Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahları

OSMAN GAZİ

1299-1326

Osman Gazi, 1258 yılında Söğüt'te dünyaya geldi. 1281'de ise babası Ertuğrul Gazi'yi kaybetti. Babasının vefatının ardından ise Osman Gazi, Kayı Aşiretinin beyliğini üstlendi. Osman Gazi'nin ilk fethettiği yer, İnegöl yakınlarındaki Kulaca Hisar Kalesi'dir. Osman Gazi, Kulacahisar ve Karacahisar kalelerinin fethini gerçekleştirdikten sonra Selçuklu Sultanı 2.Gıyaseddin Mesut, 1.Osman'ı yani Osman Gazi'yi ödüllendirdi. Osman Gazi'nin 1299 İnegöl'ü alması ise Osmanlı Devleti'nin kuruluşu olarak kabul edilir. Artık beylikten devlet düzenine geçilmiştir.Osman Gazi'nin fethettiği yerler;

  • İnegöl, İzmit Adranos, Kestel, İmralı, Akhisar, Lefke, Tekfurpınarı, Yenikale, Yanikcahisar, Kulacahisar, Karacahisar, Mudanya, Karamürsel ve Bursa.

Osmanlı Devleti'ni sadece kurmakla kalmayan Osman Gazi, aldığı bu topraklar ile aynı zamanda büyümesine de katkı sağladı. 1302 yılına gelindiğinde ise Osman Gazi'nin önderliğinde Bizanslılar ile yapılan ilk savaş olan Koyunhisar Savaşı yapıldı ve bu savaşı Osmanlı'lar kazandı. Ancak savaş sırasında hastalanan Osman Gazi, 1324 yılında tüm devlet işlerini oğlu I.Orhan'a devretti. Fakat padişahlığı fiilen devam etti. 1326 yılında ise nikris hastalığı olarak da bilinen gut hastalığı nedeniyle vefat etti.

ORHAN GAZİ

1326-1359

Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Gazi ile Şeyh Edebali'nin kızı Mal Hatun'un oğlu olan Orhan Gazi, 1281 yılında dünyaya geldi. Orhan Gazi, Osman Gazi'nin 1326 yılında gut hastalığından vefatının ardından beyliğin liderliğini üstlendi. Halk tarafından çok merhametli bir hükümdar olarak tanınan Osman Gazi'nin sık sık halkın arasına karıştığı ve dertlerini dinlediği, çözümler ürettiği söylenir. Orhan Gazi'nin hükümdarlığının son döneminde ortaya yeni bir strateji koyar. Bu strateji Bizansa yardım etme vesilesiyle Rumeli'ye Osmanlı askeri gönderilmesidir.  Böylece Osmanlıların ve Türklerin, Rumeli'de toprak edinip şehirlere yerleşmesi sağlanmıştır. 1362'de Orhan Gazi öldüğünde ise Osmanlı orduları Edirne kapılarında olup yine aynı Edirne, Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir.

SULTAN I. MURAD

1359-1389

1.Murad, 1326 yılında Söğüt'te doğdu. Sancak sistemi ile başa geçen ilk hükümdar kimdir? sorusuna verilecek olan cevap, 1.Murad'dır. Babası Orhan Gazi'den devraldığı Osmanlı İmparatorluğu'nun 95.000 kilometrekareye kadar genişletti. Rumeli hangi hükümdar döneminde Osmanlıya geçti? Rumeli'nin, Osmanlı egemenliğine geçişi 1.Murad döneminde oldu. I.Murat, oldukça önemli olan Sırpsındığı ve Kosova Savaşları'nı büyük bir zafere imza attı. Bayındırlığa önem veren 1. Murat, mimari açıdan değerli binalar inşaa ettirdi, sanat eserlerine değer verdi, Bursa'da ve Edirne'de camiler, medreseler ve imarethaneler yaptırdı. Edirne'yi ilk defa hükümet merkezi yaptıran padişah I.Murat'tır. Yeniçeri Ocağı'nı ve Maaşlı Süvari Ocağı'nı kurdu. Onun döneminde ilk kazasker tayinleri de başladı. 1.Murad döneminin önemi ise Osmanlı'nın devletten imparatorluğa geçişinin temellerinin atıldığı dönem oluşudur. 1.Murad 1389 yılında Kosova'da hayatını kaybetti.

SULTAN YILDIRIM BAYEZİD

1389-1402

Yıldırım Bayezid, 1360 yılında Edirne'de doğdu. 1389 yılında ise tahta çıktı. Çocukluğundan beri seçkin alimlerinden İslam eğitimi ve değerli kumandanlardan askerlik, sevk ve idare dersleri almıştı. 1381 yılında ise devlet idaresine yetiştirilmek için Sultanönü (Eskişehir) ve sonra Germiyan (Kütahya) sancakları beyliğine atanmıştı. 1389'da Sırpların çoğunluğunu oluşturduğu Haçlı ordusu ile yapılan Birinci Kosova Savaşı'na katıldı ve babası Sultan I.Murat bu savaşta şehit düşünve, Osmanlı tahtına geçti. Yıldırım Bayezid, İstanbul'u 4 kere kuşatmıştır; ancak başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Yıldırım Bayezid için bilinmesi gereken en önemli şey ise 1402 yılında Çubuk Ovası'nda yapılan Ankara Savaşı'dır. Ankara Savaşı, Moğol hümdarı Aksak lakablı Timur ile yapılmış ve kaybedilmiştir. Bu savaş sonucunda ise Anadolu'nun siyasi birliği bozulmuş ve 1413 yılına kadar sürecek olan "padişahsızlık dönemi" yani Fetret Devri yaşanmıştır. Yıldırım Bayezid ise savaştan bir süre sonra 1403 yılında 43 yaşındayken Akşehir'de nedeni hala bilinmeyen bir şekilde ölmüştür.

SULTAN ÇELEBİ MEHMED

1413-1421

Çelebi Mehmed, Osmanlı Devleti'nin 2.kurucusu olarak bilinir. Çünkü Fetret Devri'ne son vermiş, devletin tekrar işleyişini sağlamıştır. 1382 yılında Bursa'da doğmuş ve 1413 yılında ise tahta çıkmıştır.  İlk Osmanlı donanmasını hangi padişah kurdu? İlk Osmanlı Donanması Sultan Mehmet Çelebi'nin padişahlık döneminde Gelibolu'da kuruldu. Venedikliler ile deniz savaşları başladı. 1418-1419'da Sultan Mehmet Çelebi'yi uğraştıran sorun ise eski Simavna kadısı ve Musa Çelebi'nin Edirne'de hükümdarlığı sırasında Şeyhülislamlık yapmış olan Şeyh Bedretti'nin ve yardımcılarının isyanı olmuştur.

SULTAN II.MURAD

1421-1451

2.Murad, 1404 yılında Amasya'da doğdu. Babasının ölümünün ardından henüz daha 18-19 yaşındayken 1421 yılında tahta çıktı. Sultan İkinci Murad'ın hükümdarlığının en önemli siyasi olayı ise amcası, Düzmece Mustafa veya Mustafa Çelebi ile yaşadığı taht mücadelesidir.  Tarihe "Düzmece Mustafa Olayı"olarak geçmiştir. 2.Murad, Fatih Sultan Mehmed'in babasıdır.www.instagram.com/acikvnet
www.twitter.com/acikve_net

Bir cevap yazın