Rahvan yürüyüş nedir? Rahvan atı yürüyüşünün kökeni

Rahvan atların rağbet ve değer gördüğü yerlere bakıldığı zaman buraların Türk kültürünün nüfuz ettiği yerler olduğu görülüyor. Bu nedenle rahvan atlar Türkler için oldukça önem arz ediyor. Rahvan nedir? Rahvan yürüyüş nedir? Rahvan kelimesi köken olarak Farsça 'yol almak' veya 'hızlı giden at' anlamlarını karşılar. Türkçe'de rahvan atlara Yorga atlar denilir. Kırgızistan ve Kazakistan gibi Türk soylu devletlerde halen yorga ismi kullanılmaktadır.

Rahvan Atı Yürüyüşü ve Kökeni

Rahvan yürüyüş tırıstan hızlı ama dörtnaldan daha yavaş, bir taraftaki iki ayağın aynı anda havaya kalktığı ve diğer taraftaki iki ayağın aynı anda yere bastığı ritmik tek ayak koşma stiline verilen isimdir.

Atlarda Rahvan yürüyüş genetik midir?

Rahvan yıllarca bir yürüyüş çeşidi olarak kabul edilmiştir. Tayların annelerinden Rahvan yürüyüşünü öğrenebileceği veya sonradan çeşitli yöntemlerle öğretilebileceği kabul görmüştür. Kadim Türk milleti atın yarışlarda bozmadan rahvan yürümesi için "Rahvan kanı" bulunması gerektiğini söylemiş ve bunun bir genetik unsur olduğu ifade etmiştir. Başlarda bu ifadeye pek itibar edilmese de 2014 yılında Kristjansson ve arkadaşları izlanda tarafından atları üzerinde apılan bır araştırmada DMRT3'teki mutasyonun atlarda rahvan yürüyüş için baskın bir etkisi olduğu açıklanmıştır. Böylece Türklerin, atlar konusunda sahip oldukları tecrübelerin doğruluğu ispat edilmiştir.

Rahvan Yürüyüş

Rahvan Yarış Kuralları


Rahvan atları tüm müsabaka çeşitlerinde bayrak için koşarlar, birincilik için şart bayrak almaktır. Rahvan binicilik müsabakası sırasında köpekleme, kırıklama ve dörtnal yapmaları halinde bozuk olarak adlandırılır.

Atlar, bu bozuklardan biri veya birkacını müsabaka boyunca 4 kez yaptığı zaman diskalifiye edilir. Ayrıca bayrağa yani finişe bozuk girmesi veya uzun bozuk olarak ifade edilen 45 metre boyunca süren bu bozuklarından birini yapması da diskalifiye sebebidir. Genelde atların dişlerden yaş tespiti yapılarak farklı kategorilerde yapılır.

1 Yorum

Bir cevap yazın