Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Padişahları

SULTAN III.AHMED

1703-1730

30 Aralık 1673'de doğdu. 22 Ağustos 1703 tarihinde 30 yaşında iken Edirne'de tahta geçti. Lale Devri boyunca padişahlık yapan Sultan III.Ahmet, hattat ve şairdi. Rahat bir hayat sürdü.İstediği her şeyle ilgilendiği için bilgisi de, görgüsüde de arttı. Ancak kendisini padişah yapan yeniçerilere karşı etkili olamadı.

Sadrazamlığa getirdiği Çorlulu Ali Paşa, ona idari konularda yardımcı olmaya çalıştı,hazine için yeni düzenlemelerde bulundu ve Sultan III.Ahmet'e rakipleriyle mücadelesine destek oldu. Rusya ile olan ilişkilerde gerginlik yaşandı.


Bunun sebebi Rusya'nın Orta Asya üzerinde yayılma siyaseti izlemesi, balkanlardaki toplumları Slavlaştırmaya çalışması, açık ve sıcak denizlere inmek istemesiydi.Kendisine ve ailesine zarar verilmemesi durumunda tahttan çekliceğini bildiren Sultan III.Ahmet 1 Ekim 1730'da Osmanlı tahtını Şehzade Mahmut'a bıraktı. Yeni Cami Turhan Valide türbesine defnedilmiştir.

SULTAN I.MAHMUD

1730-1754

2 Ağustos 1696 yılında Edirne'de doğdu. III Ahmet'in Patrona Halil İsyanı'yla saltanattan indirilmesi üzerine, 30 Eylül 1730'da tahta çıktı. Sultan I.Mahmud, padişahlığının ilk günlerinde, kendisini tahta çıkaran isyancıların isteklerini yerine getirmek zorunda kaldı. Osmanlı kuvvetleri İran seraskeri Ahmet Paşa ile Erzurum valisi ve Revan seraskeri Hekimoğlu Ali Paşa kumandası altında iki koldan harekete geçti. 30 Temmuz 1731'de Kirmanşah alındı. 15 Eylül'de Kurican sahrasında İran kuvvetleri bozguna uğratıldı. Osmanlı Devleti'nin doğuda İran ile mücadelesini fırsat bilen Avusturya ve Rusya da iki cepheden harekete geçmişti. I. Mahmut sadarete getirdiği Muhsinzade Abdullah Paşa'yı Rusya üzerine, Hekimoğlu Ali Paşa'yı da Avusturya üzerine sefere memur etti. Yapılan savaşlarda Avusturya ve Rusya barış istemek zorunda kaldı. I. Mahmut 13 Aralık 1754'te hastalığına rağmen çıktığı Cuma namazından dönerken at sırtında vefat etti.

SULTAN III.OSMAN

1754-1757

2 Ocak 1699'da doğdu. Hükümdarlık dönemi 1754-1757 yılları arasıdır. Babası tahttan indirildiği sırada henüz dört yaşındaydı. Babasının ölümünden sonra Edirne'den İstanbul'a getirilen III.Osman, 17 yüzyıldan itibaren uygulanan Şehzadelerin sancaklar yerine sarayda yetiştirilmesi gereği Topkapı Saray'ında Şehzadegan Dairesi'ne kapatıldı ve burada 51 yıl kapalı kaldı. Şefkat ve merhamet sahibi, özellikle yalanı ve rüşveti sevmeyen bir insandı. Sarayda dolaşırken cariyelerle karşılaşmak istemediği için ayakkabılarına demir ökçeler taktırmıştı. Ökçelerden çıkan sesi duyan cariyeler padişahın geldiğini ögrenip yoldan çekiliyorlardı. Dönemi boyunca içte ve dışta barış ve huzur yaşanmıştır. 30 Ekim 1756 tarihinde Şirpençeden dolayı vefat etmiştir ve Yeni Camii Turhan Valide Sultan türbesine defnedilmiştir.

