Rahman Sûresi Türkçe Meali, Rahman Sûresi ve Bilgileri, Rahman Sûresi Havas ve Fazileti

Rahman Sûresi

Mekke döneminde inen Mekki sûrelerden oluşan Rahman Sûresi 78 ayetten oluşmaktadır. İlk kelime olan "er-rahmân" sûreye ad olmuştur.

Rahmân "en uzak geçmişe doğru bütün yaratılmışlara sonsuz ve sınırsız lutuf, ihsan, rahmet bahşeden" demektir. Bu sıfatın tecellisi yağmur gibi her şeyin üzerine yağar, güneş gibi her şeyi ısıtır ve aydınlatır.

er-Rahmân: Dünyada bütün mahlûkata merhamet ve ihsan eder.

Rahman Sûresi Türkçe Meali

1- Rahmân.

2- Kur’an’ı öğretti.

3- İnsanı yarattı.

4- Ona anlama ve anlatmayı öğretti.

5- Güneş ve ay bir hesap iledir (bir hesaba göre hareket eder).

6- Bitkiler ve ağaçlar secde etmekteler.

7- Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu.

8- Sakın mizanda taşmayın (dengeyi bozmayın).

9- Tartıyı adaletle doğru tutun da ölçüde (mizanda) eksiklik yapmayın.

10-  O yeryüzünü canlıların altına serdi.

11- Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var.

12- Çimlenen taneleri ve hoş kokulu bitkiler var.

13- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

14- İnsanı pişmiş tuğla gibi kuru bir çamurdan yarattı.

15- Cinleri dumansız halis ateşten yarattı.

16- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

17- (O), iki doğunun ve iki batının Rabbidir.

18- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

19- (Acı tatlı) iki denizi salmış, birbirlerine kavuşurlar.

20- Aralarında bir engel var, birbirlerine geçip karışmıyorlar.

21- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

22- Onlardan inci ile mercan çıkar.

23- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

24- Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur.

25- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

26- Yeryüzünde olan her şey fânidir.

27- Yalnız azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır.

28- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

29- Göklerde ve yerde bulunanların hepsi O’ndan ister. O her an yaratma halindedir.

30- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

31- Ey insan ve cin, yakında sizin hesabınıza bakacağız.

32- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

33- Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çevresinden geçmeye gücünüz yeterse geçin, fakat Allah'ın verdiği güç olmadan geçemezsiniz.

34- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

35- Üzerinizde ateşten bir alev topu ve yakıcı bir duman gönderilir de kurtulamazsınız.

36- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

37- Gök yarılıp, kızarmış yağ gibi kırmızı gül haline geldiği vakit;

38- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

39- O gün ne bir insana, ne de bir cine günahından sorulmaz.

40- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

41- Suçlular yüzlerinden tanınır, alın saçlarıyla ayaklarından tutulurlar.

42- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

43- İşte bu, günâhkârların yalan dedikleri cehennem.

44- Onlar cehennemle yüksek derecede kaynar su arasında dolaşırlar.

45- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

46- Rabbinin makamından korkan kimseye iki cennet vardır.

47- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

48- İki cennet de çeşit çeşit ağaçlarla doludur.

49- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

50- Onlarda akıp giden iki kaynak vardır.

51- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

52- Onlarda her meyveden çift çift vardır.

53- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

54- Astarları kalın ipek kumaştan minderlere dayanmışlar. Her iki cennetin meyvelerinin erişilmesi de yakındır.

55- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz,

56- O cennetlerde gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş dilberler var ki, bunlardan önce onlara ne insan, ne de cin dokunmuştur.

57- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

58- Sanki onlar yakut ve mercandırlar.

59- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

60- İyiliğin karşılığı, yalnız iyilik değil midir?

61- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

62- Ötelerinden de (bu iki cennetten başka) iki cennet daha vardır.

63- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

64- Her ikisi yemyeşildir.

65- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

66- İkisinde de durmadan fışkıran iki pınar vardır.

67- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

68- Bunlarda bir meyve, bir başka hurma, bir başka nar vardır.

69- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

70- İçlerinde güzel huylu, yüzleri güzel kadınlar vardır.

71- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

72- Otağlarda gizlenmiş duran huriler,

73- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

74- Onlardan önce onlara ne insan, ne de cin dokunmuştur.

75- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

76- Yeşil yastıklara ve güzel işlemeli döşeklere kurulmuşlardır.

77- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

78- Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı çok yücedir.

Rahman Sûresi Bilgileri

Rahman Sûre-i Celîle-i Cemîlesi Kur'an'ı Kerim'in büyüklüğünü tâzim ile başlamaktadır.

