Riyâzü's-Sâlihîn'den Seçme 40 Hadis

Hz. Muhammed Mustafa 

Sallahu Aleyhi Vessellem Efendimizinden;

40 Hadis-i Kutsi

1-  Ebu Musa Abdullah b.Kays el-Eşarî anlatıyor:

"Resullullaha, kahramanlık taslamak, kabilecilik yapmak ve gösteriş yapmak maksadıyla savaşanlardan hangisinin Allah yolunda olduğu soruldu. Resullulah Kim, İslam Dini'nin yükselmesi için savaşırsa, işte o, Allah yolundadır, karşılığını verdi."

2- Ebu Hüreyreden  rivayet edildiğine göre Rasulullah şöyle demiştir:

"Biri diğerinin canına kıyan ama (sonunda) ikisi de cennete giren şu iki kişiye yüce Allah güler. Bunlardan biri Allah yolunda savaşırken diğeri tarafından şehit edilir. Öldüren sonra pişmanlık duyar ve Allah onun tövbesini kabul eder ve adam Müslüman olur; o da Allah yolunda savaşırken şehit düşer."

3- Rasulallah S.A.V şöyle buyurmuştur:

"Temizlik imanın yarısıdır.Elhamdülillâh sözü, mizanı doldurur. SübhânAllâhi ve'l-hamdülillâhi ifadeleri de yerle gök arasını doldurur. Namaz,nurdur. Sadaka (samimiyete) delildir. Sabır, aydınlıktır. Kur'an,senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Herkes savaha çıkar ve (gün boyu yaptıklarıyla âdeta) nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder."

4- Enes'ten rivayet edildiğine göre Rasulullah şöyle demiştir:

"Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumunda ise Allah'ım, benim için yaşamak hayırlı ise beni yaşat, ölüm hayırlı ise canımı al.' desin."

5- İnb Mes'ud'dan R.A rivayet edildiğine göre peygamber şöyle demiştir:

"Doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. İnsan doğru söyleye söyleye Allah katında "sıddık (dürüst)" olarak tescillenir. Yalan söylemek kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür.Insan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında "yalancı" olarak tescillenir."

6- Sehl b.Huneyf'ten R.A rivayet edildiğine göre Rasulullah şöyle demiştir:

"Bir kimse bütün samimiyetle Allah'tan şehitlik isterse Allah onu, yatağında ölse dahi şehitler mertebesine erdirir."

7- Ebu Saîd el-Hudrî'den R.A rivayet edildiğine göre Peygamber şöyle buyurmuştur:

"Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Zira İsrailoğullarının ilk sınavı kadınlar yüzünden olmuştur."

8- Ebû Ümame Sudey b.Aclan el-Bâhilî R.A anlatıyor:

Vedâ Haccı hutbesinde Rasulullah'ın şöyle dediğini işittim:

"Allah'tan sakının, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin ve amirlerinizin sözünü dinleyin ve böylece Rabbinizin cennetine girin."

9- Ebu Yahya Suheyb b.Sinan'dan R.A rivayet edildiğine göre Rasulullah şöyle demiştir:

"Muminin durumu ne hoştur! Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mumine  mahsustur. Başına sevinecek bir hâl geldiğinde şükreder; bu onun için hayr olur. Başına sıkıntı gelecek olursa ona da sabreder; bu da onun için hayır olur."

10- Ebu Hureyre'den R.A rivayet edildiğine göre peygamber şöyle demiştir.

"Allah'u Teâla gücenir.Allah'ın gücenmesi, kulunun O'nun haram kıldığı şeyleri yapmasından dolayıdır."

11- Ebu Hüreyre'den R.A rivayet edildiğine göre peygamber şöyle demiştir.

"Cennete, kalpleri kuş kalbi gibi (saf ve temiz) olan insanlar girecektir."

12- Müminlerin annesi Ümmü Seleme'den R.A rivayet edildiğine göre peygamber evinden çıkarken şöyle derdi:

"Allah'ın adıyla; Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım!(doğru yoldan) sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasındam veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım."