SULTAN III.MUSTAFA

1757-1774

28 Ocak 1717'te doğdu. Babasının 1730'da padişahlıktan çekilmesinden sonra yirmi yedi yıl kafes hayatı yaşamıştırAmcasının oğlu III. Osman'ın ölümü üzerine 1757'de tahta geçmiştir. Başa geçtikten sonra sadrazam Koca Ragıp Paşa'yı görevde bıraktı. Mali durumu düzeltmek için sarayın giderlerini azalttı ve yolsuzlukların üzerine gitti ancak başarılı olamadı. Orduda topçu sınıfını düzelrmek için Baron de Tott'a "Sürat topçuları" adında askeri bir birlik kurdurdu. Rusların 1770'te  Çeşme'de Osmanlı donanmasını yakmaları üzerine yeni bir donanma hazırlanmasına çalıştı. Bu donanmanın subaylarını yetiştirmek üzere 1773 yılında Mühendishane-i Bahr-i Hümayun'u kurdurdu. Laleli Camii'ni yaptırdı. Ayrıca depremde yıkılan Fatih Camii'ni yeniden yaptırdı. Saltanatının son döneminde 1768-1774  Osmanlı-Rus Savaşı hâkim oldu. III. Mustafa savaşı bitirmek için girişimlerde bulundu ancak başarılı olamadı. Savaş sürerken 21 Ocak 1774'te öldü.

SULTAN I. ABDÜLHAMİT

1774-1789

20 Mart 1725'te doğdu. Sultan I. Abdülhamit siyasi ve askeri ıslahatlara girişti. Bugün İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bilinen okulu "Mühendishane-i Bahr-i Hümayun" adıylaavrupai tarzda bir askeri mühendislik okulu olarak açtı. Yeniçeri ocağına ve donanmaya yeni bir çehre kazandırmaya çalıştı. Surat Topçuları Ocağını kurdurdu.


Yeniçerilerin sayımını yaptırdı ve gereksiz yere fazla para alanları tespit ettirdi. Sultan I.Abdülhamit, bütün başarısızlıklara rağmen Osmanlı padişahları arasında iyi niyeti ve gayreti ile anıldı. Zarif ve alçak gönüllü kişiliğiyle takdir topladı. 1782 yılı yazında İstanbul'da çıkan yangında itfaiye işlerini bizzat kendisi yürütmesi sonucu halkın sevgisini de kazanmıştı. Saltanatı Dönemindeki Önemli Olaylar Küçük Kaynarca Antlaşması Kırım, Rusya ve Avusturya Savaşıdır. Sultan I.Abdülhamit,15 yıl 2 ay 17 gün süren saltanattan sonra,64 yaşında vefat etti. Cenazesi Bahçekapı'da kendi yaptırdığı türbesine defnefildi.

SULTAN III. SELİM

1789-1807

24 Aralık 1761'de doğdu. I. Abdulhamit 7 Nisan 1789 yılında ölünce, III.Selim Avrupa'yı temelinden sarsacak olan Fransız Devriminin eşiğinde tahtta çıktı. III. Selim tahtta çıktığında Osmanlı Devleti hem Avusturya hem de Rusya'yla savaş halindeydi. Başarısızlıkla sonuçlanan bu savaşlar 1792 yılında Avusturya'yla yapılan Ziştovi Antlaşması ve 1792 yılında Rusya'yla yapılan Yaş Antlaşmasıyla son buldu. 1793 yılında Nizam-i Cedid ordusunun kaldırılmasını isteyen yeniçerililer Kabakçı Mustafa'nın önderliği altında ayaklandılar. III.Selim Nizam-i Cedid ordusunu dağıtmak ve 28 Mayıs 1807 tarihinde de tahttan çekilmek zorunda kaldı. 28 Temmuz 1808 tarihinde III.Selim'i tekrar tahtta çıkarmak amacıyla Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa saraya yaklaşırken III.Selim padişah IV.Mustafa'nın emriyle boğduruldu. Cenazesi  Laleli Camii'nin avlusunda babası III.Mustafa Türbesine defnedildi.

 

www.acikve.net
www.instagram.com/acikvnet
www.twitter.com/acikve_net
www.facebokk.com/acikvenetinternet

 


Bir cevap yazın