Organik Tarım Nedir? Organik Tarım Nasıl Yapılır?

Organik Tarım Nedir?

Organik tarım, gerek gübreleme işlemlerinde, gerekse zararlıların denetiminde kimyasal gübreler ve ilaçlar yerine biyolojik yöntemlerden yararlanılan tarım sistemi.

Organik Tarım Nasıl Yapılır?

Bu sistemin savunucuları kimyasal gübrelerin ve zararlılara karşı kullanılan ilaçların insan sağlığında ve çevrede yol açtıkları zararlara ve ayrıca bunların verimli bir tarım için mutlaka gerekli olmadığına dikkat çekerler.

Çağdaş kimyasal tarım tekniklerini dışlayan organik tarım uygulamaları ilk olarak 1930'larda İngiliz tarım uzmanı Sir Albert Howard'ın önderliğinde başladı. Howard, insanların yaşadıkları çevreden kaynaklanan organik atıkların toprağa katılarak yeniden bitki ve hayvanların beslenmesinde kullanabileceğini ortaya koydu. Dünyadaki pek çok tarım bölgesinde uygulanan bu yöntemde hayvan gübresi, insan dışkısı, çöpler, saman ve bitkisel artıklar gibi çeşitli organik maddeler kullanılarak toprağın yapısı ve nem tutma yeteneği iyileştirilir, besleyiciliği artırılır.

Zararlılara karşı yürütülen biyolojik savaşta ise dönüşümlü tarım, ekim nöbeti, dayanıklı türlerin yetiştirilmesi gibi koruyucu yöntemlerin yanı sıra bu zararlıları yok eden böcek ya da başka hayvanlardan da yararlanılır. Petrol kökenli sıvı yakıtlarla çalışan motorlu araçların öbür tarım yöntemlerine göre çok daha az kullanıldığı ve bu yöntem küçük miktarlarda çok çesitli ürün yetiştirmeye uygun olan ve daha çok insan emeği gerektiren bir tarım sistemidir.

 

 

Bir cevap yazın