Oruçla İle İlgili Hadisler

Oruç İbadeti İle İlgili Hadis-i Şerifler

Oruç kelimesinin Arapçası, siyam ve savm'dır. Buda bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak, engellemek anlamına gelen oruç ibadetinin, değişik biçimlerde de olsa hemen bütün din ve kültürlerde var olduğu görülmektedir.

Oruçla İlgili Ayetler

Ramazan orucu, Peygamberin hicretinden bir buçuk sene sonra Şaban ayının onuncu günü farz kılınmıştır. Bunun farziyeti kitab, sünnet ve icma ile sabittir. "Oruç size farz kılındı," (Bakara:183) ayeti kerimesinde yüce Allah bunu emreder.

"Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç, sayılı günlerdir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bor yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa  (meselâ, fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır."

Bakara, 2/183-184

Ramazan Ayı ve Oruç İbadeti İle ilgili Hadisler:

Oruç İle İlgili Hadisler

"Her şey için bir zekât vardır. Bedenin zekâtı da oruçtur. Oruç sabrın yarısıdır."

"Mübarek Ramazan ayı size geldi. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda semâ (cennet) kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır."

(N2108 Nesâî, Sıyâm, 5)

”Hilâli gördüğünüz zaman oruç tutunuz ve hilâli görünce de iftar ediniz.”

“İslâm beş esas üzere kurulmuştur: Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resûlü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekât vermek, Kabe’yi haccetmek ve Ramazan ayı orucunu tutmak.”

(M113 Müslim, Îmân, 21)

“Her kim Ramazan orucunu tutar, sonra buna Şevval ayında altı gün daha eklerse bütün yıl oruç tutmuş gibi olur.”

(M2758 Müslim, Sıyâm, 204)

Oruçla İlgili Hadis-i Şerifler

Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

" Oruç bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapmasın, kötü konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkışırsa, iki defa, "Ben oruçluyum" desin..."

(B1894 Buhârî, Savm, 2)

"Kim inarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanir."

(B38 Buhârî, Îmân, 28)

"İslâm kelime-i şehâdet getirmek, namaz kılmak, zekât vermek, Ramazân orucunu tutmak ve haccetmektir."
(Müslim)

"Temizlik imânin yarısı, oruç da sabrın yarısıdır."
(Müslim)

"Ramazân ayı mübârek bir aydır. Allah Teâla size Ramazân orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır, şeytânlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin (yani Kadir gecesinin) hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır."
( Nesâî)

"Ramazân ayı gelince, 'Ey hayır ehli! Hayra koş. Şer ehli! Sen de kötülüklerden el çek' denir."
( Nesâî)

"Ramazân orucu farz, terâvih namazı da sünnetdir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günâhları affolur."
(Nesâî)

"Ramazân ayı bereket ayıdır. Allah'u Teâla bu ayda, günâhları bağışlar. Duaları kabul gördüğü eder. Ancak Cehenneme gidecek olan, bu ayda rahmetten mahrum kalır."
( Taberânî)

Oruca Niyet Etmek

Birgün öncesinde güneş batmasından sonra, oruç günü (öğle öncesine bir saat kalana kadar), Ramazan orucuna kalp ile niyet edilmesi farzdır.

İmsaktan önce niyet ederken;
Niyet ettim yarın oruç tutmaya

İmsaktan sonra niyet ederken;
Niyet ettim bugün oruç tutmaya

Yanılarak yanlış telafuz edilsede bir mahzuru yoktur. Asıl olan niyetdir.

Ramazanın her gün için ayrı bir niyet etmek gerekir.

Bütün kaza ve keffâret oruçları ile mutlak adak oruçları için niyetin geceleyin veya ikinci fecrin başlangıcında yapılması şarttır. Ayrıca bu oruçları niyette göstermek, (tayin etmek) lâzımdır. Bundan dolayı bunlardan herhangi biri için fecirden sonra niyet edilirse veya bunlardan hangisinin tutulacağı kalb ile tayin edilmezse, bu oruçların tutulmaları sahih olmaz. Çünkü bu oruçlar için belli bir gün yoktur. Bunlara hangi günlerin ayrılacağı, ancak böyle bir niyet ile tayin edilmiş olur.

Ramazan orucu, belirlenmiş adak, herhangi bir nafile oruç için mutlak bir niyet yeterlidir.

Belirli günlerde tutulan kaza ya da nafile oruçlara da niyet böyle edilir.

Peygamber Efendimiz (sav) Yaptığı;

İftar Duası

Akşam ezanı okununca, eûzu besmele çekilir ve iftar duası okunur.

İftar Duası Arapça

"Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savmelgadi min şehri ramazane neveytü fağfirlî mâ kaddemtü vemâ ahhertü.

İftar Duası Türkçe

"Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım,   sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucunu tutmaya da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla."

Ramazan ayı tüm islam ümmetine mübarek olsun.

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

 


1 Yorum

Bir cevap yazın