Orta Doğu Neresi? Orta Doğu Hangi Sınırları Kapsar? 

Orta Doğu neresi? Orta Doğu hangi sınırları kapsar? 

Orta Doğu kelimesi, bugün bile hala net sınırları ve tanımı olmayan bir bölgedir. Orta Doğu bölgesi neresi olduğu hakkında çok farklı görüşler mevcuttur.

Orta doğu kelimesi ya da kavramı, kendilerini dünyanın merkezine alan Avrupalı devletler tarafından ortaya atılmıştır. Daha önce bu bölge, "Yakın Doğu" olarak ifade edilmekteydi. Yakın Doğu Bölgesi'ne şimdiki şekliyle "Orta Doğu" ülkelerine ek olarak Orta Asya bölgesi de dahil ediliyordu. "Uzak Doğu" bölgesi ise Çin ve Japonya gibi ülkeleri ifade etmekteydi.

Orta Doğu kavramı ilk nerede ne zaman kullanılmaya başlanmıştır? Ortadoğu kavramı, ilk kez 1850'li yıllarda İngiltere'nin Hindistan Ofisi tarafından kullanılmaya başlandı. Daha sonra ise 1902 yılında Amerikalı denizci Alfred Thayer tarafından Arabistan ve Hindistan arasındaki alanı belirlemek için, "The Persian Gulf and International Relations" isimli eserinde kullanılmıştır. Mahan, bu eserinde Orta Doğu'yu, Körfez suları etrafındaki bölge olarak tanımlamıştır.

Orta doğu kavramı resmi olarak ne zaman kullanılmaya başlamıştır? Orta doğu ismi resmi olarak ilk defa 1957 yılında ABD tarafından Süveyş Krizi'ne ilişkin olan "Eisenhower Doktrini'nde kullanılmıştır. John Foster Dulles; Orta Doğu bölgesini batıda Libya, doğuda Pakistan, kuzeyde Suriye, Irak ve güneyde ise Arap yarımadasının arasındaki bölge olarak tanımlamıştır.

Orta Doğu bölgesi, coğrafi olarak tanımı ise; geniş anlamda, batıda Fas ve doğuda Pakistan arasındaki bölge olarak tanımlanabilir. Dar anlamda ise başta Irak, Ürdün, Suudi Arabistan gibi ülkelerin yanı sıra Körfez bölgesindeki ülkelerdir...

DipNot: Kelimenin doğru yazılışı "Orta Doğu" dur.

                              Orta Doğu Haritası

1 Yorum

Bir cevap yazın