Peygamber S.A.V Efendimizin Kızı Ümmü Gülsüm R.A

Ümmü Gülsüm R.A 

Ümmü Gülsüm tahminen 605 ile 610 yılları arasında Mekke'de doğdu. Zeynep ve Rukiyye'den sonra Hz. Peygamber'in (s.a.v) üçüncü kızıdır. Mekke müşriklerinin ambargoları altında büyüyen Ümmü Gülsüm, nübüvvetten önce Ebû Leheb'in diğer oğlu Uteybe ile nişanlanmış ve Tebbet süresi nazil olup Ebû Leheb ve karısı bu sûrede ağır bir dille yerilince, oğullarını bu evlilikten düğün olmadan vazgeçirmişlerdir.

Resûlullah'tan hemen sonra Medine'ye hicret eden Ümmü Gülsüm, Rukiyye'nin vefatından sonra yine tıpkı ablası gibi Hz. Osman ile evlenmişti.

Peygamberimiz, kızı Rukiyye'nin mehri kadar mehir karşılığında Hz. Osman'ın Ümmü Gülsüm'le evlenmesini Allah'ın uygun gördüğünü belirterek onları evlendirmiş, bundan dolayı Hz. Osman, "İki Nur Sahibi" anlamında "Zü'n-nûreyn" lakabıyla meşhur olmuştu.

Hicretin dokuzuncu yılında ablası Zeyneb'den bir yıl kadar sonra, Hz. Osman'ın nikâhı altındayken 630 yılında vefat eden Ümmü Gülsüm'ün çocuğu olmamıştı. Allah'ın Elçisi, Ümmü Gülsüm'ün vefatı üzerine ağlayan Hz. Osman'a, "Neden ağlıyorsun?" diye sorulunca Osman, "Seninle olan hısımlığım sona erdiği için yâ Resûlallah!" diye cevap vermişti. Resûlallah da "Hayır. Ölüm, hısımlığı sonlandırmaz, hısımlığı ancak boşanma sonlandırır. Üçüncü kızım olsa onu da seninle evlendirirdim." diyerek onun gönlüne su serpmişti. Ümmü Gülsüm'ün cenazesini yıkayan hanım sahâbiler, saçlarını örgü yapmışlar, Resûlallah'ın verdiği peştamal, gömlek, başörtüsü ve çarşaf ile onu kefenlenmişler ve güzel kokular sürerek son yolculuğuna uğurlamışlardı. Ümmü Gülsüm kabre konduğunda Peygamber Efendimizin ağzından şu ilâhi söz dökülmüştü: " Sizi ondan (topraktan) yarattık; yine sizi oraya döndüreceğiz ve bir kez daha sizi ondan çıkaracağız."

Kaynak: Hadislerle İslam

ST3/56, ST8/35 İbn Sa'd, Tabakât, III, 56, VIII, 35.

ST3/54 İbn Sa'd, Tabakât, III, 54.

İM110 İbn Mâce, Sünnet, 11/3.

BS13713 Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, VII, 73.

ST8/35 İbn Sa'd, Tabakât, VIII, 38; BS13709 Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ,VII,107.

BE2/29 Belâzürî, Ensâbü'l-eşrâf, II, 29.

D3157 Ebû Davûd, Cenâiz, 31, 32; IM1459 İbn Mâce, Cenâiz, 8.

Tâ-hâ, 20/55; HM22540 İbn Hanbel, V, 254.

Salat Selam Yüce Resule Ümmü Gülsüm, Hz. Osman ve tüm Ehli Beyte ve Asr-ı Saadete, Sahabelere Olsun...

 

www.acikve.net

www.twitter.com/acikve_net

www.facebook.com/acikvenetinternet

 

 

 

Bir cevap yazın