Orucu Bozan Şeyler Nelerdir?

Orucu Bozan Şeyler

 1. Bilerek birşeyler yenilmesi ve içilmesi orucu bozar.
 2. Ağıza giren yağmur, kar ve doluyu bilerek yutmak orucu bozar.
 3.  Kendiliğinden gelen kusmuğu bilerek yutmak orucu bozar.
 4. Dişler arasında kalmış olan nohut tanesi büyüklüğündeki artığı bilerek yutmak orucu bozar.
 5.  Cinsel ilişkide bulunmak orucu bozar.
 6.  Güneş battı sanılarak iftar edilir ve yenelip içilirse oruç bozulur.
 7. Şırınga yapmak, yaptırmak, buruna ilâç damlatmak, kulağa yağ damlatmak da orucu bozar ve o orucu kaza etmesi gerekir.
 8.  Ramazan ayında gündüz vakti vücuda yapılan iğne de orucu bozar. Kaza gerektirir.
 9.  İç kısma-boşluğa ya da dimağa kadar uzayan derin bir yaranın içerisine konulan ilâç, içeriye veya dimağa ulaşıp geçerse orucu bozar, bu orucu kaza etmesi gerekir.
 10. Oruçlu bir kişi, büyük abdest temizliği yaptığı esnada, içeriye su kaçmaması için nefes alıp vermemeye dikkat etmelidir. Şayey temizlik yaparken üzerine aşırı gidilirse, su iç kısımdaki yere kadar ulaştığı takdirde orucu bozar.
 11. Uyku halinde iken herhangi birşey yiyip içmekte orucu bozar.
 12. Yanılarak-unutarak yiyip içmek de orucu bozar. Oruçlu olan bir kişi kasıd olmaksızın unatarak harhangi birşey yiyip içerse, abdest aldığı sırada boğazından aşağıya doğru suyun kaçması ya da ağzı giren yağmur damlaları, kar taneleri düşürem midesine kadar ulaşırsa orucu bozulur ve o orucun kaza etmesi gerekir.
 13.  Göz yaşı ve teri ağıza girmiş ise duruma göre bakılırak: Giren gözyaşı ya da ter tuzluluğunu şayet bütün ağzın içerisine girdiğini tattığı an, oruçluyken yutursa orucunu bozar.
 14. Oruçlu olduğu an, ağzına almış olduğu herhangi bir renkteki ipin tükrüğünü yutarsa, orucu bozulur.
 15.  Su ya da yağ ile ıslanan herhangi bir parmağını ön veya arka tarafa sokulduğu esnada, oruç olduğunu aklına gelirse bu halde orucu bozulur.
 16.  Oruçlu olduğunu unutarak yemek yiyip içen kişiye: Sen oruçsun diye söylenildiği halde, hiç umrunda olmadan yemeğe ve içmeye devam ederse, orucu bozulur, o orucu kaza etmesi gerekir.
 17.  Bir erkek zevcesini ya da bir kadın eşini öptüğü sırada erkekden gelen meni, kadında ise bir yaşlık durumu söz konusu olunca, her ikisinin de orucu bozulmuş olduğundan dolayı bu oruçlarını kaza etmeleri gerekir.
 18.  Oruçlunun kendi işi olarak ağzından başka, vücudun herhangi bir kısmından içine tamamen sokulup kaybolan veya başkası tarafından sokulup vücuda yarar sağlayan herhangi bir şey orucu bozar.
 19. Bayanların adet olma hali de orucu bozar. Sonra bu oruçlarını kaza etmesi gerekir.
 20. Kadınlardaki doğum ve doğum sonrası lohusalık hallerinde oruçlu ise orucu bozulur. Bozulan oruçlarını sonra kaza etmesi gerekir.
 21. Vücuda giren ilâç ve kan girmesi de orucu bozar.
 22.  Dişe ilâç olarak konan herhangi bir şeyin meselâ zeytin yutulursa orucu bozulur.
 23. Oruç olduğu halde koklanış olduğu bir buğu ya da kokunun dumanı içeri kaçarsa ya da bir sivrisineği tutup yutarsa da orucu bozulur.  Bu orucunu da kaza etmesi gerekir.
 24. Bir erkek zevcesinin sıcaklığını elbisesinin üzerinden sıcaklığını duyup hissederse şayet orucu bozulur.

Oruç İle İlgili Hadisler

" Hilâli gördüğünüz zaman oruç tutunuz ve hilâli görünce de iftar ediniz."

"İslâm beş esas üzere kurulmuştur: Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resûlü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekât vermek, Kabe'yi haccetmek ve Ramazan ayı orucunu tutmak."

(M113 Müslim, Îmân, 21)

"Her kim Ramazan orucunu tutar, sonra buna Şevval ayında altı gün daha eklerse bütün yıl oruç tutmuş gibi olur."

(M2758 Müslim, Sıyâm, 204)

Oruç İle İlgili Ayetler

"Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye kadar (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun."
Bakara - 2/187

" Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç, sayılı günlerdir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa  (meselâ, fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır."

Bakara, 2/183-184

" Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve hakkı bâtıldan ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Onun için sizden kim bu aya erişirse oruç tutsun. Kim de hasta, yahut seferde ise diğer günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Sayıyı tamamlamanızı, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'a tazim etmenizi ister. Umulur ki şükredersiniz."

Bakara, 2/185

Hayırlı Ramazanlar...

 


Bir cevap yazın