13- Enes'ten R.A rivayet edildiğine göre Rasulullah şöyle demiştir:

"Bir kimse evinden çıkarken,"Bismillâh tevekkeltü alâllâh lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh (Allah'ın adıyla, Allah'a tevekkül ettim. Güç ve kuvvet ancak Allah'ın lütfuyladır.) "derse ona; "sen doğruya eriştirildin, endişelerinden emin kılındın ve korundun." denilir ve şeytan ondan uzaklaşır."

14- Ebu Hüreyreden R.A rivayet edildiğine göre Rasulullah şöyle buyurmuştur:

"İbadetletinizde ölçülü ve titiz olun;(fakat) bilin ki hiçbiriniz (sadece) ameli sayesinde kurtuluşa eremez. Ya Rasulullah, sen de mi, dediler. (Bunun üzerine Hz. Peygamber S.A.V şöyle dedi:) Evet, Allah, rahmetiyle ve lütfuyla kuşatmamış olsa ben de kurtulamam."

15- Ebu Zer R.A rivayet ediyor:

Peygamber S.A.V bana şöyle dedi:

"Hiçbir iyiliği küçümseme;isterse bu, kardeşini güler yüzle karşılamak olsun."

16- Hz. Âişe'den rivayet edildiğine göre Rasulullah S.A.V şöyle buyurmuştur:

"Her insanda üç yüz altmış eklem bulunmaktadır. Şu hâlde bir kimse Allâhu ekber, Elhamdülillâh, Lâ ilâhe illâllah, SübhânÂllah der, Allah'tan mağfiret diler, insanların yolları üzerindeki taş ve diken yahut kemik gibi şeyleri kenara atar, yahut marufu (iyiliği) emir veya münkerden(kötülükten) nehyeder ve bunların hepsi üç yüz altmışı bulursa,o günü, kendisini  cehennem ateşinden kurtarmış olarak geçirir."

17- Ebu Hüreyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber S.A.V şöyle buyurmuştur:

"İman yetmiş yahut altmış küsür bölümdür. Bunların en üstünü Lâ ilâhe illâllah sözüdür. En aşağısı ise sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Hayâ da imanın bir bölümüdür."

18- Ebu Said el-Hudri"den R.A rivayet edildiğine göre Peygamber şöyle demiştir:

"Cihadın en üstünü, zalim yöneticiye karşı adeleti dile getirmektir."

19- Hz.Âişe'den R.A rivayet edildiğine göre Rasulullah şöyle buyurmuştur:

"Bir insan, başkasının bir karış yerini haksız bir şekilde alırsa, o yerin yedi katı o kimsenin boynuna geçirilir."

20- Numan b.Beşîr'den R.A rivayet edildiğine göre Rasulullah S.A.V şöyle buyurmuştur:

"Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu rahatsızlığı hisseden bir bedene benzer."

21- Ebu Hüreyre'den R.A rivayet edildiğine göre Rasulullah S.A.V şöyle buyurmuş:

"Müslümanın Müslüman üzerinde beş hakkı vardır. Bunlar; selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana yerhamükâllah (Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin.) demektir."

22- Amr b.Âs'ın oğlu Abdullah'tan R.A rivayet edildiğine göre Rasulullah S.A.V şöyle buyurmuştur:

"Dünya nimetlerle doludur. Onun en gözde nimeti de saliha kadındır."

24- Ebu Abdurrahman Abdullah b.Mes'ud R.A anlatıyor:

Peygamber'e:

~ Allah'ın en sevdiği amel nedir, diye sordum.

Peygamber S.A.V;

~ Vaktinde kılınan namazdır, buyurdu.

~ Sonra hangisidir, dedim.

~ Anne babaya iyilik etmektir, buyurdu.

~ Sonra hangisidir, dedim.

~ Allah yolunda cihad etmektir, buyurdu.

24- Hz. Âişe'den R.A rivayet edildiğine göre Rasulullah S.A.V şöyle buyurmuştur:

"Akrabalık bağı (rahim),arşa tutunmuş şöyle demektedir. Beni görüp gözeten Allah gözetsin, benimle ilgisini kesenden de Allah rahmetini kessin."

