüz kereye kadar okunmalıdır demişlerdir.

Allâme Şeyh Muhammed el-Bekrî,
"Kim Allah Teâla'nın El-Ganî adını zikre devam ederse ona dünyalık ve rızk elde etme vesileleri çoğaltılır." demiştir.

Ebu Abdullah el-Kuraşî demiştir ki,
"Kim Allah Teâlâ'nın el-Muğnî adını çokça zikrederse Allah onu zengin kılar. Kim onu on Cuma, her Cuma gecesi on bir kere söylerse Allah onu zengin kılar. Kim Cenâb-ı Hakk'ın el-Latîf adını her gün 129 kere zikreder, sonra 'Allahü Latıfün bi'ıbâdihi' (Şura 42/19) ayetini yedi ve Elem neşrah ve Kadir surelerini de yine yedişer kere her farizanın sonunda okursa bütün işleri kolaylaşır, rızıklanır ve sıhhat bulur."
Tecrübe edilmiştir.

Kim Allah Teâlâ'nın el-Vâhid ismini her gün bin kere okursa rızk tasası çekmemesi için ona yeter.

Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed b. İbrahim el-Kuraşî demiştir ki,

"Ebu Muhammed el Müğâvirî'nin yanına gittim bana, 'Sana bir şey öğreteyim de ihtiyaç duyduğun şeylerde ondan yararlanırsın, ister misin?' dedi. Ben 'Evet' dedim. Bana, şöyle söyle dedi:

'Ya Allah! Ya Vâhid! Ya Ehad! Ya Vâhid! Ya Cevad! Ya Mevcud! Lütfunla bana hayır üfle. Senin gücün her şeye yeter."

Şeyh Ebu Abdullah demiştir ki, ben bunu ondan duyduğumdan beri söylüyor ve yararlanıyorum.


Bir cevap yazın