Peygamber Kızı Hz. Zeyneb

Peygamber Kızı Hz. Zeyneb

Hz. Zeyneb'in Hayatı

Hz. Zeyneb, Allah Resûlü'nün kız çocuklarının en büyüğü idi. O dünyaya geldiğinde Resûlullah otuz yaşındaydı.

0 Zeyneb Ebu'l-Âs Evliliği

Zeyneb Ebu'l-Âs

Kızların içerisinde en erken evlenen de o idi. Bu evlilik İslâm'dan önce gerçekleşmişti. Zeyneb, Hz. Hatice'nin kız kardeşi Hâle bnt. Huveylid'in oğlu Ebu'l-Âs b. Rebî' ile evlenmişti. Hz. Peygamber'in diğer kızları gibi Zeyneb de İslâm davetini alır almaz Müslümanlığı benimsemişti. Buna karşın eşi, eski dininde kalmayı tercih etmişti. Hatta o, müşriklerle birlikte Bedir Harbi'nr katılmış ve esir düşmüştü. Hz. Zeyneb, kocasının hür kalabilmesi karşılığında bir miktar mal ile annesinin kendisine düğün hediyesi olarak taktığı gerdanlığı fidye olarak göndermişti. Resûlullah gerdanlığı görünce tanımış ve duygulanmıştı. Ashâbıyla istişare edip damadının fidyesiz serbest kalmasını sağlamış, ancak bu özgürlük karşılığında kızının Medine'ye hicretine izin vermesini şart koşmuştu. Ebu'l-Âs b. Rebî'  bu sözünde durmuş, Allah Resûlü (sav) de daha sonra ensardan bir zâtla birlikte Zeyd b. Hârise'yi Mekke'ye göndererek Zeyneb'i getirtmişti.

Daha sonra hicretin altıncı yılında Şam'da dönmekte olan ve aralarında Ebu'l-Âs'ın da bulunduğu bir ticaret kervanı esir alınmıştı. Ebu'l-Âs kervandan kaçarak geceleyin Hz. Zeyneb'in yanına gelmiş ve ondan güvence istemişti. Eşine karşı sevgisini hâlâ yitirmemiş olan Zeyneb, onun bu isteğini kabul etmiş ve Ebu'l-Âs'ın kendi himayesinde olduğunu etrafına duyurmuştu.

Ebu'l-Âs'ın Müslüman Oluşu

Dürüstlüğünden dolayı Allah Resûlü'nün övgüsünü kazanan Ebu'l-Âs, bu olaydan sonra Müslüman olmuştu. Bu sebeple Resûl-i Ekrem, Zeyneb'e sadakatinden dolayı ondan ayrı kaldığı süre içerisinde başkasıyla evlenmeyen Ebu'l-Âs tekrar kızıyla nikâhlamıştı.

Hz. Zeyneb'in Ölümü

Hz. Zeyneb'in hicrî sekizinci yılı başlarında vefat ettiği bilinmektedir. Onun ölüm sebebi ise ta Medine'ye hicretine uzanan acı bir hadiseye dayanmaktadır. Hicreti esnasında hamile olan Zeyneb kayınbiraderi Kinâne b. Rebî' vasıtasıyla Zeyd b. Hârise'ye teslim edilecekti. Ancak onun Mekke'den ayrıldığını haber alan müşrikler, Medine'ye gitmesine engel olmak için onu takibe almışlardı. Zeyneb'e ilk ulaşanlar daha sonra İslâm'ı kabul edip Medine'ye hicret edecek olan Hebbâr b. Esved ile Nâfi b. Abdikays el-Fihrî idi. Hebbâr, elindeki mızrakla Zeyneb'in binmiş olduğu deveyi dürtmüş ve onun deveden düşmesine neden olmuştu. Bu hadise üzerine düşük yapan Zeyneb'in hastalandığı ve ölümünün bu rahatsızlığından kaynaklandığı rivayet edilmektedir.

Nebî (sav) Zeyneb'in cenazesinin nasıl yıkınacağını ve kefenleneceğini, hanım sahâbîlere bizzat tarif etmiş ve uygulatmıştı. Daha sonra kendi peştamalını vererek, kızına iç gömleği yapmalarını istemişti.

Hz. Zeyneb'in Çocukları

Hz. Zeyneb'in Ali ve Ümâme adında iki çocuğu olmuştu. Oğlu Ali küçük yaşta vefat etmiş, kızı Ümâme ise annesinden sonra da yaşamış ve Hz. Fâtıma'nın vefatından sonra Hz. Ali ile evlenmişti.

Peygamber Efendimizin omzunda taşıdığı, hatta o sırtında iken namaz kılmaktan çekinmediği sevgili torunu işte bu Ümâme idi.

Selâm ve Dua ile Kalın...

 

Bir cevap yazın