25- Ebu Hüreyre'den R.A rivayet edildiğine göre Hz.Peygamber S.A.V şöyle buyurmuştur:

"Bir kadınla dört şey için evlenilir:

Zenginliği, soyu, güzelliği ve dindarlığı için, Sen dindar olanı seç ki elin bereket görsün."

26- Ebu Hüreyre'den R.A rivayet edildiğine göre

Hz.Peygamber S.A.V şöyle buyurmuştur:

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Dolayısıyla kişi kiminle dost olduğuna dikkat etsin."

27- Enes R.A anlatıyor:

Bir bedevi Rasulullah'a S.A.V:

~ Kıyamet ne zaman kopacak? diye sordu.

Rasulullah S. A.V:

~ Kıyamet için ne hazırladın?buyurdu Adam;

~ Allah ve Rasûlü'nün sevgisini hazırladım, dedi.

~ Öyle ise sen, sevdiğin ile berabersin, buyurdular.

28- Rasulullah S.A.V şöyle buyurmuşlardır:

"Size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi?

Cana yakın,uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes."

29- Rasulullah S.A.V şöyle söylemiştir:

Siz bana kendinizden altı şeyi garanti edin. Bende size cenneti garanti edeyim:

~ Konuştuğunuzda doğru söyleyin.

~ Söz verdiğinizde yerine getirin.

~ Size birşey emanet edildiğinde ona riayet edin.

~ Namusunuzu koruyun.

~ Gözlerinizi haramdan sakının.

~ Ellerinizi kötülükten çekin.

30- Ebu Hüreyre'den R.A  rivayet edildiğine göre

Hz. Peygamber S.A.V şöyle buyurmuştur:

Şairlerin söylediği en doğru söz, Lebîdin şu sözüdür:

"İyi bilin ki, Allah'tan başka her şey yok olmaya mahkûmdur."

31- Ebu Eyyûb Hâlid b.Zeyd'in R.A

Rasulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir.

"Eğer siz günah işlemeseydiniz,(Allah sizi yok eder) yerinize günah işleyip, istiğfar edecek bir topluluk getirir, sonra da onları bağışlar."

32- Enes'ten rivayet edildiğine göre

Rasulullah S.A.V şöyle buyurmuştur:

"Allah, yeyip içtikten sonra kendisine hamd eden  kulundan razı olur."

33- Berâ b.Azib'den R.A rivayet göre

Hz.Peygamber S.A.V şöyle buyurmuştur:

"Teyze, anne gibidir."

34- Rasulullah S.A.V şöyle buyurmuşlardır:

"Faziletlerinin en üstünü,akrabalık ilişkini kesenle ilişkini sürdürmen,sana vermeyene  vermen, sana sataşanı bağışlamandır."

35- Rasullullah S.A.V şöyle buyurmuşlardır:

"Kim bir müslümanın kusurunu örterse Allah da onun dünyada ve ahirette kusurunu örter."

36- Rasulullah S.A.V şöyle buyurmuşlardır:

"Allah'ım yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir."

37- Rasulullah S.A.V şöyle buyurmuştur:

"Müslüman kardeşini hor görmesi, kişiye kötülük olarak yeter."

38- Cabir'den R.A rivayet edildiğine göre

Peygamber S.A.V şöyle demiştir:

"Her kul, ne hâl üzere ölürse, öyle diriltilir."

39- Ebu Abdullah Cabir b.Semüre'den R.A

rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir.

"Namazları, Peygamber S A.V ile birlikte kılardım.

Onun namazı da hutbesi de mütedil idi."

40- İyâz b.Himâr'dan R.A rivayet edildiğine göre Resulullah S.A.V şöyle demiştir:

Allah bana,"Öyle mütevazı olun ki; kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın." diye vahyetti.

 

EsSâlâtu VesSelamu Aleyke Ya Rasulullah

Es Salatu Vesselamu Aleyke Ya Habib Allah

Es Sâlatu Vesselamu Ya Seyyidine Evveline Evvel Ahirin

 

www.acikve.net

 

 


Bir cevap yazın