Daha sonra güneş, ay, bitkiler, ağaçlar, yapraklı tâneler, hoş kokulu bitkiler, çeşit çeşit ekinlerin yetiştiği yeryüzü, direksiz duran semâ, insanın topraktan yaratılışı, tatlı ve tuzlu suyun birbirine karışmaması ve onlardan inci ve mercanların çıkarılması ve gemilerin batmadan yüzmesi gibi Allah'u Teâlâ'nın varlığına delâlet eden yüce âyetlerden bahsederek ve Allah'u Teâlâ'nın kudretinin acâyipliklerine atıfta bulunarak Rabbimiz'in nimetlerini bizlere hatırlatmaktadır.

Zaten bu hatırlatma bu sûre-i celîlede gayet tekitli bir şekilde zikredilmektedir.

Nitekim sûre-i celîlede: فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان ِ

"(Ey insanlar ve cinler!) Öyleyse her ikiniz de, Rabbinizin hangi nimetlerinin O'ndan oluşunu yalanlayabiliyorsunuz?!" âyeti kerimesi otuz bir defa zikredilmektedir.

Bunların akabinde dünyanın yok olacağından, sâdece Allah'u Teâlâ'nın bâki kalacağından, sonra kıyamet gününün şiddetli hâllerinden, kâfirlerin âhirette karşılayacağı felâketlerden bahsetmekte olup ardından müminlerin cennette ki güzel hâllerinden ve nimetlerinden bahsetmektedir.

Sûre- celîle Allah'u Teâlâ'ya tâzim ve tecbîl ifâde eden âyet-i kerimelerde nihâyete ermektedir.

(İbn 'Âşur, Tefsîru't-tahrîr ve'l-tenvîr, 27/229)

Rahmân Sûresi Hakkında Bazı Hadis-i Şerifler

Fâtıma r.a rivayet edilen bir hadis-i şerifte Râsûllüllâh s.a.v şöyle buyurmuştur:

"Hadîd, İzâ Vaka't ( Vâkı'a Sûresi) ve Rahmân sûrelerini okuyan kişi, göklerin ve yerin melekûtünde (mânevî âlemlerinde) 'Sâkinü'l-Firdevs (Firdevs cennetine yerleşen kişi)' diye anılır."

(el-Beyhâkî, Şu'abü'l-îmân, rakam: 2496, 2/490)

Rahmân Sûresi Hakkında Bazı Havas

Şifa için Rahman Sûresi Yazmak

1) Göz ağrısına (hastalığına) müptelâ olan kişi, bu sûre-i celîle-i temiz bir kâğıda yazıp muska yaparak üzerinde taşırsa, Allah'u Teâlâ'nın izniyle gözündeki ağrı geçer.

2) Dalağında rahatsızlık olan kişi için bu sûre-i celîle-i misk, zâferan (safran) ve gül suyu karışımından yapılan bir mürekkeple temiz bir kâğıda yazılıp bu kâğıt suda bozulur ve sonra bu sudan hastaya içirilirse, Allah'u Teâlâ'nın izniyle o hasta olan kişi şifâ bulur.

Haşerelerden Korunmak İçin

Rahmân Sûresi Yazmak

3) Bu sûre-i celîlenin tamamı yazılıp bir evin duvarına asılırsa, o ev haşerlerden korunur.

Rahman Sûresi Okumanın Fazileti

 Rahman Sûresini sürekli okuyan kimse cinlerin, perilerin şerrinden emin olur.

Rahman Sûresini okuyan kimseye bütün hayır kapıları açılır.

"Her şeyin bir gözdesi vardır. Kur'an'ın gözdesi de Rahmân Sûresi'dir.

İbn-i Abbas r.a şöyle buyurmuştur:

- Ben bir sûre okurdum, fakir iken zengin oldum.

- Korkuyordum korkularımdan emin oldum.

- Birçok mülke sahip oldum.

- Bu sûre Zebur sûrelerinin eftalidir.

- Kim! Bu sûreyi okur ve hacetini Allah'tan isterse, Allah c.c onun istediği haceti verir.

- İnsanların yanında o kişinin mertebesi üstün olur.

- Dünya ve ahirette Allah o kişiden razı olur.

- Bu sûreyi okuyan hapiste ise en kısa zamanda kurtulur, fakir ise zengin olur,  hasta ise şifa bulur, borçlu ise borcundan kurtulur, günahkâr ise Allah c.c günahlarını affeder.

- Her ne hacet dilerse Allah en kısa zamanda hacetini yerine getirir.

Selam ve Dua ile Kalın...

 


Bir cevap yazın