Peygamberimizin Vasiyeti

Peygamber Efendimizin Vasiyeti

Peygamber Efendimiz Sallahu Aleyhi ve Sellem...

Allah Resûlü (s.a.v), abartılı bir hayat yerine, mütevazı bir yaşantı tercih etmiş, mal mülk edinip biriktirmemişti.

Hz. Âişe'nin ifadesiyle,

"Resûllullah (s.a.v) vefatında geriye ne bir dinar, ne bir dirhem, ne koyun ne de deve bıraktı. Hiçbir şey de vasiyet etmedi."
(Müslim, Vasiyye, 18)

Resûl-i Ekrem, geçici dünya hayatınının mal, mülk ve servetine değer vermeden mütevazı bir hayat yaşamış, vefatından sonra da yakınlarına herhangi bir maddi miras bırakmamıştır. Ancak tüm insanlığa başta en yüce vasiyet Kur'an'ı Kerim ve yaşayan bir Kur'an olan örnek ahlâkını bırakmış, nebevî bildirileri çağlar boyu insanların yollarını aydınlatmıştır. Onun ilme, âdâba, ahlâka, sevgiye, merhamete dair tavsiyeleri, insanlığı her iki âlemde mutluluğa ulaştıracak eşsiz miras niteliğindedir.

Talha b. Musarrif anlatıyor:

"Abdullah b. Ebù Evfa'ya (r.a), ' Peygamber (s.a.v) vasiyette bulundu mu?' diye sordum. 'Hayır' dedi. 'Peki, insanlara vasiyette bulunmam nasıl farz kılındı ya da sadaka ile nasıl emrolundular?' dedim. '(Resûlullah) Allah'ın Kitabı'nı (rehber edinmeyi) vasiyet etti' diye cevap verdi."
(Buhârî, Vesâyâ, 1)

Yüce Kitabımız Kur'an'ı Kerim'de yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:

Bismillâhirrahmânirrahîm

"(Ey Muhammed!) Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.
Enbiya-107

Peygamber Efendimizin Vefatı

Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v)'in Vefatı: M. 632 H. 13 Rebiü'l-Evvel...

Miladi olarak: 8 Haziran 632 Pazartesi günü Peygamber Efendimiz (s.a.v)' in vefat etmiştir.

Peygamber Efendimiz s.a.v kabri şerifi Suudi Arabistan'ın Medine Münevvere'deki Mescid-i Nebevî'deki, Ravza-ı Mutahhara'da yeşil kubbenin altında yatmaktadır.

Salât ve Selâm Yüce Resûle olsun...

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Resûlellah.

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Habîbballah.

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ emîne vahyillâh...

Selâm ve Dua ile Kalın...

 


Bir cevap yazın