Ra'd Suresi Tefsiri

32. AND OLSUN Kİ. SENDEN
EVVELKİ PEYGAMBERLER İLE İSTİH
ZADA BULUNULMUŞTU. BEN KÂFİR
OLANLARA BİR MÜHLET VERDİM.
SONRA ONLARI YAKALADIM.
ARTIK AZAP NASIL OLDU!.

32. Bu mübarek âyetler, Rasülü Ekrem'e teselli vermek için diğer Peygamberlerle de alay edilmiş olsun duğunu ve öyle alay etmeye cür'et edenlerin de ne elem verici azaplara çarpılmış bulunduklarını bildiriyor.

Ve o müşriklerin ne kadar cahilce
harekette bulunarak aldanmış olduklarını. kendi küfürlerinin kendilerine ne kadar süslü gösterilmiş olduğunu ve onların nihayet ne kadar dünyevî ve uhrevî azaplara uğrayıp, himayeden mahrum kaldıklarını beyân buyurmaktadır.

Şöyle ki: Ey Yuce Resul!.
Bir takım hârikaların meydana
getirilmesini senden bir alay yoluyla isteyen müşriklerin o sözlerinden dolayı üzülme. (And olsun ki, senden evelki) birçok (Peygamberler ile) de kavimleri tarafından öyle (alay edilmişti.) O Peygamberler de sabır etmiş ve yine risalet ve peygamberlik vaziflerini yerine getirmeye devam buyurmuşlardı. Cenâb-ı Hak ise o kavimleri yine blr müddet yaşatmış, fakat onları nihayet lâyık oldukları müthiş akıbetler kavuşturmuştur. İşte buyuruyor ki: (Ben) Yüce yaratıcı o (kafir) alay etmlş (olanlara bir mühlet verdim) haklarındaki cezayı bir müddet erteledim. Hallerini düzeltebilmeleri için müsait bir vakit bıraktım (Sonra onları aladım) Devam edip durdukları küfür ve alay etmenin cezasına kavuşturdum. (Artık azap nasıl oldu?.) Onların haklarındaki ilâhî azâb ne kadar şiddetle meydana geldi. Bunu şimdiki müşrîlkler de bir düşünmeli değil midirler?.

İşte Ey Yuce Resul!. 

Seninle alay etmek alçaklığını
gösteren kâfirler de ergeç böyle
müthiş akıbetlere uğrayacaklardır. Artık sen üzülme. Cenab'ı Hak onların bütün kâfirce hâllerini bilmektedir. Buna inancımız tamdır.

Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri 


Bir cevap yazın