Rızık Celbeden Davranışlara Dair Hadisler

Rızık Hakkında Hadisler

Rızka Dair Hadisler

Rızık İle İlgili Hadisler

1. Hadis

"Temizlik üzere devam et, Allah rızkını genişletecektir."

(Feyzü'l kadir, IV, 273)

Feyzü'l-kadir müellifi hadisin rızkın kazanılmasında birtakım batınî sebeplere de işaret etiğini belirtmekle beraber onun mânâsı oldukça açıktır. İnsan rızkını çeşitli yollardan sağlar. Bu ticaret olabilir, zenaat olabilir, ücret karşılığında yapılan çalışma şeklinde olabilir. Beden ve iç temizliğine önem veren kimse yaptığı işi de temiz yapar. Hile ve aldatma yoluna sapmaz. Yaptığı işe özen gösterir. Böyle bir kimse insanlara güven verir. İnsanlar onunla iş görmekten, alışverişten, birtakım işlerini ona yaptırmaktan hoşnutturlar. İç dünyaları karanlık, niyeti bozuk kimseler ülke ekonomisine bile zarar verirler. Hadis ekonomi ile ahlâk arasındaki sıkı ilişkiye işaret etmektedir.

2. Hadis

"Bir kimse hayır, bereket bulduğu işte sebat etsin."

(İbn Mace)

İnsanın geçimini temin ettiği meslekte sebat göstermesi gerekir. Her mesleğin kendine göre güzel ve sıkıcı yönleri bulunur. Bunlara karşı sebat göstermeli, sık sık meslek değiştirmemelidir. Bir kimse özelikle kabiliyeti olduğu mesleği seçmeli ve onda sebat etmelidir. Kolay ve çabuk zengin olma arzusu insanın sık sık meslek değiştirme nedenlerinden biridir. Ancak giriştiği her işte sebatsızlığı nedeniyle çoğu kere bu iş hüsranla biter.

3. Hadis

"Kim Allah'a güvenip dayanırsa, güvendiği her yerde Allah ona yeter ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Kim de dünyaya güvenirse Allah onu dünya ile başbaşa bırakır."

(Beyhakî, Şuabü'l-İman III, 366)

Allah kendine güvenen, tevekkül eden kimseyi zor durumda bırakmaz. Kulun kendine güvenini boşa çıkarmaz. Onu ummadığı yerlerden rızıklandırır. Ama sadece dünyaya dayanan ve dünyalıklarına güvenen kimseler onlarla başbaşa kalırlar, bir nevi onun kulu kölesi olurlar. Bol kazansalar da geçim endişesi ile didinip dururlar. Çoğu kere insanlıklarını unuturlar. Onlar için herşey dünyayı kazanmaktır. Bir kayba uğradıklarında büyük bir çöküntü içindedirler. Rızkı kazanmak için e başvurup Allah'a güvenen kimseler ise huzurludurlar. Kazanınca şımarmaz, kaybedince yıkılmazlar. Onlar, Cenâb-ı Hakk'ın kendi rızasına uymayan bir davranış yapmaktan sakınan kullarına bir çıkış yolu sunacağını ve onların ummadıkları yerden rızıklandıracağını bilirler.

Selam ve Dua ile Kalın...

#Evdekalın

 


Bir cevap yazın